De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maartje Wijnekus Marianne Pluymakers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maartje Wijnekus Marianne Pluymakers"— Transcript van de presentatie:

1 Maartje Wijnekus Marianne Pluymakers
Begaafde leerlingen Maartje Wijnekus Marianne Pluymakers

2 Begripsomschrijving aangeboren (Gagné; Heller; Lens) versus
aangeleerd (Span; Sternberg; Ericsson)

3 Definitie capaciteiten versus gedrag

4 Mönks model

5

6 Aptitude Treatment Interaction (ATI)
Prestaties moeilijk zelfregulatie intelligentie

7

8 Gagne’s model

9 Begaafdheid ontwikkelt zich niet vanzelf !
ontwikkelingsvoorsprong naar expertise. Begeleiding (onderwijs) is nodig om begaafd te worden.

10 Begaafdheid in ontwikkeling
Bij het jonge kind: een potentieel, dat zich manifesteert in voorlijke prestaties. Bij het schoolkind: hoge prestaties op school en/of daarbuiten. Bij een volwassene: expertise op één terrein.

11 Kenmerken en signalen snel van begrip een groot kennisbestand
leergierig en prestatiegericht meer behoefte aan autonomie metacognitieve vaardigheden gemotiveerd ruime spanningsboog een hoog leer- en werktempo

12 Definitie begaafde leerlingen
Leerlingen die wat betreft intelligentie én schoolprestaties behoren tot de top van hun leeftijdsgroep.

13 Definitie begaafde onderpresteerders
Leerlingen die wat betreft intelligentie behoren tot de top van hun leeftijdsgroep, maar niet wat betreft leerprestaties.

14 Het bed van Procrustes

15 Diagnostiek bij Begaafde leerlingen

16 Aan bod komen Typen diagnostiek Gerelateerd aan de fasen van HGD
Fasen en instrumenten Enkele stellingen

17 Theoretisch uitgangspunt
Een begaafde leerling behoort qua gedrag (prestaties; soft signs) en potentieel (intelligentie) tot de top van zijn leeftijdgenoten

18 Vraagstellingen en typen en diagnostiek bij begaafde leerlingen
Screening: groep/individu? Verheldering: klachten/belevingen? Onderkenning: Wat is er aan de hand? Verklaring: Wat is de oorzaak? Indicering: Wat moeten we doen?

19 HGD-fasen Intakefase: screening/verheldering
Strategiefase: onderkenning/niveaubepaling Indien geen problemen Indien wel problemen Optionele onderzoeksfase: verklaring Indiceringsfase: indicering

20 Fasen en instrumenten Intakefase: Screeningsvragenlijsten
Nominatie/gesprek/observatie Schoolprestaties

21 Fasen en instrumenten Strategiefase:
Niveaubepaling d.m.v. intelligentietests Eventueel: onderkenning van sociaal-emotionele problematiek middels vragenlijsten

22 Onderzoek van transactionele processen tussen
Fasen en instrumenten Onderzoeksfase: Onderzoek van transactionele processen tussen niet-cognitieve kindkenmerken (gesprek, observatie en vragenlijsten) de omgevingskenmerken (gesprek, observatie en vragenlijsten) De thuissituatie De onderwijsleersituatie

23 Stellingen (naar Meijer, K & AP september 2007)
Hoogbegaafdheid # probleem of een soort ziekte Hoogbegaafdheid # de exclusieve verklaring voor het ontstaan van onderwijsproblemen Hoogbegaafdheid leidt niet per definitie tot onderwijsleerproblemen Onderwijsproblemen ontstaan pas als er een misinteractie is tussen factoren in de onderwijsomgeving en factoren in het kind

24 Indiceringsfase Rol van orthopedagoog/ schoolpsycholoog is niet:
“ Enkel het nauwkeurig vaststellen van de hoogte van de intelligentie of een minutieuze beschrijving van het intelligentieprofiel. ”

25 Rol van orthopedagoog / schoolpsycholoog is wel
“ Het weer overzichtelijk maken van de situatie. ” Middel: participatie in het overleg tussen alle betrokken over concrete maatregelen om de gewenste onderwijsleersituatie te creëren. (Meijer, 2007)


Download ppt "Maartje Wijnekus Marianne Pluymakers"

Verwante presentaties


Ads door Google