De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begaafde leerlingen Maartje Wijnekus Marianne Pluymakers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begaafde leerlingen Maartje Wijnekus Marianne Pluymakers."— Transcript van de presentatie:

1 Begaafde leerlingen Maartje Wijnekus Marianne Pluymakers

2 Begripsomschrijving aangeboren (Gagné; Heller; Lens) versus versus aangeleerd (Span; Sternberg; Ericsson)

3 Definitie capaciteitenversusgedrag

4 Mönks model

5

6 Aptitude Treatment Interaction (ATI) Prestatiesmoeilijkzelfregulatie intelligentiezelfregulatie

7

8 Gagne’s model

9 Begaafdheid ontwikkelt zich niet vanzelf ! Begaafdheid ontwikkelt zich niet vanzelf ! Van Van ontwikkelingsvoorsprong ontwikkelingsvoorsprong naar expertise. naar expertise. Begeleiding (onderwijs) is nodig om begaafd te worden. Begeleiding (onderwijs) is nodig om begaafd te worden.

10 Begaafdheid in ontwikkeling  Bij het jonge kind: een potentieel, dat zich manifesteert in voorlijke prestaties.  Bij het schoolkind: hoge prestaties op school en/of daarbuiten.  Bij een volwassene: expertise op één terrein.

11 Kenmerken en signalen snel van begrip snel van begrip een groot kennisbestand een groot kennisbestand leergierig en prestatiegericht leergierig en prestatiegericht meer behoefte aan autonomie meer behoefte aan autonomie metacognitieve vaardigheden metacognitieve vaardigheden gemotiveerd gemotiveerd ruime spanningsboog ruime spanningsboog een hoog leer- en werktempo een hoog leer- en werktempo

12 Definitie begaafde leerlingen Leerlingen die wat betreft intelligentie én schoolprestaties behoren tot de top van hun leeftijdsgroep.

13 Definitie begaafde onderpresteerders Leerlingen die wat betreft intelligentie behoren tot de top van hun leeftijdsgroep, maar niet wat betreft leerprestaties.

14 Het bed van Procrustes

15 Diagnostiek bij Begaafde leerlingen

16 Aan bod komen Typen diagnostiek Typen diagnostiek Gerelateerd aan de fasen van HGD Gerelateerd aan de fasen van HGD Fasen en instrumenten Fasen en instrumenten Enkele stellingen Enkele stellingen

17 Theoretisch uitgangspunt Een begaafde leerling behoort qua gedrag (prestaties; soft signs) en potentieel (intelligentie) tot de top van zijn leeftijdgenoten

18 Vraagstellingen en typen en diagnostiek bij begaafde leerlingen  Screening: groep/individu?  Verheldering: klachten/belevingen?  Onderkenning: Wat is er aan de hand?  Verklaring: Wat is de oorzaak?  Indicering: Wat moeten we doen?

19 HGD-fasen  Intakefase: screening/verheldering  Strategiefase: onderkenning/niveaubepaling  Indien geen problemen  Indien wel problemen  Optionele onderzoeksfase: verklaring  Indiceringsfase: indicering

20 Fasen en instrumenten Intakefase:  Screeningsvragenlijsten  Nominatie/gesprek/observatie  Schoolprestaties

21 Fasen en instrumenten Strategiefase:  Niveaubepaling d.m.v. intelligentietests  Eventueel: onderkenning van sociaal- emotionele problematiek middels vragenlijsten

22 Fasen en instrumenten Onderzoeksfase: Onderzoek van transactionele processen tussen  niet-cognitieve kindkenmerken (gesprek, observatie en vragenlijsten)  de omgevingskenmerken (gesprek, observatie en vragenlijsten)  De thuissituatie  De onderwijsleersituatie

23 Stellingen (naar Meijer, K & AP september 2007) 1. Hoogbegaafdheid # probleem of een soort ziekte 2. Hoogbegaafdheid # de exclusieve verklaring voor het ontstaan van onderwijsproblemen 3. Hoogbegaafdheid leidt niet per definitie tot onderwijsleerproblemen 4. Onderwijsproblemen ontstaan pas als er een misinteractie is tussen factoren in de onderwijsomgeving en factoren in het kind

24 Indiceringsfase Rol van orthopedagoog/ schoolpsycholoog is niet: Rol van orthopedagoog/ schoolpsycholoog is niet: “ Enkel het nauwkeurig vaststellen van de hoogte van de intelligentie of een minutieuze beschrijving van het intelligentieprofiel. ”

25 Rol van orthopedagoog / schoolpsycholoog is wel “ Het weer overzichtelijk maken van de situatie. ” Middel: participatie in het overleg tussen alle betrokken over concrete maatregelen om de gewenste onderwijsleersituatie te creëren. Middel: participatie in het overleg tussen alle betrokken over concrete maatregelen om de gewenste onderwijsleersituatie te creëren. (Meijer, 2007)


Download ppt "Begaafde leerlingen Maartje Wijnekus Marianne Pluymakers."

Verwante presentaties


Ads door Google