De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pag. 1 Allochtone leerlingen Fons van de Vijver, Johnny Fontaine en Mark Schittekatte 1.Het klassieke theoretische raamwerk: vertekening en equivalentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pag. 1 Allochtone leerlingen Fons van de Vijver, Johnny Fontaine en Mark Schittekatte 1.Het klassieke theoretische raamwerk: vertekening en equivalentie."— Transcript van de presentatie:

1 pag. 1 Allochtone leerlingen Fons van de Vijver, Johnny Fontaine en Mark Schittekatte 1.Het klassieke theoretische raamwerk: vertekening en equivalentie 2.Het belang van acculturatie voor diagnostiek bij allochtone kinderen 3.Implicaties voor diagnostiek 4.Selectie van diagnostische middelen

2 pag. 2 1.Het klassieke theoretische raamwerk: vertekening en equivalentie Vertekening/bias systematisch onbedoeld

3 pag. 3 Externe vertekening Interne vertekening ‣ constructvertekening ‣ methodevertekening: ‧ eigenschappen van testee ‧ eigenschappen van tester ‧ kennis van het Nederlands en andere communicatie- problemen ‣ itemvertekening

4 pag. 4 Equivalentie kwalitatieve equivalentie: vergelijkbaarheid van de eigenschappen die worden gemeten kwantitatieve equivalentie: vergelijkbaarheid van de scores Relaties tussen equivalentie en vertekening vertekening tast de equivalentie aan

5 pag. 5 2.Het belang van acculturatie voor diagnostiek bij allochtone kinderen Acculturatie Achtergrondvariabelen ‣ Eigenschappen van cultuur ‣ Eigenschappen van allochtone groep ‣ Eigenschappen van persoonlijkheid

6 pag. 6 Acculturatieoriëntaties ‣ positieve relaties met etnische cultuur (EC) ‣ positieve relaties met gastcultuur (GC) EC JaNeen JaIntegratieAssimilatie GC NeenSeparatieMarginalisatie

7 pag. 7 Acculturatie-uitkomsten ‣ Psychologische aanpassing: geluk, geestelijke gezondheid ‣ Socioculturele aanpassing: werk, deelname aan culturele leven

8 pag. 8 Acculturatieoriëntaties en prestaties op cognitieve tests Onderzoek lagere schoolkinderen ‣ 273 Vlaamse lagere schoolkinderen (6-12) ‧ 141 jongens, 132 meisjes ‧ 182 getest op school, 74 thuis, 17 ergens anders ‣ 271 Migranten lagere schoolkinderen (6-12) ‧ 139 jongens, 132 meisjes ‧ 126 Turkse herkomst, 103 Marokkaanse herkomst, 42 gemengde herkomst ‧ 36 eerste, 232 tweede generatie, 3 missend ‧ 197 getest op school, 51 thuis, 23 ergens anders

9 pag. 9 Tabel. Hoogst ladende items op de acculturatieschaal LadingItem.592 Zijn je beste vrienden Vlaams?.556 Denk je in het Nederlands?.518 Heb je veel Vlaamse vrienden?.495 Spreek je altijd Nederlands met je broers/zussen?.477 Spreek je thuis altijd Nederlands met je ouders? … Speel je Turkse spelletjes? -.573Spreek je altijd Turks met je broers/zussen? Spreek je thuis altijd Turks met je ouders? Zijn je beste vrienden Turks? Denk je in het Turks?

10 pag. 10 Tabel. IQ-scores (WISC-III) van Vlaamse en migrantenkinderen IQ-scoreVlaamsMigranten Totaal IQ *** Verbaal IQ *** Performaal IQ ***

11 pag. 11 Tabel. Gemiddelde Totaal IQ voor Vlaamse en migrantenkinderen volgens acculturatie groepNIQ-score Vlamingen Migranten Migranten Migranten Migranten Migranten Migranten

12 pag. 12 Totaal IQ

13 pag. 13 Tabel. Gemiddelde Verbaal IQ voor Vlaamse en migrantenkinderen volgens acculturatie groepNIQ-score Vlamingen Migranten Migranten Migranten Migranten Migranten Migranten

14 pag. 14 Verbaal IQ

15 pag. 15 Tabel. Gemiddelde Performaal IQ voor Vlaamse en migrantenkinderen volgens acculturatie groepNIQ-score Vlamingen Migranten Migranten Migranten Migranten Migranten Migranten

16 pag. 16 Performaal IQ

17 pag. 17 Onderzoek bij leerlingen secundair onderwijs ‣ 290 Vlaamse leerlingen (13-16) ‧ 141 jongens, 149 meisjes ‧ 31 BIJZ, 110 BSO, 97 TSO, 52 ASO ‣ 260 Migranten leerlingen (13-16) ‧ 131 jongens, 129 meisjes ‧ 25 BIJZ, 105 BSO, 88 TSO, 41 ASO ‧ 119 Turks, 107 Marokkaans, 34 gemengd ‧ 27 eerste, 230 tweede generatie, 3 missing ‣ Allen getest op school

18 pag. 18 Tabel. Gemiddelde IQ-score (WISC-III) gecontroleerd voor geslacht en school type IQ-scoreVlaamsMigrant Totaal IQ *** Verbaal IQ *** Performaal IQ ***

19 pag. 19 Tabel. Gemiddelde totaalscore voor adaptatie en behoud Behoud AdaptatieLaagHoog Laag Hoog * Gecontroleerd voor schooltype en geslacht

20 pag. 20

21 pag. 21 Tabel. Gemiddelde performaalscore voor adaptatie en behoud Behoud AdaptatieLaagHoog Laag Hoog * Gecontroleerd voor schooltype en geslacht

22 pag. 22

23 pag. 23 Tabel. Gemiddelde verbaalscore voor adaptatie en behoud Behoud AdaptatieLaagHoog Laag Hoog * Gecontroleerd voor schooltype en geslacht

24 pag. 24

25 pag. 25 Conclusie acculturatie: Er zijn substantiële relaties tussen IQ en acculturatie Het effect is het grootste op verbaal IQ, maar er is toch nog een effect op performaal IQ De richting van het verband is niet duidelijk  Belangrijk om acculturatie mee op te nemen in diagnostiek


Download ppt "Pag. 1 Allochtone leerlingen Fons van de Vijver, Johnny Fontaine en Mark Schittekatte 1.Het klassieke theoretische raamwerk: vertekening en equivalentie."

Verwante presentaties


Ads door Google