De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het klassieke theoretische raamwerk: vertekening en equivalentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het klassieke theoretische raamwerk: vertekening en equivalentie"— Transcript van de presentatie:

1 Allochtone leerlingen Fons van de Vijver, Johnny Fontaine en Mark Schittekatte
Het klassieke theoretische raamwerk: vertekening en equivalentie Het belang van acculturatie voor diagnostiek bij allochtone kinderen Implicaties voor diagnostiek Selectie van diagnostische middelen

2 Het klassieke theoretische raamwerk: vertekening en equivalentie
Vertekening/bias systematisch onbedoeld

3 Externe vertekening Interne vertekening constructvertekening
methodevertekening: eigenschappen van testee eigenschappen van tester kennis van het Nederlands en andere communicatie-problemen itemvertekening

4 Equivalentie kwalitatieve equivalentie: vergelijkbaarheid van de eigenschappen die worden gemeten kwantitatieve equivalentie: vergelijkbaarheid van de scores Relaties tussen equivalentie en vertekening vertekening tast de equivalentie aan

5 Het belang van acculturatie voor diagnostiek bij allochtone kinderen
Achtergrondvariabelen Eigenschappen van cultuur Eigenschappen van allochtone groep Eigenschappen van persoonlijkheid

6 Acculturatieoriëntaties
positieve relaties met etnische cultuur (EC) positieve relaties met gastcultuur (GC) EC Ja Neen Ja Integratie Assimilatie GC Neen Separatie Marginalisatie

7 Acculturatie-uitkomsten
Psychologische aanpassing: geluk, geestelijke gezondheid Socioculturele aanpassing: werk, deelname aan culturele leven

8 Acculturatieoriëntaties en prestaties op cognitieve tests
Onderzoek lagere schoolkinderen 273 Vlaamse lagere schoolkinderen (6-12) 141 jongens, 132 meisjes 182 getest op school, 74 thuis, 17 ergens anders 271 Migranten lagere schoolkinderen (6-12) 139 jongens, 132 meisjes 126 Turkse herkomst, 103 Marokkaanse herkomst, 42 gemengde herkomst 36 eerste, 232 tweede generatie, 3 missend 197 getest op school, 51 thuis, 23 ergens anders

9 Tabel. Hoogst ladende items op de acculturatieschaal
Lading Item .592 Zijn je beste vrienden Vlaams? .556 Denk je in het Nederlands? .518 Heb je veel Vlaamse vrienden? .495 Spreek je altijd Nederlands met je broers/zussen? .477 Spreek je thuis altijd Nederlands met je ouders? Speel je Turkse spelletjes? -.573 Spreek je altijd Turks met je broers/zussen? Spreek je thuis altijd Turks met je ouders? Zijn je beste vrienden Turks? Denk je in het Turks?

10 Tabel. IQ-scores (WISC-III) van Vlaamse en migrantenkinderen
IQ-score Vlaams Migranten Totaal IQ *** Verbaal IQ *** Performaal IQ ***

11 Tabel. Gemiddelde Totaal IQ voor Vlaamse en migrantenkinderen volgens acculturatie
groep N IQ-score Vlamingen Migranten Migranten Migranten Migranten Migranten Migranten

12 Totaal IQ

13 Tabel. Gemiddelde Verbaal IQ voor Vlaamse en migrantenkinderen volgens acculturatie
groep N IQ-score Vlamingen Migranten Migranten Migranten Migranten Migranten Migranten

14 Verbaal IQ

15 Tabel. Gemiddelde Performaal IQ voor Vlaamse en migrantenkinderen volgens acculturatie
groep N IQ-score Vlamingen Migranten Migranten Migranten Migranten Migranten Migranten

16 Performaal IQ

17 Onderzoek bij leerlingen secundair onderwijs
290 Vlaamse leerlingen (13-16) 141 jongens, 149 meisjes 31 BIJZ, 110 BSO, 97 TSO, 52 ASO 260 Migranten leerlingen (13-16) 131 jongens, 129 meisjes 25 BIJZ, 105 BSO, 88 TSO, 41 ASO 119 Turks, 107 Marokkaans, 34 gemengd 27 eerste, 230 tweede generatie, 3 missing Allen getest op school

18 Tabel. Gemiddelde IQ-score (WISC-III)
gecontroleerd voor geslacht en school type IQ-score Vlaams Migrant Totaal IQ *** Verbaal IQ *** Performaal IQ ***

19 Tabel. Gemiddelde totaalscore voor adaptatie en behoud Behoud
Adaptatie Laag Hoog Laag Hoog * Gecontroleerd voor schooltype en geslacht

20

21 Tabel. Gemiddelde performaalscore voor adaptatie en behoud
Adaptatie Laag Hoog Laag Hoog * Gecontroleerd voor schooltype en geslacht

22

23 Tabel. Gemiddelde verbaalscore voor adaptatie en behoud
Adaptatie Laag Hoog Laag Hoog * Gecontroleerd voor schooltype en geslacht

24

25 Conclusie acculturatie:
Er zijn substantiële relaties tussen IQ en acculturatie Het effect is het grootste op verbaal IQ, maar er is toch nog een effect op performaal IQ De richting van het verband is niet duidelijk  Belangrijk om acculturatie mee op te nemen in diagnostiek


Download ppt "Het klassieke theoretische raamwerk: vertekening en equivalentie"

Verwante presentaties


Ads door Google