De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FEMKE KLOUWER COASSISTENT CHIRURGIE WATERLANDZIEKENHUIS MEI 2013 Het ideale interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FEMKE KLOUWER COASSISTENT CHIRURGIE WATERLANDZIEKENHUIS MEI 2013 Het ideale interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen."— Transcript van de presentatie:

1 FEMKE KLOUWER COASSISTENT CHIRURGIE WATERLANDZIEKENHUIS MEI 2013 Het ideale interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen

2 Inhoud PICO Huidige situatie Zoekstrategie Resultaten Bespreking 2 artikelen Conclusie en discussie Referenties Vragen Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

3 PICO Patiënt: patiënten met een rectumcarcinoom die in aanmerking komen voor chirurgie met neoadjuvante chemoradiatie Interventie: interval > 6 weken Controle: interval < 6 weken Outcome:  Primair: complete pathologische respons, tumor- of lymfeklier downstaging  Secundair: peri- en postoperatieve complicaties Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

4 Huidige situatie Aan de hand van aanvullende beeldvorming wordt TNM- stadiëring van het rectumcarcinoom verricht ¹ Indicatie chemoradiatie ²:  cT4 tumoren (tumorinvasie in andere organen/structuren en/of perforatie van het viscerale peritoneum)  Als een positieve CRM (circumferential resection marge) wordt verwacht  ≥4 voor tumor positief verdachte lymfeklieren (cN2)  Subgroep van distale cT1-3N0 tumoren waar lokale excisie wordt nagestreefd. Belangrijk ‘downgrading’ effect op tumor door CRT ³ Post-operatief bepalen van tumorregressie ¹ Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

5 Zoekstrategie Oncoline:  Advies: interval tussen chemoradiatie en operatie in verband met tumor downgrading, geen uitspraak over duur interval Cochrane library:  Geen resultaten met betrekking tot duur interval tussen chemoradiatie en chirurgie Pubmed:  Search: rectal neoplasms [MeSH] AND chemoradiotherapy [MeSH]  Operation [MeSH] OR surgery [MeSH]  Interval* OR timing* OR time* Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

6 Resultaten 236 artikelen: geen relevante RCT’s of reviews Meerdere recente retrospectieve studies, één kleinere prospectieve studie 4. Selectie twee recente retrospectieve studies (n= 1593) en (n=356), toepasbaar op Nederlandse situatie.  Optimal time interval between neoadjuvant chemoradiotherapy and surgery for rectal cancer. Br J Surg. 2013 Mar 27.  Impact of interval between neoadjuvant chemoradiotherapy and TME for locally advanced rectal cancer on pathologic response and oncologic outcome. Ann Surg Oncol. 2012 Sep. Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

7 Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013 © 2013 British Journal of Surgery

8 Methodes 2 Inclusie:  Alle patiënten in Nederland die tussen januari 2009 en december 2011 ivm een primair rectumcarcinoom TME ondergingen na CRT Primaire uitkomst:  Pathologische status na CRT ypT0N0 Secundaire uitkomst:  Pathologische status na CRT ypT0-1N0  Tumor downstaging  Lymfeklier downstaging  Complicaties binnen 30 dagen postoperatief  Mortaliteit 30 dagen postoperatief Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

9 Resultaten 2 Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013 Mediane interval tussen CRT en chirurgie: 14 weken (na start CRT) met een range van 6-85 weken. Overall pCR rate van 13,5% (215 uit 1593 patiënten) Tabel 1: Cumulatieve complete pathologische respons (pCR) ratio

10 Resultaten 2 Verdeling patiënten in vier subgroepen  Interval < 13 weken  Interval 13-14 weken  Interval 15-16 weken  Interval > 16 weken Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

11 Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013 Artikel 2 © 2012 Annals of Surgical Oncology

12 Methodes 5 Inclusie: alle patiënten die opgenomen zijn in een Belgische database die tussen januari 2000 en december 2009 neoadjuvante CRT kregen ivm lokaal gevorderd, niet-metastatisch rectumcarcinoom. Alle TME-procedures werden standaard 6-8 weken na einde CRT gepland, variaties alleen om planningstechnische redenen. Uitkomsten:  Pathologische status pre- en postoperatief (volgens TNM-stadiëring)  Postoperatieve anastomose lekkages  Duur van ziekenhuisopname postoperatief  Ziektevrij interval  Mortaliteit Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

13 Resultaten 5 Geïncludeerde patiënten werden in twee groepen verdeeld:  Interval van ≤ 7 weken tussen CRT en operatie  Interval van > 7 weken tussen CRT en operatie Baseline characteristics vergelijkbaar Geen significante verschillen in morbiditeit, duur ziekenhuisopname of mortaliteit Significant verschil in pCR (lang 34.8% vs. kort 24.4% p=0.034) Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

14 Resultaten 5 Significant verschil in ziektevrije 5-jaars overleving (lang 83% lang vs. 73% kort. p=0,026) mei 2013 Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen

15 Conclusie Er zijn duidelijke aanwijzingen dat een langer interval na neoadjuvante CRT geassocieerd is met een grotere kans op complete pathologische tumorrespons Verlengen van het interval tot 10-11 weken na einde CRT zou de hoogste kans op pCR geven Er is mogelijk een positieve invloed op de ziektevrije 5-jaars overleving Verlengen van het interval is veilig met betrekking tot morbiditeit, mortaliteit en duur ziekenhuisopname Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

16 Discussie Veel potentiële bias door retrospectieve studiedesigns Op enkele punten tegenstrijdigheid met eerder gepubliceerde onderzoeken Geen antwoord op wat het ideale interval is; RCT’s nodig voor meer betrouwbaardere benadering Het geheel roept ook veel vragen op over nieuwe mogelijkheden met betrekking tot behandelregimes Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

17 Referenties 1: Oncoline. Richtlijnen oncologische zorg. www.oncoline.nl 2: Sloothaak DAM, Geijsen DE. Optimal time interval between neoadjuvant chemoradiotherapy and surgery for rectal cancer. Br J Surg. 2013 Mar 27. 3: Dhadda AS, Zaitoun AM, Bessel EM. Regression of rectal cancer with radiotherapy with or without concurrent capecitabine – optimising the timing of surgical resection. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2009; 21: 23-31. 4: Garcia-Aguilar J, Smith DD et al, Optimal timing of surgery after chemoradiation for advanced rectal cancer: preliminary results of a multicenter, nonrandomized phase II prospective trial. Ann Surg Oncol. 2011 July. 254(1):97-102. 5: Wolthuis AM, Penninckx F. Impact of interval between neoadjuvant chemoradiotherapy and TME for locally advanced rectal cancer on pathologic response and oncologic outcome. Ann Surg Oncol. 2012 Sep; 19(9):2833-41. 6: Martin ST, Henegan HM. Systematic review and meta-analysis of outcomes following pathological complete response to neoadjuvant chemoradiotherapy fo rectal cancer. Br J Surg 2012; 99: 918-928. Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

18 Vragen? Bedankt voor jullie aandacht! Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

19 Aanvullende Baseline Characteristics 2 Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen mei 2013

20 Intervaldistributie 5 mei 2013 Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen

21 Resultaten 5 mei 2013 Interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen


Download ppt "FEMKE KLOUWER COASSISTENT CHIRURGIE WATERLANDZIEKENHUIS MEI 2013 Het ideale interval tussen chemoradiatie en chirurgie bij rectumcarcinomen."

Verwante presentaties


Ads door Google