De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grammatica Passwort Deutsch Klas 4 St.-Odulphuslyceum 2010-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grammatica Passwort Deutsch Klas 4 St.-Odulphuslyceum 2010-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Grammatica Passwort Deutsch Klas 4 St.-Odulphuslyceum 2010-2011

2 Der- & Ein-Gruppe Zoals je weet zijn er in het Duits 4 naamvallen.Zoals je weet zijn er in het Duits 4 naamvallen. Deze naamvallen zorgen voor variërende uitgangen achter verschillende woordsoorten (zn., bn., lidw., bezitt.vnw. en ‘kein’).Deze naamvallen zorgen voor variërende uitgangen achter verschillende woordsoorten (zn., bn., lidw., bezitt.vnw. en ‘kein’). In sommige gevallen krijgt het zelfstandig naamwoord een uitgangIn sommige gevallen krijgt het zelfstandig naamwoord een uitgang (-n of - ( e ) s). In alle gevallen krijgt het bijvoeglijk naamwoord een uitgang (-e, -en, -er of -es *) en in de meeste gevallen komt er achter lidwoorden en bezittelijke vnw. een uitgang (-e, -en, -em, -er, -es -as). (* Er zijn enkele afwijkende vormen in de zogenaamde ‘Ohne-Gruppe’, daarover later meer.)

3 Der- & Ein-Gruppe Ein-GruppeEin-Gruppe Het lidwoord ‘ein’ kan een uitgang krijgen. Die uitgang is afhankelijk van de naamval. De uitgangen luiden: männlichweiblichneutralplural (Nom.)ein_ Mann eine Frauein_ Kindkeine Kinder (Gen.)eines Manneseiner Fraueines Kindeskeiner Kinder (Dat.)einem Manneiner Fraueinem Kindkeinen Kindern (Akk.)einen Manneine Frauein_ Kindkeine Kinder Op de plaats van het lidwoord ‘ein’ kan in het bovenstaande schema nog een hele groep van woorden staan: 8 bezitt. vnw. en de ontkenning ‘kein’. Deze krijgen allemaal dezelfde (rode) uitgangen. Deze woorden vormen samen de ‘Ein-Gruppe’.Op de plaats van het lidwoord ‘ein’ kan in het bovenstaande schema nog een hele groep van woorden staan: 8 bezitt. vnw. en de ontkenning ‘kein’. Deze krijgen allemaal dezelfde (rode) uitgangen. Deze woorden vormen samen de ‘Ein-Gruppe’.

4 Der- & Ein-Gruppe Ein-GruppeEin-Gruppe ein-een kein-geen mein-mijn dein-jouw sein-zijn ihr-haar unser-ons euer-jullie Ihr-Uw ihr-hun

5 Der- & Ein-Gruppe Er zijn echter nog meer woordsoorten die een uitgang krijgen die afhankelijk is van de naamval.Er zijn echter nog meer woordsoorten die een uitgang krijgen die afhankelijk is van de naamval. vb. männlichweiblichneutralplural (Nom.)dieser Mann jede Fraumanches Kindsolche Kinder (Gen.)dieses Mannesjeder Fraumanches Kindessolcher Kinder (Dat.)diesem Mannjeder Fraumanchem Kindsolchen Kindern (Akk.)diesen Mannjede Fraumanches Kindsolche Kinder Ook sommige bijvoeglijk gebruikte voornaamwoorden * kunnen een uitgang krijgen. De voornaamwoorden waarbij dit zo is, krijgen allemaal de uitgangen zoals je die al kent van de lidwoorden (der – die – das – die). Omdat ze op dezelfde manier vervoegd worden, passen ze allemaal in één groep: de ‘Der-Gruppe’.Ook sommige bijvoeglijk gebruikte voornaamwoorden * kunnen een uitgang krijgen. De voornaamwoorden waarbij dit zo is, krijgen allemaal de uitgangen zoals je die al kent van de lidwoorden (der – die – das – die). Omdat ze op dezelfde manier vervoegd worden, passen ze allemaal in één groep: de ‘Der-Gruppe’. ( * enkele onbepaalde vnw., aanwijzende vnw. en vragende vnw.)

6 Der- & Ein-Gruppe Der-GruppeDer-Gruppe d- (der, die, das)de, het all-alle beid-beide dies-deze, dit jed- iedere,elke jen-die, dat manch-menig, sommige sämtlich-alle solch-zulke welch-welke

7 Der- & Ein-Gruppe Der-GruppeDer-Gruppe De uitgangen van de Der-Gruppe luiden: männlichweiblichneutral plural (Nom.)der Mann die Fraudas (-es*) Kind die Kinder (Gen.)des Mannesder Fraudes Kindes der Kinder (Dat.)dem Mannder Fraudem Kind den Kindern (Akk.)den Manndie Fraudas (-es*) Kind die Kinder Op de plaats van het lidwoord ‘der’ kunnen in het bovenstaande schema alle vnw.-den van de Der-Gruppe ingevuld worden. * let op: alle andere vormen van de Der-Gruppe krijgen bij onzijdig 1e en 4e naamval de uitgang -es (vanwege de uitspraak). vb. dieses/ jedes/ manches/ solches/ welches usw. Kind.


Download ppt "Grammatica Passwort Deutsch Klas 4 St.-Odulphuslyceum 2010-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google