De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handige queries en rapportages 27 Maart 2014. Waar kun je op querien en rapporteren? 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handige queries en rapportages 27 Maart 2014. Waar kun je op querien en rapporteren? 2."— Transcript van de presentatie:

1 Handige queries en rapportages 27 Maart 2014

2 Waar kun je op querien en rapporteren? 2

3 Query en rapportage Query: overzicht van gegevens Rapport: “opgemaakt” overzicht van gegevens 3

4 Er zijn heel veel queries in SIS!!! SIS voor UvA-medewerkers bestanden / Opleidingsmateriaal / Handleidingen / B - Basishandelingen PS - Queries voor bulkinschrijvingen en groepen 4

5 Soorten queries U_INS_ inschrijving opleiding U_VRZ_ verzoekschriften U_AAN_ aanmelding onderwijs U_RES_ resultaten U_DPL_ diplomeren U_STA_ studieadvies U_PER_ persoonsgegevens U_ONW_ inrichting onderwijs (studiedelen, vereisten enz.) U_GRP_ groepen U_BEH_ beheer 5

6 Inschrijving U_INS_EERSTE_KEER_DEFT = Eerste periodevereisten U_INS_PR_PL_SBPLN_DEFT = DEFT op peildatum U_INS_VOOROPL_VAN_STDNTGRP = vooropleiding van studenten U_INS_DIPLDEFT_02 = ingeschreven met diploma U_INS_NW_AANMELDERS_ORG = eerstejaars studenten U_INS_ACTIEVE_HOGERE_JAARS = Alle hogere jaars studenten 6

7 Verzoekschrift U_VRZ_OPENST_VERZOEKSCHR = Openstaande verzoekschriften U_VRZ_GOEDGEK_NIET_VERWERKT = Goedgekeurde verzoekschriften niet verwerkt 7

8 Aanmelding onderwijs U_AAN_CLASSES_PER_STUD = aanmeldingen per student U_AAN_STUD_ACT_INGESCHR = aanmeldingen per studieactiviteit(en) U_AAN_GEEN_INS_WEL_AANGEMELD = geen inschrijving wel aangemeld U_AAN_DOORSNEDE_STUDIEGIDSNR = studenten ingeschreven voor 2 vakken U_AAN_PS_STUDENTENINSTUDIEDEEL = studenten aangemeld voor een specifiek studiedeel U_AAN_CONTROL_MAX_STUDIEPUNTEN = controle hoeveelheid studiepunten waarvoor een student zich heeft aangemeld U_AAN_WINKELWAGEN_PERIODE = studieactiviteiten in de winkelwagen per student of organisatie 8

9 Resultaten U_RES_DUBBELE_EIND_8888 = dubbel doorberekende resultaten U_RES_PER_STUD_GROEP = resultaten per studentengroep U_RES_STDLVERVANGING = studiedeelvervanging per student of per groep U_RES_PER_ACTIV_BLOK = Resultaten verschillende studieactiviteiten U_RES_CIJFERS_TOEKOMST = Resultaten in de toekomst U_RES_RESULT_VAN_TOT = Resultaten binnen twee data in een studiedeel U_RES_NIET_DOORBEREKEND = niet doorberekende resultaten U_RES_RESULTAAT_BUITEN_INS = resultaten buiten geldige inschrijvingsperiode 9

10 Diplomeren U_DPL_GEDIPLOMEERDEN = de gediplomeerden per organisatie of studieplan U_DPL_PS_PERCENT_VOLDAAN_NC = studenten die bepaald percentage behaald hebben binnen hun studieplan U_DPL_PS_STATUS_ORG_NC = studenten per diplomeerstatus U_DPL_GPA_VEREISTEGROEP = geeft GPA van vereistegroep voor student of groep studenten weer U_DPL_VOLD_VEREISTE_G = controleert of student/studentengroep voldoet aan vereisten U_DPL_VOLD_VER_GROEP_G = controleert of student/studentengroep voldoet aan vereistengroep 10

11 Studieadvies 11 U_STA_AANT_STUDPNT_STD_IN_PLAN = behaalde studiepunten per plan Personen U_PER_PERSOONSGEGEVENS = persoonsgegevens student

12 Inrichting onderwijs U_ONW_CONTROLE_STUDIEDELEN = controle studiedelen U_ONW_CTRL_STUDIEDEEL_SAM = controle samenstelling studiedelen U_ONW_CTRL_STUDIEDEEL_SAM_INOE = controleert INOE met werkvormen U_ONW_OVERZICHT_VEREISTEN = overzicht vereisten en studiedelen die onderdeel van vormen 12

13 Groepen U_GRP_OVERZICHT_STD_GROEP = overzicht gegevens studenten in de groep U_GRP_AANMELD_STDACTIV = studieactiviteiten per groep 13

14 Beheer U_BEH_GEWISTSTDDLLST_VEREISTE = controleert of er een vereiste is met een gewiste studieddeelijst, onderdeel van een hele serie soortgelijke queries U_BEH_CLST_CRSE_ID = laat zien van, studiedeel, studiedeellijst en vereisten waar ze allemaal onderdeel van zijn U_BEH_QUERIES_EN_RAPPORTEN = overzicht van queries en rapportages binnen SIS 14

15 Rapportages CFRL_ALL = cijferlijst van een student TMTRX_GR_SDL = tentamenmatrix van een groep studenten en een studiedeellijst TMTRX_GR_SDT = tentamenmatrix van een groep studenten en een studiedeellijst met een peildatum 15

16 Nieuwe queries en rapportages Controleer overzicht op communities en als je dan niets vind neem contact op met je LFBer, deze mag een verzoek doen aan het CFB. 16

17 Vragen? 17


Download ppt "Handige queries en rapportages 27 Maart 2014. Waar kun je op querien en rapporteren? 2."

Verwante presentaties


Ads door Google