De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

J. Timmer-Bonte, B. Biesma, J. Smit, F. Wilschut, J. Akkermans, T. de Boo, G. Bootsma, V. Tjan-Heijnen Prevention of chemotherapy-induced FN by AB +/-

Verwante presentaties


Presentatie over: "J. Timmer-Bonte, B. Biesma, J. Smit, F. Wilschut, J. Akkermans, T. de Boo, G. Bootsma, V. Tjan-Heijnen Prevention of chemotherapy-induced FN by AB +/-"— Transcript van de presentatie:

1 J. Timmer-Bonte, B. Biesma, J. Smit, F. Wilschut, J. Akkermans, T. de Boo, G. Bootsma, V. Tjan-Heijnen Prevention of chemotherapy-induced FN by AB +/- G-CSF in SCLC: a randomized phase III study

2 Invloed van micrometastasen op “adjuvante behandeling” bij het mammacarcinoom Dr. Vivianne Tjan-Heijnen internist-oncoloog UMC St Radboud, Nijmegen

3 NVMO, 19 november 2004 Micrometastase De definitie PA protocol Prognostisch van belang ? Adjuvante systeemtherapie Aanvullende okselklierdissectie (OKD)

4 NVMO, 19 november 2004 Micrometastase: de oude situatie Zelden (IKO): 5% Definitie: was pN1a: < 2.0 mm maar in PA-verslag vaak alleen pN1 dús synoniem voor N+ dús indicatie voor adjuvante therapie

5 NVMO, 19 november 2004 Echter, toen …. kwam de schildwachtklierprocedure OKD: H&E van 1 of 2 coupes SWK: tenminste 3 levels H&E en IHC Veranderd PA protocol

6 NVMO, 19 november 2004 ‘Positieve’ schildwachtklier Een enkele losse cel Groepje cellen in sinus Groepje cellen in parenchym Vele groepjes cellen in parenchym

7 NVMO, 19 november 2004 Behoefte aan een betere definitie + goede afspraken

8 NVMO, 19 november 2004 Definitie TNM H&E versus IHC Histologisch kenmerken: Proliferatie Invasie in parenchym Stroma reactie Grootte van metastase

9 NVMO, 19 november 2004 TNM classificatie Macro-metastasepN1abc/3abc> 2.0 mm Micro-metastasepN1mi> 0.2 - < 2.0 mm Geisoleerde tumorcelpN0(i+)< 0.2 mm GeenpN0(i-)

10 NVMO, 19 november 2004 Term micrometastase is misleidend Grootte metastase: > 0.2- < 2.0 mm

11 NVMO, 19 november 2004 Take Home Message Gebruik de juiste TNM definitie: 1.In de PA verslaglegging 2.Voor verdere behandeling 3.Voor interpretatie literatuur

12 NVMO, 19 november 2004 Take Home Message Ken het protocol op basis waarvan de patholoog in uw ziekenhuis de SWK beoordeeld: Aantal niveau’s +/- IHC

13 NVMO, 19 november 2004 Detectiekans micrometastasen LOE

14 Is een geïsoleerde tumorcel of micrometastase in de okselklieren een indicatie voor aanvullende systeemtherapie?

15 NVMO, 19 november 2004 CBO Richtlijn Behandeling Mammacarcinoom 2002 / 2004 “Indien in de okselklieren een micrometastase aanwezig is, wordt dit voor de prognose beschouwd als een N0 situatie”

16 NVMO, 19 november 2004 St Gallen Richtlijn Behandeling Mammacarcinoom 2003 “The new AJCC classification includes patients with isolated tumor cells in lymph nodes as having node-negative status. This may lead to uncertainty about the proper risk category for such patients.”

17 NVMO, 19 november 2004 Dilemma in Nederland Classificatie van micrometastase als pN1, maar behandelen als pN0 Dilemma St Gallen Classificatie van geïsoleerde tumorcel als pN0, maar onzekerheid over het prognostisch risico

18 NVMO, 19 november 2004 Prognose ‘occulte’ metastasen vs ‘echt’ pN0 Tjan-Heijnen et al. Breast Cancer Res and Treat 2001

19 NVMO, 19 november 2004 Prognose geïsoleerde cellen  micrometastasen Cote, 10 jrs DFS: IHC 0 cellen: 63% IHC 1-100 cellen:57% IHC > 100 cellen: 40% (  > 0.2 mm )

20 NVMO, 19 november 2004 Prognose geïsoleerde cellen  micrometastasen: Mc Guckin, Br J Cancer 1995

21 NVMO, 19 november 2004 Take Home Message Micrometastasen: prognostisch ongunstig, geïsoleerde tumorcellen mogelijk niet Niveau 3 pN1 versus pN0

22 NVMO, 19 november 2004 Take Home Message Maar… Onduidelijk of primaire tumorkenmerken corrigeren voor slechtere prognose bij aanwezigheid van micrometastasen Eerlijk is eerlijk

23 NVMO, 19 november 2004 Regionale ervaring met de SWK procedure N = 556 CBO 2004: pN-stadium (SWK + OKD) pN0(i-) 63% pN0(i+) 8% pN1mi 9% pN1a-c * 20% Gunstig69%62%56%38% Ongunstig31% *38%44%62% * Prognostisch onafhankelijke factor

24 NVMO, 19 november 2004 10.000 patiënten met SWK biopt 2000 pN0(i+) of pN1mi 1.000 pN0(i+) of pN1mi èn ongunstige kenmerken 1.000 pN0(i+) of pN1mi èn gunstige kenmerken 6.000 pN0(i-) Jaarlijks in NL

25 NVMO, 19 november 2004 MIRROR-studie (BOOG/ZonMw) Micro-metastases and Isolated tumour cells: Relevant and Robust or Rubish?

26 NVMO, 19 november 2004 MIRROR studie N= 3000 patiënten met gunstige kenmerken met SWK in 2002 of eerder Cohort I pN0(i-) Geen systeemtherapie Cohort II pN0(i+) of pN1mi Geen systeemtherapie Cohort III pN0(i+) of pN1mi Wel systeemtherapie

27 NVMO, 19 november 2004 Regionale ervaring met de SWK procedure Wel / geen aanvullende OKD ? N=556 ptpN0(i+) (sn) pN1mi (sn) pN1a-c (sn) Positieve non-SN 14.9%29.2%36.6% LOE

28 NVMO, 19 november 2004 Conclusies De definitie: TNM classificatie PA protocol: tenminste 3 levels, liever méér, + IHC Prognostisch: micrometastasen mogelijk ongunstig Adjuvante systeemtherapie: ja, ook bij micrometastase Aanvullende OKD: ja, indien SWK tumorcel +

29 NVMO, 19 november 2004


Download ppt "J. Timmer-Bonte, B. Biesma, J. Smit, F. Wilschut, J. Akkermans, T. de Boo, G. Bootsma, V. Tjan-Heijnen Prevention of chemotherapy-induced FN by AB +/-"

Verwante presentaties


Ads door Google