De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan P van Meerbeeck U Gent Ede, 19 November 2004

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan P van Meerbeeck U Gent Ede, 19 November 2004"— Transcript van de presentatie:

1 Jan P van Meerbeeck U Gent Ede, 19 November 2004
NVMO themadag: Adjuvante chemotherapie bij het niet-kleincellig longcarcinoom Jan P van Meerbeeck U Gent Ede, 19 November 2004

2

3 p.100:

4 De beschikbare evidentie
De toepassing in Nederland

5

6 1980 - 90 Adjuvante chemotherapie niet effectief Verklaring:
«Oude» drugs (all-kill-erend) Onaangepaste dosis-intensiteit Toxiciteit Onvoldoende medicijn Lage compliantie Slechte patiënt selectie Kleine reeksen

7 IASLC Consensus Report 1991
Alleen in studieverband Optimale studie populatie: T2N0;T1-2N1; niet T3N0 Occulte N2 Primaire eindpunt: overleving Met cisplatine~ Vroeg na operatie beginnen Dosis reducties vermijden Rol van PORT onduidelijk Holmes, Lung Cancer 7:11;1991

8 Meta-analyse cisplatine~ chemotherapy
HR = 0.87 [ ]; p = 0.08; voordeel 5j: 5%; NNT: >25 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Surgery plus platinum chemotherapy better Surgery (control) better NSCLC Collaborative Group Br Med J 1995

9

10

11 UFT

12

13 voordeel 7j: 7%; NNT: 14

14 meta-analyse: adjuvant UFT
HR = 0.799 p = 0.015 Hotta, 2004

15

16 conclusie (1) 2 jaar UFT is een effectieve en veilige orale adjuvante behandeling bij pten met pI 3<T>2 cm Adenoca Studiepopulatie met 45% vrouwen Voordeel pas na 4 jaar Geen gegevens buiten Japan Activiteit van UFT in NSCLC is beperkt

17 ANITA 1& 2

18 NCIC-SWOG, Winton 2004 CALGB-RTOG-NCCTC, Strauss 2004

19

20

21

22

23 Meta-analysis Survival
BLT survival ALPI Survival Years Adjuvant CT Control 100 80 60 40 20 % Survival Surgery & CT Surgery only 100 80 60 40 20 Years % Survival P=0.08 P=0.98 P=0.589 IALT Survival CDN-IG survival US-IG survival P=0.028 Surgery & CT Surgery only 100 80 60 40 20 Years % Survival P=0.03 CMF Control P=0.012 Surgery & CT Surgery

24 interactie met variabelen
Geen interactie met: studiepopulatie stadium klier status geslacht leeftijd WHO PS type resectie histologie behandeling cisplatine dosis per cyclus p=0.45 drug combinatie p=0.77 TRT

25 bovendien… CDN-IG: kwaliteit van leven na chemotherapie gelijk aan controle groep US-IG: reductie van longcarcinoom specifieke sterfte van 34 naar 19% door chemotherapie!

26 PLATINUM~ ADJUVANTE STUDIES
study HR ( 95% CI ) p Absolute voordeel NNT NSCLC 0.87 [ ] 0.08 5 25 Japan .89 -8 - ALPI 0.96 [ ] .6 +3 38 IALT 0.86 [ ] <.03 +4.1 BLT 1.02 [ ] 1 >40 CDN-IG 0.69 [?? - ??] .012 +15 7 US-IG 0.62 [ ] .028 +7 13

27

28 THE EVIDENCE ISN’T COMPLETE
I BELIEVE!! SLOW DOWN! THE EVIDENCE ISN’T COMPLETE

29 kritieken Statistiek (IALT, CDN & US-IG) IALT CDN & US IG
Interim analyse; vroegtijdig gestopt Verlies aan power IALT Minder PORT in CT dan in controle arm 23% van CT pten minstens 1x gr 4 toxiciteit Excess doden in CT arm: 14 (3% ) vs 2 (0.4%); p = , niet verklaard door toxiciteit CDN & US IG nog niet gepubliceerd US-IG: benefit na 5 jaar kleiner (7%)

30

31 conclusies (2) Recente studies tonen een consistent overlevingsvoordeel met adjuvante chemotherapie Beide IG studies bevestigen de bevindingen van IALT De toxiciteit van de behandeling is matig Adjuvante chemotherapie nieuwe standaardbehandeling na radicale resectie bij patiënten in goede PS

32 vragen (1) Waarom zijn deze resultaten nu beter? Studiepopulatie
Vroege stadia Homogeen 1,5 x meer vrouwen Behandeling Doublet 3de generatie Geen PORT Goede compliantie

33 vragen (2) Hoe nu verder met inductiechemotherapie? Elke patiënt?
gerandomiseerde studies nog etisch? Elke patiënt? Welke chemotherapie? Ook in Nederland? Nog meer studies nodig? ANITA Meta-analyse

34 Meta-analyse cisplatine bevattende adjuvante chemotherapie
HR=0.89 [ ] p=0.012 Hotta, 2004

35 adjuvante chemotherapie
Hotta, 2004

36 Adjuvante chemotherapie in NL? (1)
8819 incidente gevallen in 2000 1628 geopereerd (18.4%) zonder PORT of postop chemotherapie pIA % pIB % pIIA % pIIB % pIIIA % Totaal RO 313 Damhuis, 2004

37 Adjuvante chemotherapie in NL? (2)
Aannames: 3 cycli cisplatine d1- vinorelbine d1, 8, 15 q 3w 2 verpleegdagen, 2 dagbehandelingen routine lab hemato/chemie d1, 8, 15, 1 X-thorax/kuur, geen CT 7% van de pten heeft behandeling nodig voor anemie en/of leukopene koorts 65% van geopereerde pten komt in aanmerking incrementele winst: 0,54 jaar Uyl, 2004

38 Adjuvante chemotherapie in NL? (3)
Incrementele kosten 1 behandeling: € Kosteneffectiviteitsratio: 9887 € (B: €) Totale kost/jaar 203 pten Uyl, 2004

39 Adjuvante chemotherapie in NL? (4)
Chemo-radiotherapie voor stadium III voordeel na 3 jaar: 4% voordeel na 5 jaar: 2% PCI voor SCLC in remissie voordeel na 3 jaar: 5.4% TRT voor LS-SCLC in remissie voordeel na 3 jaar: 5.4% Adjuvante chemotherapie voordeel na 5 jaar: 4-15%

40 Aanbevelingen (1) Patiënten met gereseceerd NSCLC komen in aanmerking voor adjuvante chemotherapie indien: Fit voor chemotherapie PS na ingreep 0-1 Adequate nier-, lever-, beenmerg-functie Geen significante comorbiditeit of immuunsuppressie pIB en pII R0 resectie geen preoperatieve chemo-of TRT gekregen

41 Aanbevelingen (2) De adjuvante chemotherapie heeft volgende kenmerken:
Start 1ste cyclus binne 60 dagen na resectie Minstens 3, maximum 4 kuren Platinum bevattend, met indien cisplatine een minimale dosis/kuur van 70 mg/m2 doublet met 1 derde generatie cytostaticum met bewezen activiteit in deze setting en volgens een dosis en schema waarmee de arts vertrouwd is

42 Aanbevelingen (3) Volgende voorzorgsmaatregelen dienen genomen
Vermijd gelijktijdige of voorafgaande PORT Vermijd nefrotoxische comedicatie Voorzie in een adequate suportieve behandeling (hydratatie, anti-emetica, EPO…) Herbehandel en reduceer doses volgens strikte criteria Voorzie een goede veneuze toegang

43 Take-home message Adjuvante chemotherapie met platinum bevattend 3de generatie doublet is de behandeling van voorkeur bij patiënten met goede PS na R0 resectie van pIB-pII NSCLC

44


Download ppt "Jan P van Meerbeeck U Gent Ede, 19 November 2004"

Verwante presentaties


Ads door Google