De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVMO themadag: Adjuvante chemotherapie bij het niet-kleincellig longcarcinoom Jan P van Meerbeeck U Gent Ede, 19 November 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVMO themadag: Adjuvante chemotherapie bij het niet-kleincellig longcarcinoom Jan P van Meerbeeck U Gent Ede, 19 November 2004."— Transcript van de presentatie:

1 NVMO themadag: Adjuvante chemotherapie bij het niet-kleincellig longcarcinoom Jan P van Meerbeeck U Gent Ede, 19 November 2004

2 2

3 3 p.100:

4 4 De beschikbare evidentie De toepassing in Nederland

5 5

6 6 1980 - 90 Adjuvante chemotherapie niet effectief Verklaring: –«Oude» drugs (all-kill-erend) –Onaangepaste dosis-intensiteit –Toxiciteit –Onvoldoende medicijn –Lage compliantie –Slechte patiënt selectie –Kleine reeksen

7 7 IASLC Consensus Report 1991 Alleen in studieverband Optimale studie populatie: –T2N0;T1-2N1; niet T3N0 –Occulte N2 Primaire eindpunt: overleving Met cisplatine~ Vroeg na operatie beginnen Dosis reducties vermijden Rol van PORT onduidelijk Holmes, Lung Cancer 7:11;1991

8 Surgery plus platinum chemotherapy better Surgery (control) better 2.01.51.00.50.0 HR = 0.87 [0.74-1.02]; p = 0.08; voordeel 5j: 5%; NNT: >25 NSCLC Collaborative Group Br Med J 1995 Meta-analyse cisplatine~ chemotherapy

9 9

10 10

11 11 UFT

12 12

13 13 voordeel 7j: 7%; NNT: 14

14 14 meta-analyse: adjuvant UFT Hotta, 2004 HR = 0.799 p = 0.015

15 15

16 16 conclusie (1) 2 jaar UFT is een effectieve en veilige orale adjuvante behandeling bij pten met –pI –3 2 cm –Adenoca –Studiepopulatie met 45% vrouwen Voordeel pas na 4 jaar Geen gegevens buiten Japan Activiteit van UFT in NSCLC is beperkt

17 17 ANITA 1& 2

18 18 pT2pN0 R0, pT1- 2pN1R0 NSCLC: N = 459 tissue Stratification by NO/1 and k-ras randomisation observation adjuvant chemotherapy CALGB-RTOG-NCCTC, Strauss 2004 NCIC-SWOG, Winton 2004

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 P=0.03 P=0.08 Surgery & CT Surgery only 100 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 Years % Survival P=0.589 Years Adjuvant CT Control 100 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 % Survival Surgery & CT Surgery only 100 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 Years % Survival Meta-analysis Survival ALPI Survival IALT Survival CMF Control CDN-IG survival US-IG survival Surgery & CT Surgery BLT survival P=0.012 P=0.028 P=0.98

24 24 interactie met variabelen Geen interactie met: studiepopulatie stadium klier status geslacht leeftijd WHO PS type resectie histologie behandeling cisplatine dosis per cyclusp=0.45 drug combinatiep=0.77 TRT

25 25 bovendien… CDN-IG: kwaliteit van leven na chemotherapie gelijk aan controle groep US-IG: reductie van longcarcinoom specifieke sterfte van 34 naar 19% door chemotherapie!

26 26 studyHR ( 95% CI )pAbsolute voordeel NNT NSCLC0.87 [0.74-1.02]0.08525 Japan.89-8- ALPI0.96 [0.76-1.03].6+338 IALT0.86 [0.76-0.98]<.03+4.125 BLT1.02 [0.77-1.35]10>40 CDN- IG 0.69 [?? - ??].012.012 +157 US- IG 0.62 [0.41- 0.95].028.028 +713 PLATINUM~ ADJUVANTE STUDIES

27 27

28 28 I BELIEVE!! SLOW DOWN! THE EVIDENCE ISN’T COMPLETE

29 29 kritieken Statistiek (IALT, CDN & US-IG) –Interim analyse; vroegtijdig gestopt –Verlies aan power IALT –Minder PORT in CT dan in controle arm –23% van CT pten minstens 1x gr 4 toxiciteit –Excess doden in CT arm: 14 (3% ) vs 2 (0.4%); p =0.00035, niet verklaard door toxiciteit CDN & US IG –nog niet gepubliceerd –US-IG: benefit na 5 jaar kleiner (7%)

30 30

31 31 conclusies (2) Recente studies tonen een consistent overlevingsvoordeel met adjuvante chemotherapie Beide IG studies bevestigen de bevindingen van IALT De toxiciteit van de behandeling is matig Adjuvante chemotherapie nieuwe standaardbehandeling na radicale resectie bij patiënten in goede PS

32 32 vragen (1) Waarom zijn deze resultaten nu beter? –Studiepopulatie Vroege stadia Homogeen 1,5 x meer vrouwen –Behandeling Doublet 3 de generatie Geen PORT Goede compliantie

33 33 vragen (2) Hoe nu verder met inductiechemotherapie? –gerandomiseerde studies nog etisch? Elke patiënt? Welke chemotherapie? Ook in Nederland? Nog meer studies nodig? –ANITA –Meta-analyse

34 34 Meta-analyse cisplatine bevattende adjuvante chemotherapie Hotta, 2004 HR=0.89 [0.82-0.98] p=0.012

35 35 adjuvante chemotherapie Hotta, 2004

36 36 Adjuvante chemotherapie in NL? (1) 8819 incidente gevallen in 2000 1628 geopereerd (18.4%) zonder PORT of postop chemotherapie pIA49731% pIB51832% pIIA362% pIIB21213% pIIIA503% Totaal RO313 Damhuis, 2004

37 37 Aannames: –3 cycli cisplatine d1- vinorelbine d1, 8, 15 q 3w –2 verpleegdagen, 2 dagbehandelingen –routine lab hemato/chemie d1, 8, 15, –1 X-thorax/kuur, geen CT –7% van de pten heeft behandeling nodig voor anemie en/of leukopene koorts –65% van geopereerde pten komt in aanmerking –incrementele winst: 0,54 jaar Adjuvante chemotherapie in NL? (2) Uyl, 2004

38 38 Incrementele kosten –1 behandeling: 5339 € –Kosteneffectiviteitsratio: 9887 € –(B: 10.150 €) Totale kost/jaar –203 pten –1.086.220 € Adjuvante chemotherapie in NL? (3) Uyl, 2004

39 39 Adjuvante chemotherapie in NL? (4) Chemo-radiotherapie voor stadium III –voordeel na 3 jaar: 4% –voordeel na 5 jaar: 2% PCI voor SCLC in remissie –voordeel na 3 jaar: 5.4% TRT voor LS-SCLC in remissie –voordeel na 3 jaar:5.4% Adjuvante chemotherapie –voordeel na 5 jaar:4-15%

40 40 Aanbevelingen (1) Patiënten met gereseceerd NSCLC komen in aanmerking voor adjuvante chemotherapie indien: –Fit voor chemotherapie PS na ingreep 0-1 Adequate nier-, lever-, beenmerg-functie Geen significante comorbiditeit of immuunsuppressie –pIB en pII R0 resectie –geen preoperatieve chemo-of TRT gekregen

41 41 Aanbevelingen (2) De adjuvante chemotherapie heeft volgende kenmerken: –Start 1ste cyclus binne 60 dagen na resectie –Minstens 3, maximum 4 kuren –Platinum bevattend, met indien cisplatine een minimale dosis/kuur van 70 mg/m2 –doublet met 1 derde generatie cytostaticum met bewezen activiteit in deze setting en volgens een dosis en schema waarmee de arts vertrouwd is

42 42 Aanbevelingen (3) Volgende voorzorgsmaatregelen dienen genomen –Vermijd gelijktijdige of voorafgaande PORT –Vermijd nefrotoxische comedicatie –Voorzie in een adequate suportieve behandeling (hydratatie, anti-emetica, EPO…) –Herbehandel en reduceer doses volgens strikte criteria –Voorzie een goede veneuze toegang

43 43 Take-home message Adjuvante chemotherapie met platinum bevattend 3de generatie doublet is de behandeling van voorkeur bij patiënten met goede PS na R0 resectie van pIB-pII NSCLC

44 44


Download ppt "NVMO themadag: Adjuvante chemotherapie bij het niet-kleincellig longcarcinoom Jan P van Meerbeeck U Gent Ede, 19 November 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google