De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ethiek Welkom! Waarden & normen kritisch bekeken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ethiek Welkom! Waarden & normen kritisch bekeken."— Transcript van de presentatie:

1 Ethiek Welkom! Waarden & normen kritisch bekeken

2 ‘Een antwoord is altijd een stukje van de weg die achter je ligt. Alleen een vraag kan je verder brengen.’ Jostein Gaarder Annemarie Soeteman info@studiosocrates.nl

3 College 1: Ethiek en moraal 1 Wat is ethiek? 2 Wat is normatieve ethiek? 3 Wat zijn fundamenten voor de moraal? 4 evt. een snelle geschiedenis

4 Ethiek (Grieks) Ethos: zedelijke handeling Goed Slecht

5 Ethiek (Grieks) Ethos: zedelijke handeling Iets doen Met de handen optreden Verrichten Intentioneel gedrag

6 Ethiek (Grieks) Ethos: zedelijke handeling Fatsoenlijk Met goede manieren Zoals het hoort

7 Zoals het hoort, zoals het moet?! Ethos: gewoonte

8 Moraal Handelingen die binnen een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien De heersende opvattingen, gewoonten en gebruiken

9 Moraal Normatieve ethiek: Wat is een goede moraal? Ethiek: wetenschap die de moraal onderzoekt Descriptieve ethiek: Wat is de feitelijke moraal? Toegepaste ethiek: Wat zou de moraal moeten zijn bij deze specifieke kwestie? Meta-ethiek: Wat is de inhoud en betekenis van normatief taalgebruik? ? ? ? ?

10 Meta-ethiek Wat is goed? Bedoelen we niet gewoon: plezierig? College 9: G.E. Moore (1873 - 1958)

11 Normatieve ethiek Wat is een goede moraal?

12 Wat is goed handelen ? Mag je de Holocaust ontkennen? Mag je vrouwen weigeren in een politieke partij? Mag je iemand die wil sterven helpen sterven? Moeten we ingrijpen in Syrië of Mali? Mag je veel geld verdienen ten koste van anderen? Moet je aardig blijven tegen misdadigers? Mag je slimme mensen kweken? Mag je vals spelen als iedereen dat doet?

13 Het mag niet regenen!

14 Ethiek vooronderstelt keuzevrijheid!

15 Zijn wij vrij?

16 Ethiek vooronderstelt keuzevrijheid! Zijn wij vrij? Wat is dat: vrij zijn?

17 Vrije wil: het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over hun daden en beslissingen ‘IK’ ben niet mijn brein ‘IK’ ben een machine

18 Keuzevrijheid Input: IJsje is lekker Wortel is gezonder Output: Wortel Input beïnvloedt output Mogelijkheid om eigen keuzes te maken Eigen = eventueel als een soort rekenmachine

19 Keuzevrijheid Input: IJsje is lekker Wortel is gezonder Output: Wortel Maar ‘ik’ waardeer de keuzes Mogelijkheid om eigen keuzes te maken Eigen = eventueel als een soort rekenmachine Gezond is belangrijk

20 Morele verantwoordelijkheid Het vermogen en de bereidheid om (daadwerkelijk) antwoord te geven, c.q.: rekenschap af te leggen ten aanzien van het eigen doen en laten. Ik ben een machine. Als machine kan en wil ik rekenschap afleggen t.a.v. mijn eigen doen en laten

21 Ik moet nu gaan! Want ik wil mijn vergadering niet missen. Ik moet!

22 Ik moet nu gaan! Want ik wil mijn vergadering niet missen. Ethisch moeten = dwingend, onvoorwaardelijk Is ‘willen’ hetzelfde als ‘moeten’? Ik wil!

23 Je mag een zwerver niet doodschieten!

24 Een moraal moet je kunnen onderbouwen http://youtu.be/zM0xcyL1pqs?t=19m20s Maar waarom eigenlijk niet?

25 Wat zijn fundamenten voor de moraal?

26 Normen: (Latijns) norma Winkelhaak, richtsnoer, maatstaf of regel Intrinsieke waarden: Idealen waarop de concrete normen zijn gebaseerd. Normen en regels zijn instrumenteel aan waarden.

27 Narratieve ethiek Wat is het meest waardevol? College 7: Martha Nussbaum

28 Fundering van de moraal God Doel Gevolg NatuurNiets Plicht

29 Relatief Mag je liegen?

30 Relatief Mag je liegen? En om iemand te beschermen?

31 Subjectief

32 Nihilisme Protagoras (490 v.Chr. - 420 v.Chr) “De mens is de maat van alle dingen” Moraal is subjectief en relatief

33 De dood van Socrates (1787), Jacques-Louis David Het ontstaan van de ethiek Socratisch intellectualisme: juiste kennis is juist handelen. Socrates (469 v.Chr. – 399 v.Chr.)

34 Maar als we juiste kennis hebben; Wat motiveert ons dan om het goede te doen? College 2: Susan Wolf

35 Deugdenleer Aristoteles (384 v.Chr. – 322 v.Chr.) Handel om jezelf te vervolmaken. Deugdzaam. Gulden middenweg.

36 Stoïcijnen (vanaf 300 voor Christus) De wereld is een geheel die geleid wordt door een logos. Vanuit dit objectieve standpunt is de wereld goed. Deugden helpen je dit in te zien. De hoogste deugd is onverstoorbaarheid: - De dingen die je niet kunt veranderen moet je accepteren. - Wat je kan veranderen zijn gevoelens en gedachten.. Wat natuurlijk is is goed

37 Dieren kennen ook normen! Is goedheid natuurlijk? College 8: Frans de Waal

38 Kardinale deugden Rechtvaardigheid Verstandigheid Dapperheid Zelfbeheersing Intentie van de dader God is het zuivere goede Zondigen is van God afkeren. Middeleeuwen Alleen God weet wat goed is!

39 College 3: Alasdair MacIntyre Maar het idee van deugdzaamheid is in elke cultuur anders. Wat betekent dat voor de moderne deugdenleer?

40 Terugkeer van het nihilisme? Twijfel aan de fundering van de Godsmoraal Ethiek als product van menselijke verlangens en ongenoegens. Hobbes (1588 – 1679) Het sociaal contract.

41 Modern Relativisme Onze waarden zijn niet absoluut. Maar ze zijn er wel! Wat verbind ons hier en nu? College 6: Richard Rorty

42 Immanuel Kant (1724 – 1804) Plichtethiek Handel zoals je zou kunnen willen dat iedereen zou handelen. Behandel een ander nooit slechts als middel.

43 College 5: Christine Korsgaard Waarom voelen wij ons verplicht? Wat zegt dat over de plichtethiek?

44 Gevolgethiek Handel met als doel: het maximaliseren van het totale geluk. Bentham en Mill Rond 1800.

45 College 4: Peter Singer Het utilisme is juist! Maar wat betekent dat in de complexiteit van de moderne werkelijkheid?

46 Ethiek Waarden & normen kritisch bekeken Tot ziens!


Download ppt "Ethiek Welkom! Waarden & normen kritisch bekeken."

Verwante presentaties


Ads door Google