De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ethiek Welkom! Waarden & normen kritisch bekeken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ethiek Welkom! Waarden & normen kritisch bekeken."— Transcript van de presentatie:

1 Ethiek Welkom! Waarden & normen kritisch bekeken

2 Huishoudelijke mededelingen 19 Maart: Het nihilisme van Rorty Essay p. 112 Max. 1000 woorden met centrale ethische vraag. Laat mij voor 25 maart via info@studiosocrates.nl weten of je een essay wilt schrijven. Vermeld naam + geboortedatum!!

3 - Peter Singer, terugblik en kort vervolg - Christine Korsgaard - Waarom plichtethiek - Kants plichtethiek - Nieuwe plichtsethiek van Korsgaard

4 Peter Singer en euthanasie Wat is leven?

5 Peter Singer en dierenleed - Lijden van dieren is even belangrijk als lijden van mensen. - Dieren kunnen lijden.

6 Peter Singer en Armoede bestrijding Is er een moreel verschil tussen het leven van een kind in de straat en een kind in China? Lever 1% van je bruto inkomen in en red levens. Tip: Tedx.com & Ted.com

7 Peter Singer en Milieu Dient de menselijke behoeften. Gelijke weging toekomstige generaties.

8 Plichtethiek: Christine Korsgaard (1952) 19962009

9 Waarom plichtethiek?. Objectieve moraal!

10 Moraal gebaseerd op redelijk denken. - Niet op waarden - Niet op feiten

11 Normen: (Latijns) norma Winkelhaak, richtsnoer, maatstaf of regel Intrinsieke waarden: Idealen waarop de concrete normen zijn gebaseerd. Normen en regels zijn instrumenteel aan waarden.

12 Is iets goed omdat we het willen? Of willen we iets omdat het goed is?

13 Ethiek: juist handelen Niet ómdat we het willen Maar omdat het je plicht is

14 Feiten zijn slechts oplossingen - Het goede is een waardebepaling - Het juiste gaat over gedrag Maar dit is geen morele leidraad! Waarom moet een plankje recht hangen?

15 Rawls Sluier van onwetendheid 1921-2002

16 Waarom plichtethiek? Achter de sluier kiest men gelijkwaardigheid

17 Waarom plichtethiek? Intentie is belangrijker dan de gevolgen

18 Wolf: Goed doen om de goede redenen. “ Als je als een goed geprogrammeerde machine moreel juist handelt, bijvoorbeeld omdat de samenleving of je moeder je vertellen dat het zo hoort, doe je het niet om de juiste reden.”

19 Wat zijn goede redenen? Wolf: subjectieve zin verbonden aan objectieve waarde. Korsgaard: intentie om morele plicht te volgen.

20 Wat is de rechtvaardiging van normatieve claims?

21 Immanuel Kant (1724 – 1804) Plichtethiek Durf te denken! http://youtu.be/0or7SB3gRLY

22 Kant MacIntyre Zuivere rede = los van context

23 Handel op basis van die maxime waarvan je zou kunnen willen dat zij een universele wet wordt

24 Behandel een ander nooit alleen als middel, maar ook als doel

25 Handel als wetgever kies voor een goede samenleving

26 Wanton Input-output machine is geen heilige

27 Plichtethiek van Korsgaard Reflectieve bekrachtiging

28 Je gebruikt geen principe Je bent je principe Praktische identiteit: een wet voor jezelf zijn

29 Ik kan niet met mezelf leven als ik dat niet doe!

30 Verschillende rollen = verschillende principes Deugdethiek & plichtethiek?

31 Korsgaard & Dierenrechten Gebruik ze niet alleen als middel… zij kennen waarden.

32 Ethiek Waarden & normen kritisch bekeken Tot ziens!


Download ppt "Ethiek Welkom! Waarden & normen kritisch bekeken."

Verwante presentaties


Ads door Google