De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een toekomstbestendig model van GV in de GGZ? Werkveld psychiatrie VGVZ 14 november 2013 Gerrit Jan van der Kolm Specialist levensbeschouwelijke zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een toekomstbestendig model van GV in de GGZ? Werkveld psychiatrie VGVZ 14 november 2013 Gerrit Jan van der Kolm Specialist levensbeschouwelijke zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Een toekomstbestendig model van GV in de GGZ? Werkveld psychiatrie VGVZ 14 november 2013 Gerrit Jan van der Kolm Specialist levensbeschouwelijke zorg

2 ACHTERGROND 2 ●Ambulante GGZ ●Kasperspad: altijd burger, soms patiënt ●Geen traditie GV ●Bijbelgordel, De Hoop en Eleos ●Ervaring als trajectbegeleider

3 Wat heb ik geleerd als trajectbegeleider? 3 Aan de kant van de cliënt: ●Vaste hulpverlener is eerste, vanzelfsprekende gesprekspartner voor levensvragen; ●Cliënt ‘bepaalt’ moment van ter sprake brengen; ●Levensvragen vaak onbewust, ‘ondergronds’ ●Vaak taboe/kwetsbaar ●Regelmatig betrokken geweest bij een geloofsgemeenschap Aan de kant van de hulpverlener: ●Sommigen ‘natuurtalent’, bewust van beperkingen ●Werkdruk en routine ●Aansprakelijkheid: suicidepreventie ●Geschiedenis van het vak: bevangenheid ●Raakt aan eigen kwetsbaarheid, aannames, machteloosheid

4 conclusies 4 ●GV geen domein, maar dimensie van de zorgvraag ●Integraal onderdeel van behandeling ●Soms specifieke deskundigheid nodig ●Bewustwording, sensibilisering en scholing nodig van behandelaars én geestelijk leiders ●Borg in organisatie nodig op grond van hermeneutische en didactische deskundigheid ●Dubbele binding en vrijplaats zijn onnodig en ‘contraproductief’ Cultuurverandering nodig, dus beleidsvisie en steun van RvB

5 Kerntaak 1: vorming personeel 5 Cursuswerk: ●Doelen : sensibilisering, kennis, ‘durven’ ●Methode: levensbeschouwelijke biografie, casuïstiek ●Doelgroepen: MBO en HBO samen, psychotherapie apart Aandachtfunctionaris in ieder FACT team Consultering /advies: ●Gevraagd en ongevraagd ●Casusbespreking in team (‘klinische les’) ●Individueel advies/bemiddeling/doorverwijzing

6 Kerntaak 2: vorming geloofsgemeenschappen 6 Cursus geestelijk leiders: ●Ziektebeelden plus rol van de gemeente/voorganger ●Alle geloofsgemeenschappen behalve islamitische ●Vervolg mogelijk in intervisiegroep ●Accreditatie door PKN ●kostendekkend Geloofsgemeenschappen: week van de psychiatrie: ●Aanbod gemeenteavond ●Met ervaringsdeskundige ●‘coming out’ van gemeenteleden

7 Kerntaak 3: vorming in primaire zorg 7 NB: groepswerk: lotgenotencontact! Rapportage in EPD: ●Steun vanuit cliënten door overleg inhoud ●Acceptatie als gelijkwaardige collega ●Inzicht /transparantie roept waardering op ●Verantwoording in behandelkader ●Voet tussen de deur bij behandeling ●Sensibilisering ‘scoren’ ●Eigen broek ophouden ●Ruimte voor agogische beroepen in CONO ●Gedeelde smart met collega’s

8 Strategische beleidsoverwegingen: waarop zijn bestuurder aanspreekbaar? 8 ●Makelaarsfunctie GGZ- kerken ●Borg voor de kwaliteit van feitelijk gegeven levensbeschouwlijke zorg ●Positionering t.o.v. confessionele GGZ ●Bejegening ●Cognitief therapeutische functie van deskundig inhoudelijk geloofsgesprek ●Deskundigheid, professionele, wetenschappelijke houding

9 zorgen 9 ●Uitkleding GGZ(ook kans!) ●Overheveling stabiele cliënten naar eerstelijn/WMO ●Keuzen VGVZ: CONO-registratie


Download ppt "Een toekomstbestendig model van GV in de GGZ? Werkveld psychiatrie VGVZ 14 november 2013 Gerrit Jan van der Kolm Specialist levensbeschouwelijke zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google