De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een toekomstbestendig model van GV in de GGZ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een toekomstbestendig model van GV in de GGZ?"— Transcript van de presentatie:

1 Een toekomstbestendig model van GV in de GGZ?
Werkveld psychiatrie VGVZ 14 november 2013 Gerrit Jan van der Kolm Specialist levensbeschouwelijke zorg

2 ACHTERGROND Ambulante GGZ Kasperspad: altijd burger, soms patiënt
Geen traditie GV Bijbelgordel, De Hoop en Eleos Ervaring als trajectbegeleider

3 Wat heb ik geleerd als trajectbegeleider?
Aan de kant van de cliënt: Vaste hulpverlener is eerste, vanzelfsprekende gesprekspartner voor levensvragen; Cliënt ‘bepaalt’ moment van ter sprake brengen; Levensvragen vaak onbewust, ‘ondergronds’ Vaak taboe/kwetsbaar Regelmatig betrokken geweest bij een geloofsgemeenschap Aan de kant van de hulpverlener: Sommigen ‘natuurtalent’, bewust van beperkingen Werkdruk en routine Aansprakelijkheid: suicidepreventie Geschiedenis van het vak: bevangenheid Raakt aan eigen kwetsbaarheid, aannames, machteloosheid

4 Cultuurverandering nodig, dus beleidsvisie en steun van RvB
conclusies GV geen domein, maar dimensie van de zorgvraag Integraal onderdeel van behandeling Soms specifieke deskundigheid nodig Bewustwording , sensibilisering en scholing nodig van behandelaars én geestelijk leiders Borg in organisatie nodig op grond van hermeneutische en didactische deskundigheid Dubbele binding en vrijplaats zijn onnodig en ‘contraproductief’ Cultuurverandering nodig, dus beleidsvisie en steun van RvB

5 Kerntaak 1: vorming personeel
Cursuswerk: Doelen : sensibilisering, kennis, ‘durven’ Methode: levensbeschouwelijke biografie, casuïstiek Doelgroepen: MBO en HBO samen, psychotherapie apart Aandachtfunctionaris in ieder FACT team Consultering /advies: Gevraagd en ongevraagd Casusbespreking in team (‘klinische les’) Individueel advies/bemiddeling/doorverwijzing

6 Kerntaak 2: vorming geloofsgemeenschappen
Cursus geestelijk leiders: Ziektebeelden plus rol van de gemeente/voorganger Alle geloofsgemeenschappen behalve islamitische Vervolg mogelijk in intervisiegroep Accreditatie door PKN kostendekkend Geloofsgemeenschappen: week van de psychiatrie: Aanbod gemeenteavond Met ervaringsdeskundige ‘coming out’ van gemeenteleden

7 Kerntaak 3: vorming in primaire zorg
NB: groepswerk: lotgenotencontact! Rapportage in EPD: Steun vanuit cliënten door overleg inhoud Acceptatie als gelijkwaardige collega Inzicht /transparantie roept waardering op Verantwoording in behandelkader Voet tussen de deur bij behandeling Sensibilisering ‘scoren’ Eigen broek ophouden Ruimte voor agogische beroepen in CONO Gedeelde smart met collega’s

8 Strategische beleidsoverwegingen: waarop zijn bestuurder aanspreekbaar?
Makelaarsfunctie GGZ- kerken Borg voor de kwaliteit van feitelijk gegeven levensbeschouwlijke zorg Positionering t.o.v. confessionele GGZ Bejegening Cognitief therapeutische functie van deskundig inhoudelijk geloofsgesprek Deskundigheid, professionele, wetenschappelijke houding

9 zorgen Uitkleding GGZ(ook kans!)
Overheveling stabiele cliënten naar eerstelijn/WMO Keuzen VGVZ: CONO-registratie


Download ppt "Een toekomstbestendig model van GV in de GGZ?"

Verwante presentaties


Ads door Google