De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geestelijke verzorging op een kruispunt van wegen. Tien jaar later.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geestelijke verzorging op een kruispunt van wegen. Tien jaar later."— Transcript van de presentatie:

1 Geestelijke verzorging op een kruispunt van wegen. Tien jaar later.
VGVZ.SING Wim Smeets Met dank aan Elsemarijn Hijweege

2 Geestelijke verzorging op een kruispunt van wegen. Tien jaar later.
Opbouw Geschiedenis: van capucijn tot consulent spirituele zorg Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig En jij? En ik?

3 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Een pastor? “Geestelijk verzorger?” VGVZ. oprichting SING W. Smeets

4 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Geestelijk Verzorger 28 uur per week Locatie: De Koningshof Functieomschrijving Als geestelijk verzorger bied je geestelijke verzorging en bijstand aan bewoners en hun relaties. Je ondersteunt medewerkers in het inhoud geven aan de individuele levensbeschouwing van de bewoner op basis van de protestants-christelijke identiteit. Daarnaast begeleid je mantelzorgers, familie en medewerkers in het pastoraat. De kaders hierbij zijn de behoefte van de bewoner en diens relaties, het (multidisciplinair) vastgestelde zorgplan en de visie op wonen zorg en welzijn. Je verzorgt de dagopening, weeksluiting, zondagse kerkdienst (1x per maand), bijbelkring, gesprekskring en wanneer nodig ziekenhuisbezoek bij bewoners. Op beperkte schaal verzorg je ook begrafenissen. Tevens adviseer je de organisatie over levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken en je stimuleert integratie van identiteitsaspecten in de ontwikkeling van de visie op zorg en welzijn. VGVZ. oprichting SING W. Smeets

5 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Geestelijk Verzorger 28 uur per week Locatie: De Koningshof Functie-eisen Om voor deze functie in aanmerking te komen ben je in het bezit van een afgeronde opleiding tot geestelijk verzorger op HBO of universitair niveau. Je hebt kennis van en inzicht, en mogelijk ervaring, in de recente ontwikkelingen in de ouderenzorg. Je voelt je thuis in de veelkleurigheid van de protestantse geloofsgemeenschappen. Je hebt empathisch vermogen, tact, geduld en bent in staat mensen te stimuleren en samen te binden. Je bent in staat bijeenkomsten te leiden en groepsactiviteiten te organiseren. Je hebt uitstekende communicatievaardigheden en weet op een goede wijze samen te werken met andere disciplines. Je bent belijdend lid van een van de achterban kerken van De Koningshof ( bij voorkeur CGK). De functie is voor 28 uur per week (bij voorkeur verdeeld over 4 of 5 dagen per week), bij voorkeur te combineren met de vacature voor Geestelijk Verzorger bij Agathos. VGVZ. oprichting SING W. Smeets

6 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Pastor, dominee, humanistisch geestelijk verzorger, rabbijn, imam, pandit…. VGVZ. oprichting SING W. Smeets

7 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
VGVZ. oprichting SING W. Smeets

8 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Pater kapucijn VGVZ. oprichting SING W. Smeets

9 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Pastor in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, met zending van de bisschop VGVZ. oprichting SING W. Smeets

10 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Pastor binnen de Pastorale Dienst van het AZN St Radboud, zonder zending van de bisschop Hardheidsclausule VGVZ, katholieke sector VGVZ. oprichting SING W. Smeets

11 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Geestelijk verzorger/ pastor binnen de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het UMC St Radboud (zonder zending van de bisschop) VGVZ. oprichting SING W. Smeets

12 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Consulent spirituele zorg binnen het palliatief team van het UMC St Radboud (zonder zending van de bisschop) VGVZ. oprichting SING W. Smeets

13 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
VGVZ. oprichting SING W. Smeets

14 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
VGVZ. oprichting SING W. Smeets

15 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Hoofdstuk Geestelijke verzorging op een kruispunt van wegen VGVZ. oprichting SING W. Smeets

16 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Kruispunt van wegen – 10 jaar later 2010: veertig jaar georganiseerd pastoraat in het St Radboudziekenhuis Nijmegen Wat zijn de keuzes die we hebben gemaakt in die tijd? Wat zijn actuele keuzes, wat ligt voor ons? Hoe zal het in 2020 zijn? Zeven keuzes – met allesbehalve consensus VGVZ. oprichting SING W. Smeets

17 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.1. Van eucharistieviering VGVZ. oprichting SING W. Smeets

18 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.1. … via oecumenische vieringen VGVZ. oprichting SING W. Smeets

19 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.1. … naar een breder ritueel aanbod VGVZ. oprichting SING W. Smeets

20 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.2 territoriale werkwijze ….ook voor islamitische geestelijk verzorgers Dhr. A. Karbila Islamitisch geestelijk verzorger; St Franciscus Gasthuis Rotterdam VGVZ. oprichting SING W. Smeets

21 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.3 Naamgeving: pastoraat…geestelijke verzorging …. Spirituele zorg Levensoriëntatie Ontmoeting in levensvragen VGVZ. oprichting SING W. Smeets

22 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.4 Expertfunctie Van enige gesprekspartner op het terrein naar Expert- begeleider van andere disciplines VGVZ. oprichting SING W. Smeets

23 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.5 Meerdere kerntaken Specialistische patiëntenzorg Onderwijs aan andere disciplines Onderzoek – projectmatig werken VGVZ. oprichting SING W. Smeets

24 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.6 Transmuraal Van intramurale geestelijke verzorging Via projecten poliklinische geestelijke verzorging Naar gecombineerde praktijken intra-, poli- en extramurale geestelijke verzorging . Focus wordt eerste lijn. VGVZ. oprichting SING W. Smeets

25 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg
Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.7 Algemene geestelijke verzorging Van categoriale, ambtsgebonden geestelijke verzorging Via terrritoriale ambtsgebonden geestelijke verzorging Naar gevarieerd team met (algemene) geestelijke verzorging en denominatiegebonden geestelijke verzorging VGVZ. oprichting SING W. Smeets

26 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
Kwaliteit van geestelijke verzorging in zorginstellingen Theoretisch: bipolaire positie professioneel – ambtelijk VGVZ. oprichting SING W. Smeets

27 Structurele identiteit van geestelijke verzorging
structuur van de levensbeschouwingen structurele interactie van de geestelijke verzorging structuur van de zorginstellingen recht en noodzaak preambule van professionaliteit ambt integratie element van professionaliteit DGVP - Centrum KPV

28 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
Kwaliteit van geestelijke verzorging in zorginstellingen Empirisch: Spanning professioneel – ambtelijk Ook de geestelijk verzorger: deïnstitutionalisering, individualisering Spiritual Care in a Hospital Setting (2006) VGVZ. oprichting SING W. Smeets

29 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
Kwaliteit van geestelijke verzorging in zorginstellingen Geestelijke verzorging / Band met kerk werkt niet aan bed Edo Sturm − 22/05/06 De grootste Nederlandse vereniging van geestelijk verzorgers hecht aan de binding tussen hen en de kerk – het zou het werk bevorderen. Een nieuw onderzoek van de vereniging legt daar een ’bom’ onder: de band met de kerk belemmert juist de kwaliteit van de geestelijke verzorging. VGVZ. oprichting SING W. Smeets

30 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
Commissie Ambtelijke Binding (VGVZ Cahiers 4, 2010) Wetenschappelijke eerlijkheid Ontwikkeling van overstijgen van eigen positie VGVZ. oprichting SING W. Smeets

31 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
Opleidingen tot algemeen geestelijk verzorger WO- HBO VGVZ. oprichting SING W. Smeets

32 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
Commissie Levensbeschouwelijke legitimatie Een (professionele) eed VGVZ. oprichting SING W. Smeets

33 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
Geestelijk verzorgers, zorginstellingen : geen ambtelijke binding – om die reden kritiek op de VGVZ Albert Camus VGW Vrijgevestigd Geestelijk Verzorgers Vereniging van Zingevingstherapeuten Team van geestelijk verzorgers in Catharina Ziekenhuis Eindhoven VGVZ. oprichting SING W. Smeets

34 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
REGIEGROEP EINDNOTA TOEKOMSTIG BESTEL GEESTELIJKE VERZORGING April 2013 VGVZ. oprichting SING W. Smeets

35 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
SKGV zelfstandig VGVZ. oprichting SING W. Smeets

36 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
EXTRA NIEUWSBRIEF Beste collega´s, In deze extra Nieuwsbrief informeren wij u graag over de besluiten die zijn genomen in de ALV van afgelopen maandag 24 juni. Op een zeer druk bezochte ALV –er waren meer dan 180 leden aanwezig –zijn belangrijke besluiten genomen voor de toekomst van de VGVZ en van het beroep geestelijk verzorger. 1. Ten eerste heeft de vergadering met een meerderheid van ruim 82% stemmen vóór ingestemd met de conclusies van het eindrapport van de Regiegroep Toekomstig Bestel Geestelijke Verzorging als basis voor toekomstig beleid van de VGVZ. 2. Ten tweede heeft de vergadering met overgrote meerderheid ingestemd met het voorstel om VGV Albert Camus te integreren binnen de VGVZ. Als gevolg hiervan worden een nieuw werkveld en een nieuwe sector ingericht binnen de huidige structuur van de VGVZ: het werkveld ´eerstelijns´ werkende geestelijk verzorgers en de sector ´ongebonden´ of ´divers gefundeerd´ werkende geestelijk verzorgers. Leden van Albert Camus kunnen zich individueel aanmelden bij de VGVZ; er vindt dus geen automatische instroom plaats. 3. Als gevolg van beide bovenstaande besluiten worden de criteria voor het lidmaatschap van de VGVZ aangepast. VGVZ. oprichting SING W. Smeets

37 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
Borging van ‘levensbeschouwelijke competentie’ ? VGVZ. oprichting SING W. Smeets

38 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
Wetenschappelijk: Tessa Morice-Calkhoven & Wim Smeets De levensbeschouwelijke competentie zou moeten: Niveau 1 Waarborgen dat geestelijk verzorgers zelf over een doorleefde levensbeschouwing beschikken Persoon 2 Waarborgen dat geestelijk verzorgers in staat zijn het verhaal van de gesprekspartner over diens huidige situatie/ervaring te betrekken op diens levensbeschouwing c.q. zingevingskader Beroepsuitoefening 3 Zorgen voor een duidelijke beroepsidentiteit, onderscheiden van andere disciplines Domein / eigenheid 4 Zorgen voor maatschappelijke/juridische erkenning van die beroepsidentiteit Legitimatie

39 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
Training- persoonlijk traject studenten met begeleiders levensbeschouwelijke biografie VGVZ. oprichting SING W. Smeets

40 VUmc Basispresentatie
Dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging drs. Jannette Delver, hoofd van dienst, trainer drs. Lenneke Post, onderzoeker

41 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig
Professioneel, wetenschappelijk: Symposium levensbeschouwelijke biografie (10 of 12 december) verschillende methodieken, ervaringen, reflecties Symposium bij sluiting van huidig programma geestelijke verzorging Universiteit Utrecht VGVZ. oprichting SING W. Smeets

42 3. Recente discussie: En jij? En ik?
Een historische dag – in de geschiedenis van de beroepsvereniging, in de internationale hospital chaplaincy/ spiritual care/ Krankenhausseelsorge VGVZ. oprichting SING W. Smeets

43 3. Recente discussie: En jij? En ik?
Wat drijft jou om lid te worden van deze nieuwe sector? Geestelijk verzorger: geboeid in je verhaal Wetenschapper: onderzoek zinvol naar beweegredenen, spirituele motivatie VGVZ. oprichting SING W. Smeets

44 3. Recente discussie: En jij? En ik?
Ik: welke sector? Nieuwe regeling? Lid van meerdere sectoren! Enorm blij: er moet ruimte zijn voor diversiteit in beleving en vormgeving van spiritualiteit! VGVZ. oprichting SING W. Smeets

45 Veelkleurige beleving en vormgeving: nr 1!
Veelkleurige beleving en vormgeving: nr 1! VGVZ. oprichting SING W. Smeets

46 Vragen – feedback – Dank jullie wel
Aan de nieuwe sector, het nieuwe bestuur: goede moed! Ruimte zijn voor veelkleurige eigenheid en ontmoeting: toekomst en succes gewenst! Vragen – feedback – Dank jullie wel VGVZ. oprichting SING W. Smeets


Download ppt "Geestelijke verzorging op een kruispunt van wegen. Tien jaar later."

Verwante presentaties


Ads door Google