De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geestelijke verzorging op een kruispunt van wegen. Tien jaar later. VGVZ.SING. 12.05.2014 Wim Smeets Met dank aan Elsemarijn Hijweege.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geestelijke verzorging op een kruispunt van wegen. Tien jaar later. VGVZ.SING. 12.05.2014 Wim Smeets Met dank aan Elsemarijn Hijweege."— Transcript van de presentatie:

1 Geestelijke verzorging op een kruispunt van wegen. Tien jaar later. VGVZ.SING. 12.05.2014 Wim Smeets Met dank aan Elsemarijn Hijweege

2 Geestelijke verzorging op een kruispunt van wegen. Tien jaar later. Opbouw 1.Geschiedenis: van capucijn tot consulent spirituele zorg 2.Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig 3.En jij? En ik?

3 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Een pastor? VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 3 “Geestelijk verzorger?”

4 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Geestelijk Verzorger 28 uur per week Locatie: De Koningshof Functieomschrijving Als geestelijk verzorger bied je geestelijke verzorging en bijstand aan bewoners en hun relaties. Je ondersteunt medewerkers in het inhoud geven aan de individuele levensbeschouwing van de bewoner op basis van de protestants-christelijke identiteit. Daarnaast begeleid je mantelzorgers, familie en medewerkers in het pastoraat. De kaders hierbij zijn de behoefte van de bewoner en diens relaties, het (multidisciplinair) vastgestelde zorgplan en de visie op wonen zorg en welzijn. Je verzorgt de dagopening, weeksluiting, zondagse kerkdienst (1x per maand), bijbelkring, gesprekskring en wanneer nodig ziekenhuisbezoek bij bewoners. Op beperkte schaal verzorg je ook begrafenissen. Tevens adviseer je de organisatie over levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken en je stimuleert integratie van identiteitsaspecten in de ontwikkeling van de visie op zorg en welzijn. VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 4

5 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Geestelijk Verzorger 28 uur per week Locatie: De Koningshof Functie-eisen Om voor deze functie in aanmerking te komen ben je in het bezit van een afgeronde opleiding tot geestelijk verzorger op HBO of universitair niveau. Je hebt kennis van en inzicht, en mogelijk ervaring, in de recente ontwikkelingen in de ouderenzorg. Je voelt je thuis in de veelkleurigheid van de protestantse geloofsgemeenschappen. Je hebt empathisch vermogen, tact, geduld en bent in staat mensen te stimuleren en samen te binden. Je bent in staat bijeenkomsten te leiden en groepsactiviteiten te organiseren. Je hebt uitstekende communicatievaardigheden en weet op een goede wijze samen te werken met andere disciplines. Je bent belijdend lid van een van de achterban kerken van De Koningshof ( bij voorkeur CGK). De functie is voor 28 uur per week (bij voorkeur verdeeld over 4 of 5 dagen per week), bij voorkeur te combineren met de vacature voor Geestelijk Verzorger bij Agathos. VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 5

6 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Pastor, dominee, humanistisch geestelijk verzorger, rabbijn, imam, pandit…. VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 6

7 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 7

8 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Pater kapucijn VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 8

9 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Pastor in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, met zending van de bisschop VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 9

10 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Pastor binnen de Pastorale Dienst van het AZN St Radboud, zonder zending van de bisschop VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 10 Hardheidsclausule VGVZ, katholieke sector

11 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Geestelijk verzorger/ pastor binnen de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het UMC St Radboud (zonder zending van de bisschop) VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 11

12 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Consulent spirituele zorg binnen het palliatief team van het UMC St Radboud (zonder zending van de bisschop) VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 12

13 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 13

14 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 14

15 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 15 Hoofdstuk Geestelijke verzorging op een kruispunt van wegen

16 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Kruispunt van wegen – 10 jaar later 2010: veertig jaar georganiseerd pastoraat in het St Radboudziekenhuis Nijmegen Wat zijn de keuzes die we hebben gemaakt in die tijd? Wat zijn actuele keuzes, wat ligt voor ons? Hoe zal het in 2020 zijn? Zeven keuzes – met allesbehalve consensus VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 16

17 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.1. Van eucharistieviering VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 17

18 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.1. … via oecumenische vieringen VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 18

19 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.1. … naar een breder ritueel aanbod VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 19

20 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.2 territoriale werkwijze ….ook voor islamitische geestelijk verzorgers VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 20 Dhr. A. Karbila Islamitisch geestelijk verzorger; St Franciscus Gasthuis Rotterdam

21 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.3 Naamgeving: pastoraat…geestelijke verzorging …. Spirituele zorg Levensoriëntatie Ontmoeting in levensvragen VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 21

22 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.4 Expertfunctie Van enige gesprekspartner op het terrein naar Expert- begeleider van andere disciplines VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 22

23 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.5 Meerdere kerntaken Specialistische patiëntenzorg Onderwijs aan andere disciplines Onderzoek – projectmatig werken VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 23

24 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.6 Transmuraal Van intramurale geestelijke verzorging Via projecten poliklinische geestelijke verzorging Naar gecombineerde praktijken intra-, poli- en extramurale geestelijke verzorging. Focus wordt eerste lijn. VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 24

25 1. Geschiedenis: van kapucijn tot consulent spirituele zorg Kruispunt van wegen – 10 jaar later: 1.7 Algemene geestelijke verzorging Van categoriale, ambtsgebonden geestelijke verzorging Via terrritoriale ambtsgebonden geestelijke verzorging Naar gevarieerd team met (algemene) geestelijke verzorging en denominatiegebonden geestelijke verzorging VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 25

26 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Wetenschappelijk: Kwaliteit van geestelijke verzorging in zorginstellingen Theoretisch: bipolaire positie professioneel – ambtelijk VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 26

27 DGVP - Centrum KPV Structurele identiteit van geestelijke verzorging structuur van de levensbeschouwingen structurele interactie van de geestelijke verzorging structuur van de zorginstellingen recht en noodzaak preambule van professionaliteit ambtintegratie element van professionaliteit

28 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Wetenschappelijk: Kwaliteit van geestelijke verzorging in zorginstellingen Empirisch: Spanning professioneel – ambtelijk Ook de geestelijk verzorger: deïnstitutionalisering, individualisering VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 28 Spiritual Care in a Hospital Setting (2006)

29 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Wetenschappelijk: Kwaliteit van geestelijke verzorging in zorginstellingen Geestelijke verzorging / Band met kerk werkt niet aan bed Edo Sturm − 22/05/06 De grootste Nederlandse vereniging van geestelijk verzorgers hecht aan de binding tussen hen en de kerk – het zou het werk bevorderen. Een nieuw onderzoek van de vereniging legt daar een ’bom’ onder: de band met de kerk belemmert juist de kwaliteit van de geestelijke verzorging. VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 29

30 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Wetenschappelijk: Commissie Ambtelijke Binding (VGVZ Cahiers 4, 2010) Wetenschappelijke eerlijkheid Ontwikkeling van overstijgen van eigen positie VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 30

31 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Wetenschappelijk: Opleidingen tot algemeen geestelijk verzorger WO- HBO VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 31

32 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Professioneel: Commissie Levensbeschouwelijke legitimatie Een (professionele) eed VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 32

33 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Professioneel: Geestelijk verzorgers, zorginstellingen : geen ambtelijke binding – om die reden kritiek op de VGVZ Albert Camus VGW Vrijgevestigd Geestelijk Verzorgers Vereniging van Zingevingstherapeuten Team van geestelijk verzorgers in Catharina Ziekenhuis Eindhoven VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 33

34 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Beleidsmatig: REGIEGROEP EINDNOTA TOEKOMSTIG BESTEL GEESTELIJKE VERZORGING April 2013 VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 34

35 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Beleidsmatig: SKGV zelfstandig http://prezi.com/ylm-pkpizyt- /?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share http://prezi.com/ylm-pkpizyt- /?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 35

36 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Beleidsmatig: EXTRA NIEUWSBRIEF Beste collega´s, In deze extra Nieuwsbrief informeren wij u graag over de besluiten die zijn genomen in de ALV van afgelopen maandag 24 juni. Op een zeer druk bezochte ALV –er waren meer dan 180 leden aanwezig –zijn belangrijke besluiten genomen voor de toekomst van de VGVZ en van het beroep geestelijk verzorger. 1. Ten eerste heeft de vergadering met een meerderheid van ruim 82% stemmen vóór ingestemd met de conclusies van het eindrapport van de Regiegroep Toekomstig Bestel Geestelijke Verzorging als basis voor toekomstig beleid van de VGVZ. 2. Ten tweede heeft de vergadering met overgrote meerderheid ingestemd met het voorstel om VGV Albert Camus te integreren binnen de VGVZ. Als gevolg hiervan worden een nieuw werkveld en een nieuwe sector ingericht binnen de huidige structuur van de VGVZ: het werkveld ´eerstelijns´ werkende geestelijk verzorgers en de sector ´ongebonden´ of ´divers gefundeerd´ werkende geestelijk verzorgers. Leden van Albert Camus kunnen zich individueel aanmelden bij de VGVZ; er vindt dus geen automatische instroom plaats. 3. Als gevolg van beide bovenstaande besluiten worden de criteria voor het lidmaatschap van de VGVZ aangepast. VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 36

37 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Beleidsmatig: Borging van ‘levensbeschouwelijke competentie’ ? VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 37

38 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig De levensbeschouwelijke competentie zou moeten:Niveau 1 Waarborgen dat geestelijk verzorgers zelf over een doorleefde levensbeschouwing beschikken Persoon 2 Waarborgen dat geestelijk verzorgers in staat zijn het verhaal van de gesprekspartner over diens huidige situatie/ervaring te betrekken op diens levensbeschouwing c.q. zingevingskader Beroepsuitoefening 3 Zorgen voor een duidelijke beroepsidentiteit, onderscheiden van andere disciplines Domein / eigenheid 4 Zorgen voor maatschappelijke/juridische erkenning van die beroepsidentiteit Legitimatie Wetenschappelijk: Tessa Morice-Calkhoven & Wim Smeets

39 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Professioneel: Training- persoonlijk traject studenten met begeleiders levensbeschouwelijke biografie VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 39

40 Dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging drs. Jannette Delver, hoofd van dienst, trainer drs. Lenneke Post, onderzoeker Dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging drs. Jannette Delver, hoofd van dienst, trainer drs. Lenneke Post, onderzoeker

41 2. Recente discussie: wetenschappelijk, professioneel, beleidsmatig Professioneel, wetenschappelijk: Symposium levensbeschouwelijke biografie (10 of 12 december) verschillende methodieken, ervaringen, reflecties VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 41 Symposium bij sluiting van huidig programma geestelijke verzorging Universiteit Utrecht

42 3. Recente discussie: En jij? En ik? Een historische dag – in de geschiedenis van de beroepsvereniging, in de internationale hospital chaplaincy/ spiritual care/ Krankenhausseelsorge VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 42

43 3. Recente discussie: En jij? En ik? Wat drijft jou om lid te worden van deze nieuwe sector? Geestelijk verzorger: geboeid in je verhaal Wetenschapper: onderzoek zinvol naar beweegredenen, spirituele motivatie VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 43

44 3. Recente discussie: En jij? En ik? Ik: welke sector? Nieuwe regeling? Lid van meerdere sectoren! Enorm blij: er moet ruimte zijn voor diversiteit in beleving en vormgeving van spiritualiteit! VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 44

45 Veelkleurige beleving en vormgeving: nr 1! VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 45

46 Vragen – feedback – Dank jullie wel Aan de nieuwe sector, het nieuwe bestuur: goede moed! Ruimte zijn voor veelkleurige eigenheid en ontmoeting: toekomst en succes gewenst! VGVZ. oprichting SING. 12.05.2014. W. SmeetsPagina 46


Download ppt "Geestelijke verzorging op een kruispunt van wegen. Tien jaar later. VGVZ.SING. 12.05.2014 Wim Smeets Met dank aan Elsemarijn Hijweege."

Verwante presentaties


Ads door Google