De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communiceren op maat Ethische overwegingen bij geestelijke verzorging in het dossier     Martin Walton Universitair docent geestelijke verzorging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communiceren op maat Ethische overwegingen bij geestelijke verzorging in het dossier     Martin Walton Universitair docent geestelijke verzorging."— Transcript van de presentatie:

1 Communiceren op maat Ethische overwegingen bij geestelijke verzorging in het dossier     Martin Walton Universitair docent geestelijke verzorging

2 BEKNOPTE BESCHOUWING OVER HET WOORD PIJN Wittgenstein zegt: het begrip ‘pijn-doen’ heeft tranen en pijnkreten vervangen. Het woord ‘pijn’ beschrijft de uiting van pijn niet maar vervangt die. Daarmee schept het een nieuw gedragspatroon in geval van pijn. Het woord treedt tussen ons en pijn in als een weivlies van stilte. Het is verstilling. Het is de naald die de hechting lostornt tussen bloed en klei.

3 BEKNOPTE BESCHOUWING OVER HET WOORD PIJN Het woord is de eerste stap naar vrijheid uit zichzelf. In geval dat anderen in de buurt zijn. Miroslav Holub, De geboorte van Sisyphus, Amsterdam 2008

4 Is registreren in het dossier een probleem? Ofwel, wat moet de ethiek hiervan zeggen?  Mogen, niet mogen & moeten?  Verhelderen van kansen & risico’s.  Prioriteiten & randvoorwaarden!

5 Hoe loopt het gesprek over registreren?  Conceptueel  Principieel  Categorisch  Gestandaardiseerd

6 Registreren op maat Conceptueel  concreet Principieel  persoonsgericht Categorisch  contextueel Gestandaardiseerd  op maat  Professioneel onderscheidingsvermogen

7 ( Tussen haakjes )  Hoe veilig zijn EPD’s?  Welke risico’s met het oog op misbruik?  Wat is de tijdsinvestering in relatie tot andere prioriteiten?  Hoe staat de doeltreffendheid in relatie tot andere vormen van communicatie?

8 Doel van registratie van geestelijke zorg? Goede zorg! Toch. Dat  zichtbaarheid van behoefte  agenderen van vervolgstappen Wat  afstemming van zorg  interdisciplinaire communicatie Data  professionalisering  beheer & financiering

9 Doel van registratie van geestelijke zorg? Goede zorg! Toch. Dat  zichtbaarheid van behoefte  agenderen van vervolgstappen Wat  afstemming van zorg  interdisciplinaire communicatie Data  professionalisering  beheer & financiering

10 Welke belangen en/of perspectieven? 1.Patiënt (en naasten) 2.Spirituele & existentiële zorg 3.Goede zorg & afstemming ervan 4.Interdisciplinaire communicatie 5.Professionalisering & onderzoek 6.Zorgorganisatorisch

11 Afstemming van registratie op aard & inhoud van geestelijke verzorging Aard  vertrouwen / vertrouwelijkheid  consensus & gedeeld eigenaarschap Inhoud  levensvragen spiritueel & existentieel  ondersteuning van subject zijn

12 Condities Als het belang van de patiënt voorop staat, en als het in het belang van de patiënt is om met andere disciplines over geestelijke begeleiding te communiceren, en als (afhankelijk van de aard van de informatie) de patiënt met het delen van informatie instemt en/of daarover geïnformeerd is, en als het elektronische dossier voor de communicatie het aangewezen middel is, dan is communiceren d.m.v. het dossier gewenst.

13 Condities In het belang van de patiënt? Registratie gepaste communicatiemiddel? Doen!

14 Criteria bij registratie 1.Helderheid over doel 2.Vakgericht 3.Afstemming op relevante informatie 4.Streven naar consensus 5.Informatieplicht 6.Inachtneming van vertrouwelijkheid en beperkende voorwaarden

15 Aandachtspunten bij registratie a.Help ik de patiënt hiermee? b.Zal de patiënt zich erin herkennen? c.Zal de patiënt zich erkend voelen? d.Help ik een andere zorgverlener hiermee? e.Is het helder en concreet voor iedereen? f.Kan ik het vrijmoedig verantwoorden?

16 Criteria Aandachtspunten 1. Helderheid over doel a. Help ik de patiënt hiermee? 2. Vakgericht b. Herkent zich de patiënt erin? 3. Relevante informatie c. Voelt patiënt zich erkend? 4. Streven naar consensus d. Behulpzaam voor zorgverlener? 5. Informatieplicht e. Is het helder en concreet ? 6. Vertrouwelijkheid f. Kan ik het verantwoorden?  Professioneel onderscheidingsvermogen  Differentiëring in registratie

17 Kansen van registratie 1.Verheldering & profilering van spirituele & existentiële zorg 2.Bevordering van interdisciplinaire communicatie met het oog op goede zorg 3.Bijdrage aan ‘subjectiverend’ spreken in de zorg  Gij zult niet objectiveren!

18 Het woord is de eerste stap naar vrijheid uit zichzelf. In geval dat anderen in de buurt zijn.

19


Download ppt "Communiceren op maat Ethische overwegingen bij geestelijke verzorging in het dossier     Martin Walton Universitair docent geestelijke verzorging."

Verwante presentaties


Ads door Google