De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Twee paradigma’s Positivism Person centered. ENHCC ‘Multi-linguality’ Working in complex and continuously changing healthcare systems, chaplains, like.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Twee paradigma’s Positivism Person centered. ENHCC ‘Multi-linguality’ Working in complex and continuously changing healthcare systems, chaplains, like."— Transcript van de presentatie:

1 Twee paradigma’s Positivism Person centered

2 ENHCC ‘Multi-linguality’ Working in complex and continuously changing healthcare systems, chaplains, like all professionals, need professional training, including knowledge of and a critical attitude towards the system. Chaplains should be able to explain the specific nature of their work in a common language that is understandable for all people involved in the care system and in wider society.Chaplains should be ‘multilingual’.

3 JCAHO  Q: Does the Joint Commission specify what needs to be included in a spiritual assessment? A: No. Your organization would define the content and scope of spiritual and other assessments and the qualifications of the individual(s) performing the assessment. Examples of elements that could be but are not required in a spiritual assessment include the following questions directed to the patient or his/her family:  Who or what provides the patient with strength and hope?  Does the patient use prayer in their life?  How does the patient express their spirituality?  How would the patient describe their philosophy of life?  What type of spiritual/religious support does the patient desire?  What is the name of the patient's clergy, ministers, chaplains, pastor, rabbi?  What does suffering mean to the patient?  What does dying mean to the patient?  What are the patient's spiritual goals?  Is there a role of church/synagogue in the patient's life?  How does your faith help the patient cope with illness?  How does the patient keep going day after day?  What helps the patient get through this health care experience?  How has illness affected the patient and his/her family?

4 Vooraf  Geen onderscheid tussen registratie en rapportering zoals verzorgenden  Registratie= geheel van vormen die pastores gebruiken om informatie over patiënten, cliënten en bewoners bij te houden en in min of meerdere mate te delen met anderen

5 Vooraf  Twee vragen Doen en mogen=fundamentele vraag Hoe en voor wie= praktische vraag  Presentatie: Uitgaan van noodzaak tot registratie  Perspectief van de verschillende sectoren niet uit het oog verliezen

6 1. De noodzaak tot registratie  ‘De pastor is visueel zo onzichtbaar geworden voor de patiënt dat men er zelfs niet aan denkt om met zijn/haar vragen een beroep op deze persoon te doen’  Uit interview stagiair pastor met hoofdverpleegkundige (2009)

7 1. De noodzaak tot registratie  Onderliggende fundamentele bezorgdheid: Op de kaart willen blijven Aantonen dat pastores ook bijdragen aan de totaalzorg  Wat is dan die bijdrage? Professionaliteit=vermogen om deze te verwoorden

8 1. De noodzaak tot registratie  Draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt, cliënt of bewoner Bijvoorbeeld: bewoner niet vergeten of verhaal cliënt niet vergeten  Draagt bij aan ontwikkeling eigen professionaliteit: Invloed op denkproces: wat doe ik hier? Bezinning op en sturing van praktijk Wat is mijn specifieke bijdrage?

9 1. De noodzaak tot registratie  Naar beleid en samenwerking: middel om eigen discipline te profileren ten opzichte van andere disciplines

10 1. De noodzaak tot registratie  Kritische stemmen: Registratie situeert zich in de spanningslijnen tussen integratie en vrijplaats. Het is een middel en geen doel op zichzelf Er is een deel van het pastoraat dat niet registreerbaar is Risico voor ambts- of beroepsgeheim Instrument tot externe controle en inspraak?

11 2. Vormen van registratie  Zoveel vormen van registratie als er pastores zijn (opmerkelijk voor ons beroep) – geen consensus  Waaier gaande van checklists tot narratieve registratie en alles er tussenin.  Elektronisch of schriftelijk

12 2. Vormen van registratie  Criteria om naar vormen te kijken: verhogen kwaliteit van zorg voor patiënt, cliënt of bewoner Verhogen van disciplinaire samenwerking Verhogen van interdisciplinaire samenwerking (integratie)

13 2. Vormen van registratie  Andere criteria: Ethisch en juridisch Ethische en juridische vraagstelling stijgt naar de vorm: voor mezelf – voor mijn collega’s - interdisciplinair

14 2. Vormen van registratie  Voor mezelf Absoluut! Vooral naar chronische patiënten, terugkerende cliënten en bewoners toe Doel: bijhouden van hun verhaal Criteria: Kwaliteit van zorg V Disciplinair Interdisciplinair

15 Voorbeeld  Mevrouw Z  Man overleden aan longkanker in 2003  Gemis nog pijnlijk  2 dochters, vooral jongste neemt zorg op  Werkte in groentewinkel  Kan niet meer naar kerk, laat buurvrouw regelmatig kaars branden  Zin uit gesprek: alleen is maar alleen  Bezocht op :

16 2. Vormen van registratie  Voor het beleid Transparant maken van activiteiten Numeriek registreren Aanvoelen: dit moet meer zijn Welk kader hiervoor gebruiken? Criteria: Kwaliteit van zorg Disciplinair Interdisciplinair naar integratie V

17 2. Vormen van registratie  DISCIPLINAIR: Voor de collega’s Doel: betere opvolging van patiënten, cliënten of bewoners Vooronderstelt: Gedeelde toegang tot registratie Criteria: Kwaliteit van zorg V Disciplinair V Interdisciplinair

18 VOORBEELD  Wachtboek  Elektronisch of schriftelijk Mijnheer K Opname op depressie eenheid Gaat nu over naar verslavingszorg Staat open voor bezoek pastor (tweemaal bezocht) Gescheiden, 1 kind (al aantal maanden niet gezien) Drukt nood aan zingeving uit (waarom ben ik hier nog?)

19 2. Vormen van registratie  INTERDISCIPLINAIR: Voor andere zorgverleners Uit zorg voor patiënt, cliënt, bewoner Pastoraat zichtbaar maken Bijdrage verwoorden in verstaanbare taal Integratie en professionaliteit Criteria: Kwaliteit van zorg V Disciplinair V Interdisciplinair V

20 Vormen van registratie  Pleidooi voor functioneel narratieve interdisciplinaire registratie Functioneel: niet naar inhoud, maar naar handelingen, resultaten en verantwoordelijkheid Narratief: kort en bondig, in volzinnen Interdisciplinair: zichtbaar voor andere disciplines

21 Kapstokken voor functionele registratie  Reden bezoek Aanvraag Verwijzing Selectie pastor Domino

22 Kapstokken voor functionele registratie  Korte diagnose Hoe treffen we pt aan en wat willen we hierover doorgeven aan team?  Pt bezorgt over sterven tijdens operatie  Bewoner uit bezorgdheid over zorg voor echtgenote na zijn dood  Familie van pt zegt goed omringd te zijn  Pt zegt angstig te zijn rond verloop behandeling

23 Kapstokken voor functionele registratie  Interventies pastor  Ritueel  Gebed  Actief luisteren  Bemoediging  Ondersteuning  …

24 Kapstokken voor functionele registrtaie Kapstokken voor functionele registratie  Resultaten Kort beschrijven van impact interventies  Patiënt voelt zich opgelucht  Patiënt is tevreden  Patiënt is minder angstig  Patiënt heeft opnieuw zin ontdekt  Patiënt voelt zich ondersteund  Patiënt heeft sterke emoties kunnen uiten

25 Kapstokken voor functionele registratie  Plan – verantwoordelijkheid pastor Vermelden doorverwijzing Opnemen nazorg Opvolgen

26 VOORBEELD  Pt is geagiteerd (onrustig, opgejaagd gedrag) over stervende kamergenote. Pt voelt zich aangesproken verantwoordelijkheid op te nemen in afwezigheid familie en zorgverleners. Pastor bespreekt zin en onzin van verantwoordelijkheid opnemen in leven van pt. Pt is rustiger. Pastor volgt vandaag op.

27 VOORBEELD  Gepland gesprek met pt. Pastor peilt naar proces van zin zoeken, geven en beleven van pt tijdens lange revalidatie. Belangrijkste spirituele coping mechanismen zijn optimistische levenshouding, leren van anderen, geloof om van daaruit goed mens te zijn. Krachtbronnen werden door pastor bevestigd. Pastor volgt op.

28 Citaat ‘Narrative windows, where the chaplain writes a succint summary of the encounter, are not for revealing a patient’s confidential information, but to give a general sense of their state of mind. If, for instance, a patient asks a chaplain to help with life review, it’s a signal that the person knows he is dying – important information for the doctor or nurse.’ (Vision 7, January 2008)

29 Opmerking  Pastores uiten verlangen om de verschillende vormen van registratie te combineren Elektronisch: voor mezelf, voor collega’s, voor interdisciplinair team (apart toegankelijk) Schriftelijk: voor mezelf en voor interdisciplinair team Moet handig en bruikbaar zijn (beperkt in tijd) Belangrijk: onderscheid tussen verschillende info- stromen en goede samenwerking IT persoon

30 3. Perspectief van voorziening  Tot nu toe vanuit perspectief van de pastor, maar er is ook perspectief voorziening Gedeeld beroepsgeheim Transparantie Aantonen meerwaarde

31 4. Perspectief vanuit verzorgende  Verzorgende doet (basis)deel van pastorale diagnostiek  Voordeel: aanwakkeren van spirituele competenties andere zorgverleners – integratie vanuit ander perspectief  Nadeel: investering  Opkomend onderzoek en Angelsaksische literatuur, bijvoorbeeld in kader van elektronisch Patient Needs Assessment

32 5. Diversiteit in registratie  Een heel aantal modellen op de markt: 95 % bevat narratieve ruimte- ‘je kunt niet tellen zonder te vertellen’

33 Besluit  Opzetten nieuwe registratie: Bezint eer ge begint (waarom) Rekening houden met wat er al is (aansluiting) Keep it simple and small Werken met weerstanden Rationele aanpak Stap voor stap Training en bekendmaking

34 Besluit  Een grotere uitdaging dan registreren van medicatie of polsslag  Een weg tot bijdragen aan kwaliteit van zorg op zichtbare wijze  Integratie door elektronisch of papieren spoor dat zorgt voor herkenning en doorverwijzen  Manier om professionaliteit te verhogen door gebruik van taal

35 Besluit  Een deel van het pastoraat blijft onbenoembaar, een deel is benoembaar. Waarde van het benoembare= spoort aan tot erkenning, verwijzingen, betere kwaliteit van zorg  Controle mechanisme voor pastor zelf

36 Besluit  Voedingsbodem voor leren over een hele groep: ordening – communicatie – predictie. Vanuit ervaringskennis interventies ontwikkelen.  Belangrijk voor de toekomst van het beroep


Download ppt "Twee paradigma’s Positivism Person centered. ENHCC ‘Multi-linguality’ Working in complex and continuously changing healthcare systems, chaplains, like."

Verwante presentaties


Ads door Google