De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joop Hofman. Participatie Participatie en krimp Die hele mooie voorbeelden ontleden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joop Hofman. Participatie Participatie en krimp Die hele mooie voorbeelden ontleden."— Transcript van de presentatie:

1 Joop Hofman

2 Participatie Participatie en krimp Die hele mooie voorbeelden ontleden

3 Democratisering. Maatschappelijke roep om invloed (Werkgroep 2000) Centralisering Ontzuiling Politiek op verschillende schalen (land, gemeente, provincie) INSPRAAK Professionalisering middenveld Apparaatsgroei overheden Centrale planningsmodellen (Welzijnsplanning, Stadsvernieuwing) PARTICIPATIE ( meedoen, oog en oor, buurtbeheer) Decentralisatie van beleid en uitvoering en terug naar de stad (Verzelfstandiging corporaties, Sociale Vernieuwingsbeleid) Multiculturele samenleving Burger: co-producent als (lokaal) deskundige (Internet) Poldermodel (samen met iedereen) INTERACTIEVE BELEIDSVORMING (meepraten en oordelen, workshops, coproducties) Dynamische netwerksamenleving Contactkloof systeemwereld en leefwereld (Fortuyn-revolte, dualisme, opkomst lokale partijen) Omslag naar meer wisselwerking en ‘het sociale’ Druk in de buurt met professionals en bureau’s Beroep op eigen inzet en verantwoordelijkheid (WMO) INITIATIEFKRACHT, CREATIE (eigen oplossingen, bewonersbudgetten,..) BURGERBESTUUR/BURGERREGIE 1960/ 1970 1980 1990 2000 2010 12341234

4

5

6 … een reflectieve en initiatiefrijke samenleving met betrokken samenredzame burgers, bedrijven en organisaties. Burgers hebben de regie en bepalen hoe teruggetreden de overheid is. De overheid signaleert en alarmeert wanneer maatschappelijke vraagstukken blijven liggen. Met maatschappelijk rendement als uitgangspunt zijn er nieuwe verhoudingen tussen mensen en tussen individuen en organisaties. Instituties zijn niet langer instituties maar organisaties van en voor de samenleving. Micro-economie is belangrijk. Veel bedrijven gaan voor maatschappelijke winst.

7

8 (Nieuwe) informatie voor betere eindkeuze informatie en kennis oplossingscreativiteit draagvlak keuzeangst verminderen voorkomen politieke schade Maatschappelijk democratisch proces democratisch principe Eigenaarschap hun voorziening hun buren hun dorp hun omgeving hun habitat Raad, krimp en participatie

9 Keuzeprocessen met inwoners: Afwegingen met maatschappelijke impact Onderwerpen die overstijgen (domein, lokaal,..) Spanning (winst/verlies) Langere horizon Bereidheid tot maken nieuwe, onorthodoxe oplossingen en coalities

10 Sociale omgeving, netwerk, naasten, familie Methoden van benadering Relatie professional – burger Verwachtingen burger Bronnen: Lambert 1992, Miller, Duncan Hubble 1997, Asay,Lambert 1999

11 met zijn allen voorstellenuitwisselenonderhandelenschuivenkiezen Deliberatie

12 moreeltoe-eigeningdeelhebber weet wat er speelt invloed op processen belang in en bij goede ontwikkelingen Eigenaarschap

13 Buurten, wijken, dorpen met eenduidige sociale meerderheden naar losse netwerken

14

15 wat er toe doet, doet er toe Agendasettend

16

17 inspirerend leiderschap lokale netwerkmakers met eigen kracht drijfveer: voortgang verandering ontstaat door doen Gangmakers

18

19 kleine touch energie zorg voedselproductie

20

21 voortgang gemeenschap mogelijk maken geen partijpunten scoren primaat  finaliteit Depolitiserend

22 Samenleving verhoudt zich steeds minder tot algemeen belang (regels, houding, verantwoordelijkheid, inzet …..) Overheid: algemeen belang dominater organiseren Samenleving richt zich op deelbelangen en eigen belang Overheid: algemeen belang is van ons

23 verbandeninzichtencoalitieskansenoplossingen Doen

24 Deliberatie in de samenleving Eigenaarschap bij de samenleving Agenda setten door de samenleving Depolitiseren tov eigen proces van de samenleving Gangmakers van de samenleving aan het front Snel DOEN…. met de samenleving

25 Doen

26 "Tot men zich werkelijk inzet, is er aarzeling, de kans om zich terug te trekken, en altijd ondoelmatigheid bij alles wat men onderneemt of creëert. Zodra men iets onherroepelijk op zich neemt en zijn schouders er onder zet, komt de Voorzienigheid in beweging. Het besluit brengt een hele reeks gebeurtenissen voort. Wat u ook kunt doen,of denkt dat u kunt doen, begin er aan. In durf liggen genialiteit, kracht en magie besloten” Goethe

27 Stelling: Stop met harkjes overleggen gericht op voorbereide draagvlakverzameling, ga wel agenderen door open in de samenleving te praten en te luisteren vanuit de vraag wat de brede samenleving vindt wat er toe doet voor een goede gemeenschap


Download ppt "Joop Hofman. Participatie Participatie en krimp Die hele mooie voorbeelden ontleden."

Verwante presentaties


Ads door Google