De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joop Hofman Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joop Hofman Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek 1."— Transcript van de presentatie:

1 Joop Hofman Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek 1

2 Die hele mooie voorbeelden ontleden
Participatie Participatie en krimp Die hele mooie voorbeelden ontleden Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

3 1 2 3 4 BURGERBESTUUR/BURGERREGIE
Democratisering. Maatschappelijke roep om invloed (Werkgroep 2000) Centralisering Ontzuiling Politiek op verschillende schalen (land, gemeente, provincie) INSPRAAK Professionalisering middenveld Apparaatsgroei overheden Centrale planningsmodellen (Welzijnsplanning, Stadsvernieuwing) PARTICIPATIE (meedoen, oog en oor, buurtbeheer) Decentralisatie van beleid en uitvoering en terug naar de stad (Verzelfstandiging corporaties, Sociale Vernieuwingsbeleid) Multiculturele samenleving Burger: co-producent als (lokaal) deskundige (Internet) Poldermodel (samen met iedereen) INTERACTIEVE BELEIDSVORMING (meepraten en oordelen, workshops, coproducties) Dynamische netwerksamenleving Contactkloof systeemwereld en leefwereld (Fortuyn-revolte, dualisme, opkomst lokale partijen) Omslag naar meer wisselwerking en ‘het sociale’ Druk in de buurt met professionals en bureau’s Beroep op eigen inzet en verantwoordelijkheid (WMO) INITIATIEFKRACHT, CREATIE (eigen oplossingen, bewonersbudgetten,..) BURGERBESTUUR/BURGERREGIE 1960/1970 1980 1990 2000 2010 Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

4 Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

5 Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

6 … een reflectieve en initiatiefrijke samenleving met betrokken
samenredzame burgers, bedrijven en organisaties. Burgers hebben de regie en bepalen hoe teruggetreden de overheid is. De overheid signaleert en alarmeert wanneer maatschappelijke vraagstukken blijven liggen. Met maatschappelijk rendement als uitgangspunt zijn er nieuwe verhoudingen tussen mensen en tussen individuen en organisaties. Instituties zijn niet langer instituties maar organisaties van en voor de samenleving. Micro-economie is belangrijk. Veel bedrijven gaan voor maatschappelijke winst. Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

7 Cijfers Leefbaarheid en bewonersbetrokkenheid Rigo 2012
1e plaatje geeft aan de mate van wel betrokkenheid en weinig betrokkenheid bij buurt ingedeeld naar mate van leefbaarheid. Dus in slechte buurten zijn veel meer mensen niet actief dan wel. 13% is wel actief. In zeer positieve buurten (Leefbaarheid) is 26% actief betrokken. 2e plaatje geeft de ontwikkeling per buurt aan,ingedeeld in leefbaarheidswaardering en wordt gekeken of buurten met weinig inzet en buurten met veel inzet andere leefbaarheidsontwikkelingen doormaken. En dan zie je dat in de negatieve buurten waar weinig mensen actief zijn of negatieve buurten waar veel mensen actief zijn gelijk stijgen in ontwikkeling leefbaarheid, in buurten die matig positief zijn met actieve bewoners gaan sneller vooruit dat dezelfde buurten met weinig bewonersbetrokkenheid. Datzelfde geldt in iets sterkere mate in positieve leefbaarheidsbuurten: actievere buurten ontwikkelen zich meer sneller ten goede dan niet actieve buurten. In de zeer positieve buurten maakt weinig of veel inzet bewoners niet veel uit voor ontwikkeling leefbaarheid Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

8 Raad, krimp en participatie
(Nieuwe) informatie voor betere eindkeuze informatie en kennis oplossingscreativiteit draagvlak keuzeangst verminderen voorkomen politieke schade Maatschappelijk democratisch proces democratisch principe Eigenaarschap hun voorziening hun buren hun dorp hun omgeving hun habitat Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

9 Keuzeprocessen met inwoners:
Afwegingen met maatschappelijke impact Onderwerpen die overstijgen (domein, lokaal,..) Spanning (winst/verlies) Langere horizon Bereidheid tot maken nieuwe, onorthodoxe oplossingen en coalities Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

10 Sociale omgeving, netwerk, naasten, familie Methoden van benadering
Relatie professional – burger Verwachtingen burger Bronnen: Lambert 1992, Miller, Duncan Hubble 1997, Asay,Lambert 1999 Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek 10

11 Deliberatie met zijn allen voorstellen uitwisselen onderhandelen
schuiven kiezen Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

12 Eigenaarschap moreel toe-eigening deelhebber weet wat er speelt
invloed op processen belang in en bij goede ontwikkelingen Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

13 Buurten, wijken, dorpen met eenduidige sociale meerderheden naar losse netwerken
Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

14 Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

15 Agendasettend wat er toe doet, doet er toe
Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

16 Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

17 Gangmakers inspirerend leiderschap lokale netwerkmakers
met eigen kracht drijfveer: voortgang verandering ontstaat door doen Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

18 Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

19 zorg voedselproductie energie kleine touch
Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek 19

20 Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

21 Depolitiserend voortgang gemeenschap mogelijk maken
geen partijpunten scoren primaat  finaliteit Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

22 Overheid: algemeen belang is van ons
Samenleving richt zich op deelbelangen en eigen belang Overheid: algemeen belang dominater organiseren Samenleving verhoudt zich steeds minder tot algemeen belang (regels, houding, verantwoordelijkheid, inzet …..) Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

23 Doen verbanden inzichten coalities kansen oplossingen
Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

24 Deliberatie in de samenleving Eigenaarschap bij de samenleving
Agenda setten door de samenleving Depolitiseren tov eigen proces van de samenleving Gangmakers van de samenleving aan het front Snel DOEN…. met de samenleving Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

25 Doen Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

26 Het besluit brengt een hele reeks gebeurtenissen voort.
 "Tot men zich werkelijk inzet, is er aarzeling, de kans om zich terug te trekken, en altijd ondoelmatigheid bij alles wat men onderneemt of creëert. Zodra men iets onherroepelijk op zich neemt en zijn schouders er onder zet, komt de Voorzienigheid in beweging. Het besluit brengt een hele reeks gebeurtenissen voort. Wat u ook kunt doen,of denkt dat u kunt doen, begin er aan. In durf liggen genialiteit, kracht en magie besloten” Goethe Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek

27 Stelling: Stop met harkjes overleggen gericht op voorbereide draagvlakverzameling, ga wel agenderen door open in de samenleving  te praten en te luisteren  vanuit de vraag wat de brede samenleving vindt wat er toe doet voor een goede gemeenschap Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek


Download ppt "Joop Hofman Presentatie Joop Hofman - Rode Wouw Leerkring Achterhoek 1."

Verwante presentaties


Ads door Google