De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PPS Stadhuis Den Helder: Ambitie versus realiteit Presentatie tbv Vitale stad 28 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PPS Stadhuis Den Helder: Ambitie versus realiteit Presentatie tbv Vitale stad 28 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 PPS Stadhuis Den Helder: Ambitie versus realiteit Presentatie tbv Vitale stad 28 november 2012

2 Inhoud 2  Inleiding  Historie  Randvoorwaarden en doelstellingen  DBFMO-overeenkomst  Werking  Waarborgen  Business case  Bijstellingen gemeenteraad

3 3  Bestaande huisvesting vanaf 1983;  Onderzoek centralisatie vanaf 1994;  Onderzoek optie nieuw stadhuis vanaf 1998;  Juni 2007 opdracht BNG Consultancy Services uitvoeren haalbaarheidsstudie;  November 2009 door toenmalige raad voorlopig besluit voor nieuwbouw door middel van een DBFMO; Historie van het project (1)

4 4  Gemeenteraadsverkiezingen 2010;  December 2010: nieuwe raad scherpt kaders aan;  Januari 2011: Voorbereiding DBFMO en business case gestart;  Sept 2011: Coalitie verliest meerderheid en wordt vernieuwd;  April 2012: Business case sluitend en gepresenteerd  July 2012: Besluit nieuwbouw stadhuis Historie van het project (2)

5 Waarom een DBFMO-overeenkomst? 5 Meerwaarde  Life-cycle-optimalisatie  Hogere kwaliteit  Realisatie binnen planning  Lagere kosten met minder kans op budgetoverschrijding  Betere beschikbaarheid  Ketenintegratie en één-loket-gedachte  Optimaal verdelen risico’s  Afrekenen op basis van geleverde prestaties  Gemeente “ontzorgd”  Gunnen op prijs én kwaliteit

6 Risico allocatie aanbestedingsvormvoorbereidingtransactierealisatieexploitatie traditioneel OG,1 OG/ON,4 OG,3 DBFMO OG,2 ON,4 ON,2 Living building OG,2 OG/ON,4 OG/ON,3 Turn key OG,1 ON,4 OG,3

7 DBFM(O)-projecten tot nu toe  HSL-Zuid infraprovider  A59  N31  AWZI Delfland  Montaigne-lyceum  Ministerie van Financiën  Belastingkantoor / IB-groep Groningen  Detentiecentrum Zestienhoven  Belastingkantoor Doetinchem  Tweede Coentunnel  Kromhout Kazerne (hoofdkwartier Landmacht)  JC Schiphol  A12  A15  Internationale School Eindhoven  N33  A1/A6  Nationaal Defensiemuseum  Hoge Raad  Regiotram Groningen  RIVM  B30 7

8 8

9 Hoe borgen we wat we willen krijgen? Belangrijkste voorafgaande vraag: Bepalen doelstellingen en randvoorwaarden 9 Wat willen we krijgen?

10 Doelstellingen en randvoorwaarden  Ambitiedocument  Ruimtelijk kader:  Uitwerkingsplan Stadshart (2008)  Stedenbouwkundig plan  Beeldkwaliteitsplan  Bestemmingsplan  Outputspecificatie:  Werkplekconcept  Huisvestingsvisie  Duurzaamheid  Flexibiliteit  Public Sector Comparator (PSC)  Plafondprijs  DBFMO-overeenkomst  Aanbestedingsleidraad 10

11 DBFMO-overeenkomst - We willen dat.. 11 Opdrachtnemer ontwerpt en bouwt (DB) gemeentehuis overeenkomstig:  Eisen in Outputspecificatie  Uitwerkings- en Realisatieplan  Definitief Ontwerp gebaseerd op Voorlopig Ontwerp  Plannen gebaseerd op Voorlopige Plannen (bv. kwaliteitsborgings-plan, beschrijving flexibiliteitsoplossingen, systeemtestplan)  Planning Opdrachtnemer houdt gemeentehuis beschikbaar (M) overeenkomstig:  Eisen in Outputspecificatie Opdrachtnemer verricht Diensten (O) overeenkomstig:  Eisen in Outputspecificatie  Uitvoeringsplan Diensten gebaseerd op Voorlopig Dienstenplan Opdrachtnemer draagt over na einde contract overeenkomstig:  Eisen in Outputspecificatie

12 DBFMO-overeenkomst: waarom werkt ‘t? 12 Door de ‘F’! Opdrachtnemer krijgt de juiste prikkels om te presteren!  Betalingsmechanisme betaling na(ar) prestatie:  Beschikbaarheidsvergoeding  de eerste betaling wordt pas gedaan bij beschikbaarheid van het stadhuis volgens de eisen  korting indien ruimten, functionaliteiten of diensten van het stadhuis niet beschikbaar zijn  Financiers zullen bewaken dat de Opdrachtnemer goed presteert

13 Waarborgen 13  Zekerheden  Financial-close-garantie, Uitvoeringsgarantie en Overdrachtsgarantie  Flexibiliteit  Wijzigingsprocedure  Functionaliteiten en Diensten (niveau en prijs)  benchmarkonderzoek en market-testing  Risicoverdeling  naar aanleiding van dialoog in aanbesteding optimaal  Kwaliteitsborging  monitoring, metingen, meldingen en inspecties  Voordelen delen van Overwinst en Herfinanciering  Beëindiging bij Tekortkoming  Eigendom bij Den Helder

14 Wat is een business case?  De business case is een financieel model waarmee de betaalbaarheid van het project PPS Stadhuis wordt bepaald.  De kosten en opbrengsten worden in enig jaar met elkaar geconfronteerd.  Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de werkelijkheid van DBFMO, slaan we de kosten om naar een indicatieve beschikbaarheidsvergoeding.  De business case hanteert een lange termijn perspectief: de kosten en opbrengsten brengen we voor de hele contractduur in beeld.  Hierbij houden we rekening met een jaarlijkse stijging van de beschikbaarheidsvergoeding (indexering). Let op: deze wordt maar gedeeltelijk geïndexeerd. 14

15 Risico’s en rente  Private financiering kost geld: we rekenen met een rente van 6,5%. ‘Maar de overheid kan toch goedkoper lenen?’  De gemeentelijke rekenrente bevat geen opslagen voor projectrisico’s.  Het niet waarderen van risico’s betekent niet dat de risico’s niet bestaan!  Tegenvallers worden vaak opgevangen in het weerstandsvermogen.  Bij DBFMO projecten biedt de opdrachtnemer een vaste prijs: alle tegenvallers zijn voor rekening van de marktpartij.  Bij DBFMO komen de risico’s expliciet tot uiting in de bieding.  Geen ‘last’ meer van een schommelende omslagrente. 15

16 Bijstellingen gemeenteraad  DBFMO DBM  Aantal inschrijvingen verhoogd van 2 naar 3 met elk twee ontwerpen;  Burgerparticipatie meer zichtbaar;  Risico management en terugkoppeling vastgelegd. 16

17 Conclusie 17 Onbekend maakt onbemind De geïntegreerde aanbesteding zal maar ten dele worden gerealiseerd


Download ppt "PPS Stadhuis Den Helder: Ambitie versus realiteit Presentatie tbv Vitale stad 28 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google