De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Installaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Installaties."— Transcript van de presentatie:

1 Installaties

2 Installaties interne warmtebelasting Qintern [W]:
Qintern = qp + qverl + qapp + qtrans + qow externe warmtebelasting Qextern [W]: Qextern = qgl + qschil + qtrans + qinfil

3 Installaties qp = warmteafgifte personen [W]
afhankelijk van activiteit en kleding: rustig zittend persoon versus hard werkend persoon [met] zwemkleding versus poolkleding [clo] stofwisseling zorgt voor constante temperatuur Tabel 3.4 , a+b, blz 22

4 Installaties

5 Installaties Qverl = Pe * L1 * L2 * Sb *F [W]
Pe = geïnstalleerd electrisch vermogen [W/m2] L1 = gelijktijdigheifsfactor [-] L2 = restwarmtefactor [-] Sb = accumulatiefactor [-] F = vloeroppervlak [m2] Figuur / tabel 3.7, 3.8, 3.9, 3.10

6 Installaties

7 Installaties qapp = warmte afgifte apparatuur [W]
qtrans = warmte uitwisseling tussen ruimten [W] qow = overige warmtebronnen [W]

8 Installaties Maatregelen verlaging interne warmtelast -verlichting
verlichtingsniveau + kleur daglicht, % glas, zonwering rendement lichtbronnen afzuiging armaturen zwaar bouwen ivm accumulatie Voorkomen isolerende afwerking vloer + wand -apparaatwarmte -warmtetransmissie

9 Installaties

10 Installaties Qextern = qgl + qschil + qtrans + qinfil
de ontwerper / architect heeft zeer grote invloed op de externe warmtebelasting warmtebelasting door zonnestraling: q tot = q diff + q dir + q reflectie [W] zonnestralingstabellen 3.13 helderheid van de lucht “trubungsfactor”

11 Installaties

12 Installaties qgl = q gl 1 + q gl 2 [W]
q gl 1 = q tot * F 1 * ZTA * Sz [W] q tot = totale zonnestraling [W/m2] F 1 = oppervlak glas door zon beschenen [m2] ZTA = zontoetredingsfactor zonweringsysteem Bijlage 3.7 Sz = accumulatieactor zonnenenergie Tabel 3.18

13 Installaties

14 Installaties q gl 2 = q diff + reflectie * F 2 * ZTA * Sz [W]
q diff = diffuse zonnestraling [W/m2] q reflectie = reflecterende zonnestraling [W/m2] F 2 = oppervlak glas door zon beschenen [m2] ZTA = zontoetredingsfactor zonweringsysteem Bijlage 3.7 Sz = accumulatieactor zonnenenergie Tabel 3.18

15 Installaties Zonweringssystemen afscherming van directe zoninstraling
bouwkundig door overstekken, balcons, aanvullend door luiken, markiezen, Nadelen: zichtbeperking geluidhinder, beschadiging, bediening thermische breuken zon-schaduw

16 Installaties

17 Installaties Lichttoetreding – zontoetreding
LTA : verhouding tussen hoeveelheid doorgelaten en opvallend licht quotiënt van LTA en ZTA maakt snelle vergelijking tussen zonweringssystemen mogelijk

18 Installaties

19 Installaties Accumulatiefactor S tabel 3.18
tijdstip maximale warmtebelasting wijzigt door accumulatie. fase verschuiving temperatuur demping hfst 2 bf

20 Installaties Transmissie door glas
Q tgl = U gl * F gl * (Te – T i) [W] Transmissie door dak en wanden Q trans = U con * F con * Teq [W] Teq = equivalent temperatuurverschil tabel blz 91 Teq = temperatuurverschil tussen Teo en T i

21 Installaties

22 Installaties Ventilatielucht rechtstreeks van buiten
q vent = η * V * ρ * c * 1/3600 * (Te – Ti) [W] q infiltratie = ? Afhankelijk van dichtheid gebouw zie BB Samenstellen koellast.


Download ppt "Installaties."

Verwante presentaties


Ads door Google