De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Installaties. interne warmtebelasting Q intern [W]: Q intern = q p + q ver l + q app + q trans + q ow externe warmtebelasting Q extern [W]: Q extern =

Verwante presentaties


Presentatie over: "Installaties. interne warmtebelasting Q intern [W]: Q intern = q p + q ver l + q app + q trans + q ow externe warmtebelasting Q extern [W]: Q extern ="— Transcript van de presentatie:

1 Installaties

2 interne warmtebelasting Q intern [W]: Q intern = q p + q ver l + q app + q trans + q ow externe warmtebelasting Q extern [W]: Q extern = q gl + q schi l + q trans + q infi l

3 Installaties q p = warmteafgifte personen [W] afhankelijk van activiteit en kleding: rustig zittend persoon versus hard werkend persoon [met] zwemkleding versus poolkleding [clo] stofwisseling zorgt voor constante temperatuur Tabel 3.4, a+b, blz 22

4 Installaties

5 Q verl = P e * L 1 * L 2 * Sb *F [W] P e = geïnstalleerd electrisch vermogen [W/m 2 ] L 1 = gelijktijdigheifsfactor [-] L 2 = restwarmtefactor [-] Sb = accumulatiefactor [-] F = vloeroppervlak [m 2 ] Figuur / tabel 3.7, 3.8, 3.9, 3.10

6 Installaties

7 q app = warmte afgifte apparatuur [W] q trans = warmte uitwisseling tussen ruimten [W] q ow = overige warmtebronnen [W]

8 Installaties Maatregelen verlaging interne warmtelast -verlichting – verlichtingsniveau + kleur – daglicht, % glas, zonwering – rendement lichtbronnen – afzuiging armaturen – zwaar bouwen ivm accumulatie – Voorkomen isolerende afwerking vloer + wand -apparaatwarmte -warmtetransmissie

9 Installaties

10 Q extern = q gl + q schi l + q trans + q infi l de ontwerper / architect heeft zeer grote invloed op de externe warmtebelasting warmtebelasting door zonnestraling: q tot = q diff + q dir + q reflectie [W] zonnestralingstabellen 3.13 helderheid van de lucht “trubungsfactor” 3.12.2

11 Installaties

12 q gl = q gl 1 + q gl 2 [W] q gl 1 = q tot * F 1 * ZTA * S z [W] q tot = totale zonnestraling [W/m 2 ] F 1 = oppervlak glas door zon beschenen [m 2 ] ZTA = zontoetredingsfactor zonweringsysteem Bijlage 3.7 S z = accumulatieactor zonnenenergie Tabel 3.18

13 Installaties

14 q gl 2 = q diff + reflectie * F 2 * ZTA * S z [W] q diff = diffuse zonnestraling [W/m 2 ] q reflectie = reflecterende zonnestraling [W/m 2 ] F 2 = oppervlak glas door zon beschenen [m 2 ] ZTA = zontoetredingsfactor zonweringsysteem Bijlage 3.7 S z = accumulatieactor zonnenenergie Tabel 3.18

15 Installaties Zonweringssystemen afscherming van directe zoninstraling bouwkundig door overstekken, balcons, aanvullend door luiken, markiezen, Nadelen: zichtbeperking geluidhinder, beschadiging, bediening thermische breuken zon-schaduw

16 Installaties

17 Lichttoetreding – zontoetreding LTA : verhouding tussen hoeveelheid doorgelaten en opvallend licht quotiënt van LTA en ZTA maakt snelle vergelijking tussen zonweringssystemen mogelijk

18 Installaties

19 Accumulatiefactor S tabel 3.18 tijdstip maximale warmtebelasting wijzigt door accumulatie. fase verschuiving temperatuur demping hfst 2 bf

20 Installaties Transmissie door glas Q tgl = U gl * F gl * (T e – T i ) [W] Transmissie door dak en wanden Q trans = U con * F con * T eq [W] T eq = equivalent temperatuurverschil tabel 3.1.42 blz 91 T eq = temperatuurverschil tussen T eo en T i

21 Installaties

22 Ventilatielucht rechtstreeks van buiten q ven t = η * V * ρ * c * 1 / 3600 * (T e – T i ) [W] q infiltratie = ? Afhankelijk van dichtheid gebouw zie BB Samenstellen koellast.


Download ppt "Installaties. interne warmtebelasting Q intern [W]: Q intern = q p + q ver l + q app + q trans + q ow externe warmtebelasting Q extern [W]: Q extern ="

Verwante presentaties


Ads door Google