De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwfysica.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwfysica."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwfysica

2 Bouwfysica Geluid Akoestiek: geluidbeleving in ruimte
Geluidisolatie: geluidbeleving tussen ruimten onderdelen: luchtgeluid en contactgeluid Geluidwering: geluidbeleving van buiten onderdelen: verkeerslawaai en buren

3 Bouwfysica Geluid is een trillingsverschijnsel:
geluid wordt door een bron gemaakt, geluid wordt door een medium verplaatst geluid wordt door waarneming opgevangen geluidgolven bewegen in de richting van de verplaatsing: longitudinale golf

4 Bouwfysica Karakteristieke waarden bij de geluidsgolf:
de voortplantingssnelheid c [m/s] de golflengte λ [m] de frequentie ƒ [Hz] voor lucht is c gemiddeld 340 [m/s] Tussen de karakteristieke waarden geldt: C = ƒ * λ [m/s]

5 Bouwfysica Het geluidsspectrum spraakgebied
de grondtoon of frequentie van een Nederlandse mannenstem ligt rond de 100 Hz, Nederlandse vrouwenstem rond de 200 Hz, Nederlandse kinderstem rond de 300 Hz. Bij spraakgeluid ligt de meeste geluidsenergie echter in het frequentiebereik waarvoor het menselijk gehoor het gevoeligst is, namelijk rond 1000 Hz.

6 Bouwfysica Een mannenstem valt gewoonlijk binnen 110 en 440 Hertz, een vrouwenstem binnen 200 en 900 Hertz. Van laag naar hoog deelt men de zangstemmen als volgt in: Basso profundo Contrabas Bas Bas-bariton Bariton Lichte tenor Tenor Haute-contre Contratenor, een mannelijke zanger die in het sopraan- of altregister zingt door middel van falset Contra-alt Alt Mezzosopraan Sopraan en castraat Coloratuursopraan, een bijzonder beweeglijke en hoge sopraan Soprano lieggiero, een uiterst zeldzame, zeer hoge stemsoort

7 Bouwfysica Kennislink.nl

8 Bouwfysica Geluidspectrum tussen de 20 en 20.000 Hz of 16 en 16.000 Hz
verdeeld in octaafbanden octaafbanden worden aangeduid met de Middenfrequentie [Hz]: 63 – 125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 4000 – 8000 ondergrens is middenfrequentie/√2: 63/ √2 = 45 bovengrens is middenfrequentie* √2: 63* √2 = 90

9 Bouwfysica geluiduitbreiding in vrije veld, onbelemmerd,
geluiduitbreiding in besloten ruimte, belemmerd In het vrije veld 2 karakteristieken: de puntbron en de lijnbron. De bron is duidelijk aanwijbaar In een besloten ruimte treedt een diffuus geluid op Het geluid is uit alle richtingen even sterk

10 Bouwfysica Geluidsdruk
Drukschommeling tov de barometrische luchtdruk : B = [Pa] ( 105 [Pa]) Ons gehoor gaat de sterkte-indruk en drukwisseling middelen op een bepaalde manier: Dit(kwadratische) gemiddelde wordt de effectieve geluidsdruk genoemd: Peff = √p2 [Pa]

11 Bouwfysica Gehoorgrenzen Gehoordrempel: p = 2*10-5 [Pa],
Gehoorgrens: p = 200 [Pa] Gehoor kan dus geluidsdrukken meten tussen deze 2 waarden, dat is een factor 107 uit elkaar! Het geluidsdrukniveau Lp is een logaritmische maat om de geluiddruk te bepalen. Lp = 10 log (Peff2 / PO2 [dB]

12 Bouwfysica

13 Bouwfysica

14 Bouwfysica

15 Bouwfysica


Download ppt "Bouwfysica."

Verwante presentaties


Ads door Google