De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 Vlaamse Atletiekliga vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 Vlaamse Atletiekliga vzw."— Transcript van de presentatie:

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 Vlaamse Atletiekliga vzw

2 Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Balans Grafieken Verslag rekeningnazichters en revisor Goedkeuring en kwijting Begroting

3 Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Positief resultaat: 83.167,89 euro Globaal binnen de begroting (< 5%) 29.388,11 € meer uitgaven dan begroot (+1,12%) 112.556,00 € meer inkomsten dan begroot (+4,29%)

4 Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Positief resultaat: 83.167,89 euro Belangrijke invloed op het resultaat: Regularisaties subsidies negatieve 235,20 € positieve 113.794,87 € Uitzonderlijke kosten kbab 30.000,00 € Negatief werkingsresultaat: 862,18 euro

5 Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Vergelijking met 2009 Vergelijking op basis van “resultaten” per rekeningengroep of opdracht/project Kostenvergelijking inclusief recuperaties en specifieke betoelaging Alleen aandacht voor substantiële verschillen (>10.000 euro)

6 Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Vergelijking met 2009 Alles wat te maken heeft met publicaties (tijdschrift, kalender en jaarboek), sportverzekeringen, vergunningen en personeel werd in de vergelijking bij de basisopdrachten afzonderlijk gehouden.

7 Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Recreatie (deel basisopdracht 2) 2010 2009 Kosten 1.312,69 479,63 Opbrengsten 22.820,00 35.737,50 Resultaat 21.507,31 35.257,87 Verschil- 13.750,56

8 Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING Meer kosten diverse kosten 833,06 Minder inkomsten sponsoring 12.200,00 andere 717,50

9 Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Personeel (basisopdrachten) 2010 2009 Kosten 697.483,16 705.488,05 Opbrengsten 378.995,18 328.687,58 Resultaat-318.487,98-376.800,47 Verschil+ 58.312,49

10 Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING Meer loonlasten hogere personeelskosten 22.955,01 Minder diverse “uitgaven” lagere aanleg provisie 29.499,63 andere personeelslasten 1.460,51

11 Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Vergunningen (basisopdrachten) 2010 2009 Kosten Opbrengsten 408.052,94 420.332,20 Resultaat 408.052,94 420.332,20 Verschil 12.279,26

12 Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING Globaal minder vergunningen wedstrijd - 167- 0,70 % recreatie - 591- 7,22 % start to run - 2.540- 34,58 % Indexatie wedstrijdvergunning- 0,11 %

13 Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Topsportschool (facultatieve opdracht 3.2) 2010 2009 Kosten 357.283,51 307.868,63 Opbrengsten 302.376,49 197.874,44 Resultaat- 54.907,02-109.994,19 Verschil 55.087,17

14 Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING (1) Meer kosten dienstverhuring 17.686,72 verblijfskosten 12.850,20 personeelskosten 18.849,75 diverse andere kosten 27,21

15 Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING (2) Meer opbrengsten subsidie 46.604,00 regularisatie subsidie 60.828,05 Minder opbrengsten bijdrage leerlingen 2.385,00 andere opbrengsten 545,00

16 Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Projecten (facultatieve opdracht 3.1) 2010 2009 Kosten 109.259,25 139.012,78 Opbrengsten 50.404,33 101.093,27 Resultaat - 58.854,92 - 37.919,51 Verschil- 20.935,41

17 Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING (1) Minder kosten personeelslasten 34.844,10 Meer kosten verplaatsingskosten 8.292,07 andere kosten 711,36

18 Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING (2) Minder opbrengsten subsidies 49.495,18 andere opbrengsten 1.193,78

19 Financieel jaarverslag 2010 Balans Grafieken Verslag rekeningnazichters en revisor Goedkeuring en kwijting Begroting

20 Financieel jaarverslag 2010 Balans Liquiditeit Het vermogen met de beschikbare middelen de schulden op korte termijn te betalen De ratio moet > 1 In 2010 is de ratio = 0,61

21 Financieel jaarverslag 2010 Balans Solvabiliteit De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen Een goed resultaat is > 25% In 2010 is de ratio = 40,03%

22 Financieel jaarverslag 2010 Balans Gecumuleerd resultaat Resultaat tot 2009178.682,28 Resultaat 2010 83.167,89 Aandeel voor bestemd fonds 2.750,00 Aandeel voor informaticafonds 30.000,00 Netto resultaat 50.417,89 Totaal resultaat229.100,17

23 Financieel jaarverslag 2010 Grafieken Verslag rekeningnazichters en revisor Goedkeuring en kwijting Begroting

24 Financieel jaarverslag 2010

25

26

27

28

29 Begroting

30 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: Voorstelling a) algemene werking 2011 b) informaticafonds

31 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Basisopdrachten (exclusief informatica = 75.000 €/60.000 €) Kosten 1.374.650,00 € Opbrengsten 1.535.650,00 € Saldo + 161.000,00 €

32 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Facultatieve opdrachten Kosten 1.209.500,00 € Opbrengsten 1.034.500,00 € Saldo - 175.000,00 € Totaal saldo - 24.000,00 €

33 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Stap 1: eerste berekening Kosten 2.604.915,00 € Opbrengsten2.520.805,00 € Tekort 84.110,00 €

34 Financieel jaarverslag 2010 Competitie (basisopdracht 1) 2 € per proef op KVV opbrengsten + 4.746,00 €

35 Financieel jaarverslag 2010 Recreatie (basisopdracht 2) minder sponsoring Start To Run opbrengsten - 7.820,00 €

36 Financieel jaarverslag 2010 Opleiding aspirant-initiator (basisopdracht 3) minder opleidingen in 2011 kosten - 14.567,85 € opbrengsten - 18.195,01 €

37 Financieel jaarverslag 2010 Marketingconsulent (werkingskosten 1-5) volledig jaar in 2011 kosten + 16.378,94 €

38 Financieel jaarverslag 2010 subsidiëring (algemene werking) besparingen Vlaamse Overheid basissubsidie - 20.050,40 € personeelssubsidie - 23.528,20 €

39 Financieel jaarverslag 2010 Jeugdsport (facultatieve opdracht 1) minder budget ter verdeling kosten - 8.988,73 €

40 Financieel jaarverslag 2010 Sportkampen (facultatieve opdracht 2) minder organisaties kosten - 10.902,86 € opbrengsten - 10.542,26 €

41 Financieel jaarverslag 2010 Sportkampen (facultatieve opdracht 2) toeleiding kansengroepen valt weg kosten - 19.826,38 € opbrengsten - 19.826,38 €

42 Financieel jaarverslag 2010 Topsport federatie (facultatieve opdracht 3.1) werkingskosten algemeen - 13.116,01 € quota + 10.000,00 € elite niet op lijst + 31.000,00 €

43 Financieel jaarverslag 2010 Topsport federatie (facultatieve opdracht 3.1) werkingsopbrengsten algemeen - 25.220,98 €

44 Financieel jaarverslag 2010 Topsport projecten (facultatieve opdracht 3.1) halve fond/fond valt weg kosten - 33.675,40 €

45 Financieel jaarverslag 2010 Voorbereiding OS (facultatieve opdracht 3.4) uitbreiding pool toptrainers kosten + 39.000,39 € opbrengsten + 41.000,00 €

46 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Samenvatting stap 1 (tegenover 2010) Minder kosten 15.982,91 € Minder opbrengsten 99.701,00 €

47 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Stap 2: besparing/extra opbrengsten Kosten 2.584.150,00 € Opbrengsten2.549.195,00 € Tekort 34.955,00 €

48 Financieel jaarverslag 2010 Competitie (basisopdracht 1) diverse kosten eerste berekening 4.000,00 € beperkt tot1.000,00 € besparing3.000,00 €

49 Financieel jaarverslag 2010 Recreatie (basisopdracht 2) extra sponsoring eerste berekening 15.000,00 € verhoogd tot 20.000,00 € extra opbrengst 5.000,00 €

50 Financieel jaarverslag 2010 Opleiding (basisopdracht 3) kosten VAT eerste berekening 22.765,00 € beperkt tot20.000,00 € besparing 2.765,00 €

51 Financieel jaarverslag 2010 Opleiding (basisopdracht 3) opbrengsten VAT eerste berekening 23.580,00 € verhoogd tot24.470,00 € extra opbrengst 890,00 €

52 Financieel jaarverslag 2010 Werkingskosten 1-5 communicatie eerste berekening 33.000,00 € beperkt tot32.000,00 € besparing 1.000,00 €

53 Financieel jaarverslag 2010 Algemene werkingskosten toelage PC’s en PCJ’s eerste berekening 17.500,00 € beperkt tot16.000,00 € besparing 1.500,00 €

54 Financieel jaarverslag 2010 Werkingskosten 1-5 administratieve drukwerken eerste berekening 4.000,00 € beperkt tot 2.000,00 € besparing 2.000,00 €

55 Financieel jaarverslag 2010 Werkingskosten 1-5 kosten algemene vergadering eerste berekening 7.000,00 € beperkt tot 2.500,00 € besparing 4.500,00 €

56 Financieel jaarverslag 2010 Recuperaties personeelskosten eerste berekening 2.500,00 € verhoogd tot 7.500,00 € extra opbrengst 5.000,00 €

57 Financieel jaarverslag 2010 Algemene werkingsopbrengsten topsporthal eerste berekening 12.000,00 € verhoogd tot 13.500,00 € extra opbrengst 1.500,00 €

58 Financieel jaarverslag 2010 Topsport (facultatieve opdracht 3.1.) beleidsstructuur eerste berekening 10.000,00 € beperkt tot 9.000,00 € besparing 1.000,00 €

59 Financieel jaarverslag 2010 Topsportschool (facultatieve opdracht 3.2.) totale kosten eerste berekening 355.000,00 € beperkt tot 350.000,00 € besparing 5.000,00 €

60 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Samenvatting stap 2 Besparingen 20.765,00 € Extra opbrengsten 28.390,00 €

61 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Stap 3: verhoging bijdragen Kosten 2.584.150,00 € Opbrengsten2.570.150,00 € Tekort 14.000,00 €

62 Financieel jaarverslag 2010 lidgeld vereniging/jogvereniging huidig bedrag (sinds 1996) 250,00 € (sinds 2003)125,00 € nieuw bedrag 300,00 € 150,00 € extra opbrengst 4.375,00 €

63 Financieel jaarverslag 2010 lidgeld aangesloten leden huidig bedrag (sinds 1995) 0,25 € nieuw bedrag 0,30 € extra opbrengst 3.800,00 €

64 Financieel jaarverslag 2010 Organisatierechten huidig bedrag (sinds 2007) 50,00 € nieuw bedrag 70,00 € extra opbrengst 12.780,00 €

65 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Samenvatting stap 3 Extra opbrengsten 20.955,00 €

66 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Tekort begroting 201114.000 € Ten laste van de reserves Structureel tekort Bijkomend bedrag per vergunning 0,70 € vanaf 2012

67 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling bijdrage vergunningen Wedstrijd 15,88 € (tot 1 juli) 11,19 € (tot 1 september) 4,58 € (vanaf 1 september) Recreant 4,09 € Start to run voorjaar 2,50 € najaar 3,00 €

68 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: Voorstelling a) algemene werking 2011 b) informaticafonds

69 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling b) Totaal geraamde kostprijs 285.851 €

70 Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling b) Opbouw informaticafonds 2011 VAL-reserves 45.851 € 2 € per vergunning 60.000 € 2012 3 € per vergunning 90.000 € 2013 3 € per vergunning 90.000 € 285.851 €


Download ppt "FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 Vlaamse Atletiekliga vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google