De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit, professionaliteit en effectiviteit in de MO en VO Toetsing en borging van interventies en ondersteuningsstructuren Judith Wolf Bert van hemert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit, professionaliteit en effectiviteit in de MO en VO Toetsing en borging van interventies en ondersteuningsstructuren Judith Wolf Bert van hemert."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit, professionaliteit en effectiviteit in de MO en VO Toetsing en borging van interventies en ondersteuningsstructuren Judith Wolf Bert van hemert Jose Buitendijk

2 Speerpunten van Werkplaats OxO Focus is eerste opvang, namelijk: MO: Dag- en nachtopvang, waaronder passantenverblijven waar mensen vaak enkele nachten kunnen verblijven; Crisisopvang, met een langerdurend verblijf tot maximaal vaak 12 maanden. VO: Opvang in de eerste zes à acht weken na opname in de vrouwenopvang.

3 Speerpunten van Werkplaats OxO Prioriteit bij de ontwikkeling van Een basismethodiek in de eerste opvang Een effectieve kortdurende interventie in de eerste periode na aanmelding van mensen bij de eerste opvang, met het oog op herstel en een passend vervolg

4 Inzet van interventiestudie 1)Effectstudie: Is CTI als toevoeging aan basismethodiek effectiever dan alleen de strength based basismethodiek in het bereiken van: MO: Reductie aantal dagen dakloosheid en VO: kwaliteit van leven En: verbeterde kwaliteit van leven / aard en ernst geweld, sociale steun, psychisch en sociaal functioneren etc. 2) Ontwikkeling kwaliteitskader Bepaling van aard en modelgetrouwheid van basismethodiek en CTI, en opzetten en verankeren van kwaliteitssysteem voor evaluatie interventies 3) Model voor Routine Outcome Assessment Beschrijving van systeem van Routine Outcome Assessment om na afronding van project interventies in opvang te kunnen blijven monitoren (relatie met prestatieindicatoren)

5 Leerpunten CTI nav bezoek New York Begeleiding van clienten in voorziening is ‘Pre CTI’; medewerkers werken samen met clienten adhv doelen en herstelplan toe naar best passend vervolg. CTI wordt ingezet als transitiemoment is bepaald, dat is: vertrek van een client uit de voorziening naar zelfstandig wonen of begeleid zelfstandig wonen. CTI-werkers maken bij voorkeur geen deel uit van de formatie van de voorziening. Zij werken ‘vanuit de gemeenschap’ en begeleiden clienten tijdens en na hun vertrek uit de voorziening. Door hun flexibiliteit ontstaat maximale ruimte voor: Actieve outreach Leggen van verbindingen met sociale en professionele netwerk

6 Herpositionering van SBB en CTI Van parallel Naar opeenvolgend instroom SBB CTI SBB Pre CTI CTI instroom Transitie moment SBB Pre CTI Voorziening

7 Aanpassing investering SBB en CTI Van Naar instroom Transitie moment Voorziening 3 a 5 SBB werkers 3 a 5 SBB + CTI werkers In principe alle werkers 2 a 4 CTI- werkers per regio

8 CTI in het kort Zes werkgebieden: MO: huisvesting, financiën, activering, psychische en lichamelijke gezondheid, verslaving, sociaal netwerk (nog definitief vast te stellen) VO: veiligheid, kinderen, partner, huisvesting, financiën, activering, gezondheid, sociaal netwerk (nog definitief vast te stellen) Vaardigheden en technieken, o.a: Onderhandelen en mediëren Motivationele gespreksvoering Systeemgericht werken Linking & matching (cliënt en netwerk/organisatie) Crisismanagement Achtergrondkennis: Transities - cultuur en obstakels Trauma en rouwverwerking Ondersteuning implementatie en borging methodiek: * Supervisie en intervisie * Quality reviews

9 CTI steeds minder intensief CTI Fase 1 3 mnd Contact en inventarisatie CTI Fase 2 3 mnd Uitproberen en bijstellen CTI Fase 3 3 mnd Overdracht Transitie- moment = vertrek Enkele contacten in opvang Basismeting T0 2 week voor vertrek T1, 3mndT2, 6mndT3, 9mnd

10 Selectiecriteria Criteria voor selectie voorzieningen MO+VO Tijdelijke 24-uurs crisisopvangvoorzieningen Verblijfsduur in de crisisopvangvoorziening is niet te kort (minstens 6 a 8 weken), ook niet te lang (max 9 a 12 maand). Tijdens de meetperiode van 12 maanden is er in de voorziening een nieuwe instroom van tenminste 50 cliënten van 18 jaar of ouder. De voorziening is bedoeld voor een algemene (heterogene) doelgroep (geen specifieke doelgroep, zoals tienermoeders of langdurig verslaafden). Per opvanginstelling (rechtspersoon) bij voorkeur minmaal 1 en maximaal 2 (crisis)opvangvoorziening(en).

11 Selectiecriteria Selectiecriteria clienten MO: Clienten in de (crisis)opvangvoorziening waarbij vertrek is bepaald naar zelfstandig wonen of begeleid zelfstandig wonen (geen doorverwijzing naar een institutionele setting) 18 jaar of ouder NB:Verslavingsproblematiek en minder goede beheersing van de Nederlandse taal vormen geen uitsluitingcriteria voor de studie. Selectiecriteria clienten VO: Clienten in de (crisis)opvangvoorziening waarbij vertrek is bepaald naar zelfstandig wonen of begeleidi zelfstandig wonen (geen doorverwijzing naar een institutionele setting) Die instromen met als reden ervaren (ex)partnergeweld 18 jaar of ouder NB: Psychische problemen en minder goede beheersing van de Nederlandse taal vormen geen uitsluitingcriteria voor de studie.

12 Voorzieningen in MO studie (voorbeeld) Regio NL Voorzieningen (instroom op jaarbasis)SBBSBB + CTI Aantal CTI werkers* NoordCrisisopvang de Kei, Limor (60) De Eikelaar Zienn (251) Blijenhof Zienn (220) 7 30 27 7 30 27 4.3 OostHumanitas, Hengelo 24-uurswonen (56) Crisisopvang Lelystad Iriszorg (119) Crisisopvang Nunspeet Iriszorg (96) 7 14 12 7 14 12 2.2 ZuidRimo Crisisopvang Heugderlicht (131) Traverse Crisisopvang (130) 16 2.1 WestBinnenvest Crisisopvang (56) Tussenvoorziening Boka (118) 7 14 7 14 1.4 Totaal150**15010 * Case load van CTI-werker ongeveer 15 clienten ** Bij start van studie

13 Voorzieningen in VO studie (voorbeeld) Regio NL Voorzieningen (instroom op jaarbasis)SBBSBB + CTI Aantal CTI werkers* NoordFier Fryslan, Blijf van m’n Lijf (74) TVO crisis- en vervolgopvang (98) 9 11 9 11 2 OostHera Oosterbeek (144) Crisisopvang Zwolle (90) 15 9 15 9 2,4 ZuidDe Bocht Goirle crisisopvang (85) St Neos Blijf van mn Lijf (60) 9898 9898 1,7 WestCrisisopvang Blijf Amsterdam (237) Rosa Manus Leiden, crisis- en opnameafd (132) 25 14 25 14 3,9 Totaal100**10010 * Case load van CTI-werker ongeveer 10 clienten/clientsystemen ** Bij start van studie

14 Globale planning MO studie Regio Nland Voorzieningen (instroom op jaarbasis)Voorstel start training NoordCrisisopvang de Kei, Limor (60) De Eikelaar Zienn (251) Blijenhof Zienn (220) Sept-okt 2010 OostHumanitas, Hengelo 24-uurswonen (56) Crisisopvang Lelystad Iriszorg (119) Crisisopvang Nunspeet Iriszorg (96) Sept-okt 2010 ZuidRimo Crisisopvang Heugderlicht (131) Traverse Crisisopvang (130) April-mei-juni 2010 WestBinnenvest Crisisopvang (56) Tussenvoorziening Boka (118) April-mei-juni 2010

15 Globale planning VO studie Regio Nland Voorzieningen (instroom op jaarbasis)Voorstel start trainingen NoordFier Fryslan, Blijf van m’n Lijf (74) TVO crisis- en vervolgopvang (98) Juni- juli 2010 OostHera Oosterbeek (144) Crisisopvang Zwolle (90) Juni-Juli 2010 ZuidDe Bocht Goirle crisisopvang (85) St Neos Blijf van mn Lijf (60) Aug-sept-okt 2010 WestCrisisopvang Blijf Amsterdam (237) Rosa Manus Leiden, crisis- en opnameafd (132) Aug-sept-okt 2010

16 Instroom van en gegevensverzameling bij dakloze mensen/mishandelde vrouwen in studie Selectie van dakloze mensen / mishandelde vrouwen van 18 jaar e.o. die nieuw instromen in een 24-uurscrisisopvangvoorziening en een transitie doormaken richting zelfstandig wonen of begeleid zelfstandig wonen (inclusief terugkeer naar huis). Instroomperiode van clienten in studie: periode van 12 maanden Vervolgmetingen: periode van 9 maanden Totale periode bij voorziening: 1 jaar en 9 maanden Aantal clienten in studie bij begin en einde, verdeeld over ongeveer 10 voorzieningen: MO: SBB: begin 150 en einde 105 en SBB+CTI: begin 150 en einde 105 VO: SBB: begin 100 en einde 70 en SBB+CTI: begin 100 en einde 70

17 Wat is er per voorziening SBB en CTI nodig? 2 tot 4 CTI-werkers per regio (afhankelijk van capaciteit van voorziening) Trainingen: vast team SBB (circa 5 dagdelen) CTI-werkers CTI (circa 8 dagdelen) training teamcoordinatoren (middenkader) (circa 5 dagdelen) Borging en ouderhoud: supervisie, telefonische consultmogelijkheid etc Sociale kaart Afspraken met corporaties over beschikbaarheid woonruimten (regie op wachttijd) Investeringen in relaties met maatschappelijke instanties en gespecialiseerde hulp

18 Wat zijn kosten van implementatie MO? Kostenposten, voorlopigInstellingenImplementatie- budget instellingen Oranjefonds Minstens 10 in studie, bij voorkeur 2 per voorziening (ivm noodzaak vervanging) X SBB: Implementatie-wijzer, procesbeschrijving, CD met voorbeeldformulieren X In principe brede implementatie Kosten materialen SBB en CTI X 1 voorziening per instelling (12 x): trainingen werkers SBB en CTI en teamcoordinatoren X Supervisie, consultmogelijkheid etc voor 1 voorziening per instelling voor max 2 jaar X Landelijke leer- & werkdagen CTI-werkers (circa max 10 in max 2 jaar) X Kosten van verloren productie (o.a. tijdens training) X

19 Wat zijn kosten van implementatie VO? Kostenposten, voorlopigInstellingenVerbeterplanOranjefonds Minstens 10 in studie, bij voorkeur 2 per voorziening (ivm noodzaak vervanging) X Basismethodiek: Implementatiewijzer, procesbeschrijving, CD etc X Brede implementatie Kosten materialen basismethodiek Kosten materialen CTI X X 1 voorziening per instelling (12 x): - trainingen werkers basismethodiek - trainingen werkers CTI (circa 20) X X Supervisie: 1 voorziening per instelling max 2 jaar - Basismethodiek - CTI X X Landelijke leer- & werkdagen CTI-werkers (max 10 in max 2 jaar) X Kosten van verloren productie (o.a. tijdens training) X

20 Voorzitter Hoofd Omz Begeleidingscommissie Min VWS, Min Justitie, FO, VNG, gemeenten, clientenraden etc Projectleider Onderzoekers in opleiding Stuurgroep AW Dagelijks Bestuur AW Projectgroep AW Voorzitter coördinatoren Afvaardiging Terugkoppeling naar projectgroep AW Programma- commissie ZonMw Terugkoppeling naar stuurgroep en DB van AW Terugkoppeling naar en uitwisseling met expertgroep

21 Discussiepunten Vergelijkbaarheid controlegroep Uitval proefpersonen: hoe voorkomen we dit? Bereiken voldoende clienten die doorstromen (wilt voldoende cliënten per instelling)


Download ppt "Kwaliteit, professionaliteit en effectiviteit in de MO en VO Toetsing en borging van interventies en ondersteuningsstructuren Judith Wolf Bert van hemert."

Verwante presentaties


Ads door Google