De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klankbordgroep Proefopstelling Linked Data 2.0 Eindexamens 2 juli 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klankbordgroep Proefopstelling Linked Data 2.0 Eindexamens 2 juli 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Klankbordgroep Proefopstelling Linked Data 2.0 Eindexamens 2 juli 2013

2 Agenda  Welkom – Henk Nijstad (Kennisnet)  Open Onderwijsdata – Alette Baartmans  Het waarom van dit project – Eric Welp (SLO), Alex de Lange (OSG Sevenwolden, Heerenveen)  Proeftuin Linked Data 2.0 – Jacob Molenaar

3 Wat ging aan deze proeftuin vooraf …

4 Curriculumbrowser ELSje 2010: Kernprogramma’s – Referentieleerlijnen – Referentiekader Taal en Rekenen - Vakdocumentatie

5 Oprichting in 2012 van het OnderwijsBegrippenKader

6 Proeftuin Linked Data 1.0 ECK2 (2012)

7 Proeftuin Linked Data 2.0: PLD2.0: Een initatiatief van PLD2.0: Een initatiatief van

8 ‘Harde kern’ van het project  Eric Welp, SLO  Jacob Molenaar  Phil van Dulm, Kennisnet

9 PLD2.0 = Innovatieproject Doelen: 1.Laten zien wat mogelijk is als al dan niet open linked data rond het OBK beschikbaar komt 2.Inspireren van ketenpartijen, inspireren van het onderwijs zelf Specifiek in het ondersteunen van de analyse en verbetering van de examenvoorbereiding 3.Het beproeven van standaarden, specifiek de kernprogramma’s van SLO

10 Agenda  Welkom – Henk Nijstad (Kennisnet)  Open Onderwijsdata – Alette Baartmans  Het waarom van dit project – Eric Welp (SLO), Alex de Lange (OSG Sevenwolden, Heerenveen)  Proeftuin Linked Data 2.0 – Jacob Molenaar

11 Agenda  Welkom – Henk Nijstad (Kennisnet)  Open Onderwijsdata – Alette Baartmans  Het waarom van dit project – Eric Welp (SLO), Alex de Lange (OSG Sevenwolden, Heerenveen)  Proeftuin Linked Data 2.0 – Jacob Molenaar

12 Agenda  Welkom – Henk Nijstad (Kennisnet)  Open Onderwijsdata – Alette Baartmans  De aanleiding – Eric Welp (SLO), Alex de Lange (OSG Sevenwolden, Heerenveen)  Proeftuin Linked Data 2.0 – Jacob Molenaar

13 Onderwerpen  Terugblik op Proefopstelling Linked Data 1.0  Doelstellingen Proefopstelling Linked Data 2.0  Deelnemers aan het project  Use cases  Informatiedomeinen  User stories  Mock-ups  Projectaanpak

14 Proefopstelling Linked Data 1.0 1.Automatisch genereren van een leerplaninformatiekaart bij leermiddelen: – De Geo, havo/vwo 1 – Math4All, havo/vwo 1 2.Semi-automatisch genereren van metadata van bronnen voor Wikiwijs/Edurep

15 Proefopstelling Linked Data Output Verantwoordings- kaart / Metadatarecord Input Methode of arrangement

16 Uitkomsten  Positief! – Inhoudelijk valide – Haalbaar  Maar ook: duh, nog onvoldoende toepasbaar Daarom: op zoek naar nieuwe use cases! → Proefopstelling Linked Data 2.0

17 Onderwerpen  Terugblik op Proefopstelling Linked Data 1.0  Doelstellingen Proefopstelling Linked Data 2.0  Deelnemers aan het project  Use cases  Informatiedomeinen  User stories  Mock-ups  Projectaanpak

18 Globale doelstellingen  Dichter op het onderwijs kruipen  Aansluiten bij ‘opbrengstgericht leren’  Aansluiten bij ‘learning analytics’  Demonstreren hoe linked open data (OnderwijsBegrippenKader) deze gebieden met elkaar kan verbinden  Toepassingsgebied: de onvoorstelbaar rijke informatiebron van het Centraal Schriftelijk eindexamen!

19 Onderwerpen  Terugblik op Proefopstelling Linked Data 1.0  Doelstellingen Proefopstelling Linked Data 2.0  Deelnemers aan het project  Use cases  Informatiedomeinen  User stories  Mock-ups  Projectaanpak

20 Doelgroepen De demonstrators zijn bedoeld voor:  Docenten  Leerlingen Het leereffect van het project is bedoeld voor:  Kennisnet/EduStandaard  SLO  Cito  Uitgeverijen  Scholen

21 Deelnemers  Groep LOOT-scholen  Kennisnet  SLO  Cito  ThiemeMeulenhoff  LWEO  VO-Content

22 Onderwerpen  Terugblik op Proefopstelling Linked Data 1.0  Doelstellingen Proefopstelling Linked Data 2.0  Deelnemers aan het project  Use cases  Informatiedomeinen  User stories  Mock-ups  Projectaanpak

23 Use Cases A.Evaluatie-instrument voor het onderwijs in de bovenbouw We koppelen de resultaten die leerlingen op een bepaald eindexamen hebben gehaald (de eindexamens havo economie nieuwe stijl van 2010-2013) aan het kernprogramma Economie havo bovenbouw van SLO en aan de op school gebruikte lesmethode (lesbrieven van LWEO en Percent van ThiemeMeulenhoff). Zo kan per kernprogrammaonderdeel en per hoofdstuk/paragraaf/lesbrief zichtbaar worden gemaakt op welke onderdelen de leerlingen goed en waar ze minder goed hebben gescoord. Het docententeam kan deze informatie gebruiken om het eigen onderwijs te evalueren. En leerlingen die zich voorbereiden op een herexamen kunnen deze informatie gebruiken om gericht te oefenen. B.Diagnostisch instrument voor leerlingen Zodra de koppeling is gelegd tussen eindexamenopgaven en het op school gebruikte lesmateriaal kunnen bovenbouwleerlingen per onderdeel van het lesmateriaal gericht oefenopgaven van het CSE maken én hun eigen resultaten afzetten tegen de ‘benchmark’ van alle leerlingen die die opgaven eerder hebben gemaakt. In het project wordt hiervoor gebruik gemaakt van www.eindexamensite.nl van VO-Content. Op deze manier krijgen ze een gedetailleerde indruk van de mate waarin ze op koers liggen voor hun eigen eindexamen. Voor docenten ontstaat de mogelijk om wat meer (of minder) begeleiding op maat te bieden. Het is tevens een algemene ‘real time’ kwaliteitscheck van het onderwijs. C.Koppeling met adaptieve leersystemen (optioneel) Ook vanuit adaptieve leersystemen die op school worden gebruikt, kan de koppeling met het CSE en de eindexamenresultaten worden gelegd. Leerlingen en docenten krijgen gedetailleerd inzicht in hoe de leerling in zijn leerproces vordert in de richting van het eindexamen: hoeveel tijd besteedt hij aan de verschillende onderwerpen en hoe presteert hij er op.

24 Onderwerpen  Terugblik op Proefopstelling Linked Data 1.0  Doelstellingen Proefopstelling Linked Data 2.0  Deelnemers aan het project  Use cases  Informatiedomeinen  User stories  Mock-ups  Projectaanpak

25 Eindexamen -gegevens Kern- programma Referentie- kader Taal en Rekenen Methode- structuren Proefopstelling Linked Data 2.0 Eindexamensite.nl Kern- programma Onderwijs Begrippen Kader Proefopstelling OnderwijsBegrippenKader Edurep

26 Eindexamen -gegevens Kern- programma Referentie- kader Taal en Rekenen Methode- structuren Proefopstelling Linked Data 2.0 Eindexamensite.nl Kern- programma Onderwijs Begrippen Kader Proefopstelling OnderwijsBegrippenKader Edurep Triplestores

27 Uitgangspunten  Datamodel van het OnderwijsBegrippenKader Datamodel  Architectuur van het OnderwijsBegrippenKader Architectuur  Semantisch web: RDF en SPARQLRDF en SPARQL

28 Eindexamen -gegevens Kern- programma Referentie- kader Taal en Rekenen Methode- structuren Proefopstelling Linked Data 2.0 Eindexamensite.nl Kern- programma Onderwijs Begrippen Kader Proefopstelling OnderwijsBegrippenKader Edurep

29 Methodestructuren  Net als in Proefopstelling Linked Data 1.0  Toegevoegd: – SLU’s per paragraaf – Jaarplanning Voorbeeld

30 Eindexamen -gegevens Kern- programma Referentie- kader Taal en Rekenen Methode- structuren Proefopstelling Linked Data 2.0 Eindexamensite.nl Kern- programma Onderwijs Begrippen Kader Proefopstelling OnderwijsBegrippenKader Edurep

31 Referentiekader Taal en Rekenen  Net als in Proefopstelling Linked Data 1.0  Toegevoegd: – Referentieniveau 3F/3S Voorbeeld

32 Eindexamen -gegevens Kern- programma Referentie- kader Taal en Rekenen Methode- structuren Proefopstelling Linked Data 2.0 Eindexamensite.nl Kern- programma Onderwijs Begrippen Kader Proefopstelling OnderwijsBegrippenKader Edurep

33 Kernprogramma  Kernprogramma economie havo bovenbouw  Net als in Proefopstelling Linked Data 1.0  Onderwerpen → Vakbegrippen  Er zijn geen Tussendoelen Voorbeeld

34 Eindexamen -gegevens Kern- programma Referentie- kader Taal en Rekenen Methode- structuren Proefopstelling Linked Data 2.0 Eindexamensite.nl Kern- programma Onderwijs Begrippen Kader Proefopstelling OnderwijsBegrippenKader Edurep

35 Nieuw: Examenprogramma  Examenprogramma economie havo  Toevoeging: onderscheid schoolexamen (SE) / centraal eindexamen (CE)  Eindexamensyllabus: uitwerking van de eindtermen in… vakbegrippen Voorbeeld

36 Nieuw: Eindexamens  Twee onderdelen: – Eindexamenopgaven/vragen – Toets- en Itemanalyses (TIA) Database met eindexamendata

37 Simulatie Vier linked open data-databases: 1.Triplestore met Kernprogramma’s: SLO via OnderwijsBegrippenKader 2.Triplestore met eindexamendata: Cito 3.Triplestore met Referentiekader Taal en Rekenen: SLO via OnderwijsBegrippenKader 4.Triplestore met methodestructuren: uitgevers

38 Wat levert dat nu op?  Terugblik op Proefopstelling Linked Data 1.0  Doelstellingen Proefopstelling Linked Data 2.0  Deelnemers aan het project  Use cases  Informatiedomeinen  User stories  Mock-ups  Projectaanpak

39 User Stories: Proefopstelling A 1.Als docent wil ik de eindexamen- resultaten van mijn leerlingen makkelijk en veilig kunnen uploaden zodat ik er weinig werk aan heb en de privacy gewaarborgd blijft.

40 User Stories: proefopstelling A 2.Als docent wil ik een grafisch overzicht krijgen van de gemiddelde examenresultaten van mijn klas(sen) op de eindexamenopgaven van een gegeven schooljaar afgezet tegen: – Kernprogramma economie havo bovenbouw, op Vakbegrip-niveau – Inhoudsopgave van de door ons gebruikte lesmethode, op paragraafniveau – Vraagclassificatie (grafisch, rekenkundig, memoriseren, begrijpen, toepassen) – Landelijk gemiddelde P-waarde (benchmark) – Profiel van de leerlingen

41 User Stories: proefopstelling A 3.Als leerling wil ik een grafisch overzicht krijgen van mijn scores op de eindexamenopgaven van een gegeven schooljaar (oefenen of echt) afgezet tegen: – Inhoudsopgave van de door ons gebruikte lesmethode, op paragraafniveau – Vraagclassificatie (grafisch, rekenkundig, memoriseren, begrijpen, toepassen) – Landelijk gemiddelde P-waarde (benchmark) van mijn profiel

42 User Stories: proefopstelling B 4.Als leerling wil ik een bij een bepaalde paragraaf/lesbrief passende eindexamenvraag bekijken zodat ik een indruk krijg van de manier waarop de leerstof bevraagd zal gaan worden 5.Als leerling wil ik het modelantwoord van deze eindexamenvraag bekijken zodat ik kan inschatten of ik deze vraag goed of fout zou hebben beantwoord 6.Als leerling wil ik de landelijke P-waarde van mijn profiel van de beantwoording van de eindexamenvraag bekijken, zodat ik mijn eigen prestatie kan vergelijken met het landelijk gemiddelde

43 Onderwerpen  Terugblik op Proefopstelling Linked Data 1.0  Doelstellingen Proefopstelling Linked Data 2.0  Deelnemers aan het project  Use cases  Informatiedomeinen  User stories  Mock-ups  Projectaanpak

44 Mock-ups  Nog in ontwikkeling  Alleen als schets bedoeld Mock-upsMock-ups Proefopstelling A Mock-upMock-up Proefopstelling B

45 Extra tab ‘Oefenen met eindexamenopgaven’

46 Mock-up Proefopstelling B Per paragraaf op het tabblad Oefenen:  Hyperlinks naar relevante eindexamenvragen  Psychometrische gegevens van die vragen  Waarschuwing als de Vraag onderdeel uitmaakt van een Opgave die vóór die Vraag ook Vakbegrippen bevraagt die nog niet in de methode/leerlijn zijn behandeld Eindexamenopgaven/vragen worden afgehandeld door Eindexamensite.nlEindexamensite.nl

47 Onderwerpen  Terugblik op Proefopstelling Linked Data 1.0  Doelstellingen Proefopstelling Linked Data 2.0  Deelnemers aan het project  Use cases  Informatiedomeinen  User stories  Mock-ups  Projectaanpak

48 Database (RDF) LD-applicatie Proefopstelling OBK Beheermodule SPARQL Endpoint Database (RDF) OnderwijsBegrippenKader Beheermodule Chinese muur Analyse- resultaten www.eindexamensite.nl Edurep

49 Projectaanpak Ontwikkelpartijen:  Finalist  Trezorix  Eindexamensite.nl Scrum-methodiek Proefopstelling gereed voor test: eind september 2013

50 Vragen en discussie


Download ppt "Klankbordgroep Proefopstelling Linked Data 2.0 Eindexamens 2 juli 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google