De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemoment Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemoment Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s)"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemoment Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s)

2 14.00u-14.10u Inleiding 14.10u-14.30u Vergelijking SIT - SEL 14.30u-15.05u Voorstelling en uitvoering SEL-besluit 15.05u-15u20 Koffiepauze 15.20u-15.45u Antwoorden op vooraf gestelde vragen 15.45u-16u00 Vragen Programma Informatiemoment SEL’s

3 Vlaams beleid eerstelijnsgezondheidszorg Klemtoon: samenwerking –Inter- en multidisciplinair; –Transmuraal – continuïteit van zorg.

4 Situering SEL-besluit Decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders: –Decretale basis voor samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg; –SEL-besluit: uitvoering van hoofdstuk IV van het decreet door de oprichting van de SEL’s, Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg.

5 Impact van andere decreten het decreet van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformatiesysteem; het gewijzigd zorgregiodecreet van 28 november 2008; het woonzorgdecreet van 13 maart 2009.

6 Knelpunten SIT-regelgeving Subsidiëring op basis van zorgplannen; Evolutie naar zwaardere zorg in de thuissituatie; Blinde vlekken; Geen reservevorming mogelijk.

7 SEL-regelgeving Aanpak knelpunten SIT’s Financiering: vast bedrag per SEL en bijkomend bedrag volgens aantal inwoners; Bijkomende opdrachten en taken; Invoeren zorgregio’s; Reservevorming mogelijk.

8 Waarde zorgplan (studie De Lepeleire, maart 2007) Nood aan een specifiek aanspreekpunt voor de eerste lijn en thuiszorg; Ruimte voor plaatselijke dynamieken in de regelgeving; Nood aan beter ontslagmanagement ziekenhuizen; Specifieke vaardigheden nodig voor coördinatie van de zorg.

9 Aanpak onderzoeksbesluiten Overzicht zorgaanbieders; Afdeling SEL; Samenwerkingsovereenkomsten ziekenhuizen; Organisatie multidisciplinair overleg;

10 SEL-besluit

11 SEL Samenstelling Werkgebied Opdrachten Erkenning Subsidiëring Overgangsperiode

12 Samenstelling: verplichte leden de huisartsen; de verpleegkundigen en vroedvrouwen; diensten gezinszorg; de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; de lokale dienstencentra; dienst maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, al dan niet in samenwerking met een of meer regionale dienstencentra; de rusthuizen al of niet met RVT bedden.

13 Werkgebied – regionale stad Per Provincie Antw. West-VlOost-VlVl.BrabantLimb. Antw.BruggeGentLeuvenHasselt MechelenOostendeAalstBrusselGenk TurnhoutRoeselareSt. Niklaas Kortrijk 3 SEL’s4 SEL’s3 SEL’s2 SEL’s + 1 SEL Brussel- Hoofdstad = 15 SEL’sTotaal

14

15 Werkgebied Samenwerkingsvormen binnen en buiten het SEL Afdeling SEL – gebied kleine stad - zorgregiodecreet Structureel samenwerkingsverband – tussen meerdere SEL’s

16 Opdrachten overzicht zorgaanbieders; transmurale samenwerkingsovereenkomsten; multidisciplinaire zorgtrajecten; elektronisch zorgplan; multidisciplinaire vormingen; procedures evaluatie zelfzorgvermogen en zorgplan; adviezen; multidisciplinair overleg – zorgplan: bewaken, doorverwijzen en zelf organiseren; adviseren lokale besturen: opmaak eerste lijn – lokaal sociaal beleidplan.

17 Erkenning - Voorwaarden samenstelling SEL; werkgebied = regionale stad; vzw; overzicht zorgaanbieders, verenigingen mantelzorgers en gebruikers en vrijwilligersorganisaties; schriftelijke uitnodigingen lidmaatschap SEL; vertegenwoordiging van elke verplichte categorie zorgaanbieders; minstens 50% georganiseerde zorg per categorie zorgaanbieders; voorzitter- of ondervoorzitterschap = huisarts.

18 Erkenning - Aanvraag Model formulier erkenningsaanvraag; Website: www.zorg-en-gezondheid.be;www.zorg-en-gezondheid.be formulieren, thuiszorg, SEL’s/GDT’s.

19 Erkenning - Procedure erkenningsaanvraag ontvankelijke erkenningsaanvraag niet ontvankelijke erkenningsaanvraag voldoet aan erkenningsvoorwaarde n voldoet niet aan erkenningsvoorwaarde n aanvrager administrateur-generaal erkent voor 6 jaar en bezorgt beslissing melding max. 30 dagen na ontvangst erkenningsaanvraag aangetekend, gemotiveerd voornemen tot weigering + mogelijkheid tot bezwaarschrift binnen 45 dagen

20 Beroepsprocedure

21 Erkenning: periode SEL/GDT Erkenning SEL: 6 jaar. Protocolakkoord van 25 juli 2001. Erkende SEL’s = erkende GDT’s.

22 Erkenning Procedure na 6 jaar Verlenging van erkenning: –Agentschap verwittigt het SEL 1 jaar vóór einde erkenning - model erkenningsaanvraag; –SEL vraagt verlenging van erkenning aan - vóór 6 maanden einde erkenningstermijn; –Zelfde procedure als aanvraag erkenning.

23 Subsidiëring 60.000 euro per SEL; 0,20 euro per inwoner.

24 Regionale aantal vast bedrag totaal bedrag totaal provincie totale uitbetaalde verschil stad inwonersper SEL per inwoner SEL-subsidie SEL-subsidie SIT-subsidie 2008 Brugge309.75860.000,0061.951,60121.951,60West-Vl470.097,40323.957,40146.140,00 Oostende183.04360.000,0036.608,6096.608,60 Roeselare349.39060.000,0069.878,00129.878,00 Kortrijk308.29660.000,0061.659,20121.659,20 Gent 851.58460.000,00170.316,80230.316,80Oost-Vl461.696,80420.895,3440.801,46 Aalst328.44760.000,0065.689,40125.689,40 Sint-Nik228.45360.000,0045.690,60105.690,60 Hasselt580.85160.000,00116.170,20176.170,20Limburg285.338,00159.497,31125.840,69 Genk245.83960.000,0049.167,80109.167,80 Antwerpen897.11860.000,00179.423,60239.423,60Antwerpen523.141,40265.964,29257.177,11 Mechelen391.55260.000,0078.310,40138.310,40 Turnhout427.03760.000,0085.407,40145.407,40 Leuven465.93760.000,0093.187,40153.187,40Vl-Brabant332.046,40154.601,02177.445,38 Brussel594.29560.000,00118.859,00178.859,00 Brussel (19)300.00060.000,00 60000,00 120.000,00Brussel (19)120.000,006.431,14113.568,86Hoofdstad Totaal 6.461.600 900.000,00 1.292.320,00 2.192.320,00 2.192.320,00 1.331.346,50860.973,50

25 RegioTotaal SEL- subsidie Totaal Uitbetaalde SIT-subsidie Verschil West-Vl 470.097,40323.957,40146.140,00 Oost-Vl 461.696,80420.895,34 40.801,46 Limburg 285.338,00159.497,31125.840,69 Antwerpen 523.141,40265.964,29257.177,11 Vl-Brabant 332.046,40154.601,02177.445,38 Brussel (19) Hoofdstad 120.000,00 6.431,14113.568,86 Totaal2.192.320,001.331.346,50860.973,50

26 Jaarverslag - Registratie Ontwerp MB minimale registratie: – Uitvoering taken en opdrachten; – Info zorgplan.

27 Overgangsperiode 2009: – erkenning en subsidiëring SIT’s/GDT’s; – aanvraag erkenning SEL’s. Vanaf 2010: – erkenning en subsidiëring SEL’s/GDT’s; – SIT’s worden niet meer erkend/gesubsidieerd.

28 Informatie website www.zorg-en-gezondheid.be Info voor zorgaanbieders, thuiszorg, SEL/GDT; submenu: erkenning subsidiëring FAQ draaiboek; Regelgeving - formulieren Vragen: sel@wvg.vlaanderen.be


Download ppt "Informatiemoment Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s)"

Verwante presentaties


Ads door Google