De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationale Officedag6 maart 2008 VBA voor Excel door Lenny Hoeks.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationale Officedag6 maart 2008 VBA voor Excel door Lenny Hoeks."— Transcript van de presentatie:

1 Nationale Officedag6 maart 2008 VBA voor Excel door Lenny Hoeks

2 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 Filteren adressenlijst VBA code Filteren adressenlijst met draaitabel Welke autofilters zijn in gebruik Verberg pijlen bij autofilters Unieke gegevens uit lijst halen KopieerFilterGegevens FunctieInWerkbladZettenFunction ConditioneleSom Function Oppervlakte Function LaatsteVanKolom ZoekenNaarFormulesLijstVanFormules LegeRegelsVerwijderenOpmaakAlleCellenInSheetNaamBereik NegatieveGetallenVet Auto_open & Workbook_Open Worksheet_Change BladVerwijderenIncoonCursorWaitWerkbladVerbergen

3 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 Onderwerpen De onderwerpen zijn grofweg onder te verdelen in 4 catergoriën: Filtermethodes Functies Ranges Werkbladfuncties

4 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 Filtermethodes De filtermethodes zijn opgebouwd met alleen VBA code en met gebruik van de filters in Excel. Filteren adressenlijst VBA code Filteren adressenlijst draaitabel Unieke gegevens uit lijst halen Welke autofilters zijn in gebruik Verberg pijlen bij autofilters KopieerFilterGegevens

5 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 Functies Functies kunnen op verschillende manier worden gebruikt, statisch, zoals in Excel gebruikelijk of met VBA code geprogrammeerd. FunctieInWerkbladZetten Function ConditioneleSom Function Oppervlakte Function LaatsteVanKolom

6 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 Ranges Ranges zijn vanzelfsprekend zeer belangrijk in Excel projecten, ze kunnen op verschillende manieren worden gebruikt en gedeclareerd. ZoekenNaarFormules LijstVanFormules AlleLegeRegelsVerwijderen OpmaakVoorAlleCellenInSheet NaamToevoegen & NaamBereik NegatieveGetallenVet

7 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 Werkbladfuncties Werkbook en werkbladfuncties zijn onontbeerlijk voor VBA projecten en geven inzicht in de functionaliteit van Excel. Auto_open & Workbook_Open Worksheet_Change BladVerwijderen IncoonCursorWait WerkbladVerbergen

8 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 Werkwijze Tijdens de nationale office dag kunt u aangeven welk van de bovengenoemde onderwerpen u behandeld wilt zien. Op de volgende dia’s vind u voorbeeldcode.

9 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 Autofilter tool Sub VerbergPijlenBijAutofilter(intKolomNummer As Integer) 'verbergt alle pijlen, behalve die van het intKolomNummer Dim rngCel As Range Dim intAantalKolommen As Integer intAantalKolommen = Cells(1, 1).End(xlToRight).Column Application.ScreenUpdating = False For Each rngCel In Range(Cells(1, 1), Cells(1, i)) If rngCel.Column <> intKolomNummer Then rngCel.Autofilter Field:=rngCel.Column, Visibledropdown:=False End If Next Application.ScreenUpdating = True End Sub

10 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 Ga naar range Sub GaNaarRange(strTekstInputbox As String) Dim varRange As Variant On Error Resume Next Begin: Set varRange = _ Application.InputBox(strTekstInputbox, Title:=TITEL, Default:="A1", Type:=8) If IsObject(varRange) = False Then MsgBox "Er is geen goede range bepaald!" & vbNewLine & _ "Probeer het opnieuw!", vbCritical, TITEL GoTo Begin End If Application.Goto varRange End Sub

11 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 Conditionele Som Function ConditioneleSom(rngBereik As Range, _ lngMinWaarde As Long, _ lngMaxWaarde As Long) As Double 'Deze functie telt de waarden op die tussen lngMinWaarde en lngMaxWaarde liggen Dim rngCell As Range For Each rngCell In rngBereik If Not IsNumeric(rngCell.Value) Then GoTo Volgende If rngCell >= lngMinWaarde And rngCell <= lngMaxWaarde Then _ ConditioneleSom = ConditioneleSom + rngCell.Value Volgende: Next End Function

12 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 Rangenamen maken Private Sub NaamBereik() Range("A1").Select Do Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select Selection.CreateNames Top:=True ActiveCell.Offset(0, 1).Select Loop While Len(ActiveCell.Value) > 0 End Sub

13 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 Blad verwijderen Private Sub BladVerwijderen() Dim intI As Integer ActiveWorkbook.Sheets(1).Name = “Presentatie" Application.DisplayAlerts = False For intI = 2 To ActiveWorkbook.Sheets.Count ActiveWorkbook.Sheets(2).Delete Next intI Application.DisplayAlerts = True ActiveSheet.Tab.ColorIndex = 4 End Sub

14 VBA Excel Nationale Officedag6 maart 2008 De Rooie Zebra Red Zebra denkt met u mee als het gaat over het vereenvoudigen en stroomlijnen van uw administratieve handelingen. Red Zebra realiseert dit middels de MS Office omgeving. Dat varieert van het professioneel opmaken van Word documenten en PowerPoint presentaties, tot het maken van sjablonen en huisstijl systemen in Word, bedrijfsspecifieke tools in Excel, documentbeheersing middels VBA. Het maken van databases en de koppeling hier naartoe kan ook gerealiseerd worden. Tevens verzorgt Red Zebra onderwijs in bovengenoemde disciplines.


Download ppt "Nationale Officedag6 maart 2008 VBA voor Excel door Lenny Hoeks."

Verwante presentaties


Ads door Google