De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht  Is een kennissysteem een oplossing?  Probleem- en domeinmodel  Methodologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht  Is een kennissysteem een oplossing?  Probleem- en domeinmodel  Methodologie."— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht  Is een kennissysteem een oplossing?  Probleem- en domeinmodel  Methodologie

2 Is een kennissysteem een oplossing? -Is het de moeite waard? - Is een kennissysteem geschikt en technisch mogelijk? - Is het organisatorisch mogelijk? ->Zie de klapper Inleiding kennistechnologie, par. 3.1

3 Is het de moeite waard? - Is er wel een probleem? - Is er een andere oplossing?

4 Is een kennissysteem geschikt en technisch mogelijk? - Wordt er menselijk probleemoplossingsvermogen in het kennissysteem gemodelleerd? - Is de kennis heuristisch van aard of algoritmisch? - Verandert de kennis of expertise regelmatig of is deze constant? - Als er sprake is van expertise, is deze dan inzichtelijk en alom geaccepteerd? - Zijn de invoergegevens altijd compleet en correct? - Betreft het geen visuele, auditieve of tactiele taak?

5 Is het organisatorisch mogelijk? - Ondersteuning door het management Tijd, tools & training, expert - Ondersteuning door de expert Steun, competentie, welbespraaktheid, nabijheid - Inbedden functionaliteit van het kennissysteem in de organisatie Acceptatie door gebruikersgroep, organisatorische veranderingen

6 Overzicht  Is een kennissysteem een oplossing?  Probleem- en domeinmodel  Methodologie

7 Kennis modelleren

8 - Procesmodel (= probleemmodel) In Aion: methoden & regels - Domeinmodel In Aion: klassen, attributen, methoden (hiërarchisch gestructureerd)

9 Probleemtypen (‘generieke taken’) Analyseproblemen  Diagnose, classificatie  Monitoring  Beslissingsondersteuning Modelleerheuristiek: begin met de regels Syntheseproblemen  Configuratie, ontwerp  Resource allocatie  Planning  Scheduling Modelleerheuristiek: begin met de objecten

10 Probleemmodel als diagram

11 Example Quality control in a canning factory State of plantmachinery Need for shutdown Design of product Confirmed faults Monitoring Diagnosis Recommended Action Procedures for fault correction

12 Sharing Data Between Problem Types ProblemModel Pump1 DomainModel MonitoringDiagnosisRecommended Action IF Pump1.RPM > 1000 THEN Pump1.Alarm = “on” IF Pump1.Alarm = “on” and Pump1.Leaking? = “yes” THEN Pump1.Problem = “broken seal” IF Pump1.Problem = “broken seal” THEN Pump1.Recommendation = “Turn off pump and replace seal” Alarm = unknown Leaking? = “yes” Problem = unknown Recommendation = unknown RPM = 1500 Alarm = “on” Leaking? = “yes” Problem = unknown Recommendation = unknown RPM = 1500 Alarm = “on” Leaking? = “yes” Problem = “broken seal” Recommendation = unknown RPM = 1500 Alarm = “on” Leaking? = “yes” Problem = “broken seal” Recommendation = “Turn off pump and replace seal” RPM = 1500

13 Overzicht  Is een kennissysteem een oplossing?  Probleem- en domeinmodel  Methodologie

14 The Aion Methodology Problem Identification and Scoping Analysis and Design (Repeated) Prototype Implementation and Testing (Repeated)

15 Tot slot  Gebruik H4 van de Student Guide, maar ook H3, par. 1 en 3, van de klapper Inleiding Kennistechnologie  Expertisegebieden voor de interviews  Expertsysteemonderwerpen


Download ppt "Overzicht  Is een kennissysteem een oplossing?  Probleem- en domeinmodel  Methodologie."

Verwante presentaties


Ads door Google