De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar Energieneutraal Werkconferentie Innovatiewerkgroep PeGO Werkconferentie Innovatiewerkgroep PeGO Pieter Hameetman Voorzitter Innovatiewerkgroep PeGO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar Energieneutraal Werkconferentie Innovatiewerkgroep PeGO Werkconferentie Innovatiewerkgroep PeGO Pieter Hameetman Voorzitter Innovatiewerkgroep PeGO."— Transcript van de presentatie:

1 Naar Energieneutraal Werkconferentie Innovatiewerkgroep PeGO Werkconferentie Innovatiewerkgroep PeGO Pieter Hameetman Voorzitter Innovatiewerkgroep PeGO 26 juni 9.00 -14.00 uur Oranjerie Landgoed Vollehoven De Bilt

2 22 Routekaart naar een energieneutrale Gebouwde Omgeving Maatschappelijke Opgave Maatschappelijke Opgave  Waar staan we vandaag?  Waar willen we in 2020 staan? Experimenteren & Leren Experimenteren & Leren  Wat moeten we met elkaar realiseren? Markcreatie Markcreatie  Wat kunnen verschillende partijen bijdragen? Bijdrage PeGO Innovatie Bijdrage PeGO Innovatie  Hoe wil PeGO Innovatie bijdragen aan de maatschappelijke opgave?

3 33 Routekaart Naar Energieneutraal Maatschappelijke opgave Gemeenten Projectontwikkelaars Bouwbedrijven Toeleveranciers Adviseurs Intermediairen Bijdrage van PEGO Innovatie NL Wij PEGO Situatie 2008 2011 2015 Ambitie 2020 Gebouwen verantwoordelijk voor 40% energiegebruik MOBILISEREN TREKKRACHT MARKTCREATIE EXPERIMENTEREN & LEREN Energie- besparing = mainstream Nieuwbouw Energieneutraal Halvering Energie Bestaande Voorraad Ver- splinterde trekkracht VISIE VERBREDEN & VERDIEPEN Zelflerende ketens Innovatie- netwerk gebouwde omgeving Weinig innoverende bouwsector Enkele, onverbonden koplopers Gebouwconcepten losse verzameling Integraal zuiniger concepten voor gebouw en gebruiker Meerdere producten voor eindgebruikers beschikbaar Ontwikkeling producten voor eindgebruikers

4 44 Maatschappelijke Opgave Energieneutrale nieuwbouw in 2020 Energieneutrale nieuwbouw in 2020 50% minder energie in bestaande bouw 50% minder energie in bestaande bouw N.B. Totaal energiegebruik: gebouwgebonden energie & huishoudelijk energiegebruik N.B. Totaal energiegebruik: gebouwgebonden energie & huishoudelijk energiegebruik N.B. Energiebesparing als onderdeel van integrale aanpak: energie & comfort & gezondheid N.B. Energiebesparing als onderdeel van integrale aanpak: energie & comfort & gezondheid

5 55 Conceptuele Aanpak Trias Energetica : Trias Energetica : Vraagbeperking Duurzame energiebronnen Efficiënt fossiel Energievraag: ca. 60% warmte & ca. 40% elektra: Energievraag: ca. 60% warmte & ca. 40% elektra: 100% warmtevraag op gebouwniveau oplossen 50% elektravraag op gebouwniveau oplossen

6 66 Trias Energetica Naar Energieneutraal Energiemaatregel Energie- besparing 1 a Energie-efficiënte stedelijke structuur Voornamelijk zongericht verkavelen 45% b Op gebouwniveau beperking Passiefhuis technologie of gebruik fossiele brandstof Exergie benadering 2 a Vraag naar warmte minimaliseren Betere collectoren grotere opslag 15% Geavanceerde warmteopslag op hoge temperatuur b Duurzame warmte lokaal opwekken Warmte uit biomassa c Duurzame warmte importeren Afvalwarmte of vuilverbranding 3 a Photovoltaïsche elektraopwekking PV zonnecellen op gebouwen 20% b Elektraverbruik beperken Voorlichting bewoners 4 a Duurzame elektra lokaal opwekken Zonne-eilanden20% Wind lokaal opwekken Elektriciteit uit biomassa b Duurzame elektra importeren Elektriciteit uit afvalwarmte 100%

7 77 Trias Energetica Naar Energieneutraal Energiemaatregel Energie- besparing 1 a Energie-efficiënte stedelijke structuur Voornamelijk zongericht verkavelen 45% b Op gebouwniveau beperking Passiefhuis technologie of gebruik fossiele brandstof Exergie benadering 2 a Vraag naar warmte minimaliseren Betere collectoren grotere opslag 15% Geavanceerde warmteopslag op hoge temperatuur b Duurzame warmte lokaal opwekken Warmte uit biomassa c Duurzame warmte importeren Afvalwarmte of vuilverbranding 3 a Photovoltaïsche elektraopwekking PV zonnecellen op gebouwen 20% b Elektraverbruik beperken Voorlichting bewoners 4 a Duurzame elektra lokaal opwekken Zonne-eilanden20% Wind lokaal opwekken Elektriciteit uit biomassa b Duurzame elektra importeren Elektriciteit uit afvalwarmte 100%

8 88 Routekaart Naar Energieneutraal Maatschappelijke opgave Gemeenten Projectontwikkelaars Bouwbedrijven Toeleveranciers Adviseurs Intermediairen Bijdrage van PEGO Innovatie NL Wij PEGO Situatie 2008 2011 2015 Ambitie 2020 Gebouwen verantwoordelijk voor 40% energiegebruik MOBILISEREN TREKKRACHT MARKTCREATIE EXPERIMENTEREN & LEREN Energie- besparing = mainstream Nieuwbouw Energieneutraal Halvering Energie Bestaande Voorraad Ver- splinterde trekkracht VISIE VERBREDEN & VERDIEPEN Zelflerende ketens Innovatie- netwerk gebouwde omgeving Weinig innoverende bouwsector Enkele, onverbonden koplopers Gebouwconcepten losse verzameling Integraal zuiniger concepten voor gebouw en gebruiker Meerdere producten voor eindgebruikers beschikbaar Ontwikkeling producten voor eindgebruikers

9 99 Routekaart – Concrete aanpak 1. Vijf aandachtsgebieden  Woningbouw nieuw  Woningbouw renovatie  Utiliteitsbouw nieuw  Utiliteitsbouw renovatie  Integrale gebiedsontwikkeling 2. Vijf thema’s  Denken en doen vanuit de eindgebruiker  Innoveren van het bouwproces  Ontwikkelen & operationaliseren van nieuwe technieken  Overdragen van kennis, kunde en vaardigheid  Creëren van markten

10 Aandachtsgebieden en thema’sGebruikers-perspectiefInnovatieveprocessenTechniekKennisManagementOpschalenMarktcreatie Woningbouw nieuw ------------ Woningbouw renovatie ------------ Utiliteitsbouw nieuw ------ Utiliteitsbouw renovatie ------ Gebiedsontwikkeling--- Een aantal workshops zijn in aanloop naar werkconferentie 26 juni al gehouden, vervolgafspraken worden gepland voor tweede helft 2008, op weg naar eindconferentie 2008

11 11 Technische noodzaak Experimenteren & Leren

12 12 Routekaart Naar Energieneutraal Maatschappelijke opgave Gemeenten Projectontwikkelaars Bouwbedrijven Toeleveranciers Adviseurs Intermediairen Bijdrage van PEGO Innovatie NL Wij PEGO Situatie 2008 2011 2015 Ambitie 2020 Gebouwen verantwoordelijk voor 40% energiegebruik MOBILISEREN TREKKRACHT MARKTCREATIE EXPERIMENTEREN & LEREN Energie- besparing = mainstream Nieuwbouw Energieneutraal Halvering Energie Bestaande Voorraad Ver- splinterde trekkracht VISIE VERBREDEN & VERDIEPEN Zelflerende ketens Innovatie- netwerk gebouwde omgeving Weinig innoverende bouwsector Enkele, onverbonden koplopers Gebouwconcepten losse verzameling Integraal zuiniger concepten voor gebouw en gebruiker Meerdere producten voor eindgebruikers beschikbaar Ontwikkeling producten voor eindgebruikers

13 Verschillende partijen met verschillende bijdragen BijdrageBijdrageBijdrageBijdrageBijdrageBijdrage Gemeentenxx … … Projectontwikkelaarsxx …. Bouwbedrijvenxx … Adviseurs …. Corporatiesxx …. Toeleveranciersx Banken & Verzekeraars x

14 14 Marktcreatie Identificeren van relevante innovatoren Identificeren van relevante innovatoren Inventariseren van behoeften Inventariseren van behoeften Inventariseren van wezenlijke voorwaarden voor succes Inventariseren van wezenlijke voorwaarden voor succes Inventariseren van nodige instrumentatie en ondersteuning Inventariseren van nodige instrumentatie en ondersteuning

15 15 Routekaart Naar Energieneutraal Maatschappelijke opgave Gemeenten Projectontwikkelaars Bouwbedrijven Toeleveranciers Adviseurs Intermediairen Bijdrage van PEGO Innovatie NL Wij PEGO Situatie 2008 2011 2015 Ambitie 2020 Gebouwen verantwoordelijk voor 40% energiegebruik MOBILISEREN TREKKRACHT MARKTCREATIE EXPERIMENTEREN & LEREN Energie- besparing = mainstream Nieuwbouw Energieneutraal Halvering Energie Bestaande Voorraad Ver- splinterde trekkracht VISIE VERBREDEN & VERDIEPEN Zelflerende ketens Innovatie- netwerk gebouwde omgeving Weinig innoverende bouwsector Enkele, onverbonden koplopers Gebouwconcepten losse verzameling Integraal zuiniger concepten voor gebouw en gebruiker Meerdere producten voor eindgebruikers beschikbaar Ontwikkeling producten voor eindgebruikers

16 16 Rol & bijdrage PeGO Innovatie Faciliteren en ondersteunen innovatoren Faciliteren en ondersteunen innovatoren Verbinden innovatoren en helpen verwezenlijken van ‘early majority’ Verbinden innovatoren en helpen verwezenlijken van ‘early majority’ N.B. Van ‘early majority’ naar ‘peloton’ is vooral een rol voor andere partijen zoals “Meer met Minder”, NEPROM, NVB, Bouwend Nederland, SBR, Aedes, etc. N.B. Van ‘early majority’ naar ‘peloton’ is vooral een rol voor andere partijen zoals “Meer met Minder”, NEPROM, NVB, Bouwend Nederland, SBR, Aedes, etc.

17 17 Nationale Overheid VROM – EZ- VenW Provincies SenterNovem Gemeenten Platforms EnergieTransitie PeGO EnergieNed Aedes PeGO Innovatie Kennisinstellingen TNO- ECN - Bouwbedrijven Ingenieursbureaus Adviesbureaus Projectontwikkelaars Woningbouw corporaties Vastgoedbedrijven Energiebedrijven Onderwijsinstellingen Architecten Vakbladen Industrie Detacheringbureaus Software leveranciers Organisaties AVBB, KIVI, ONRI BouwNed, SBR, ISSO ………. Toeleveranciers Verenigingen Eigenaars & Bewoners Banken & Verzekeraars Opleidingsinstituten Ontwerpers 2008 - Versplinterde trekkracht

18 18 Lokale en Regionale overheden Marktpartijen + R&D: Industrie Toeleveranciers Projectontwikkelaars Architecten Installateurs Corporaties R&D Instellingen Rijk Marktpartijen en R&D, hoofd Programmabureau Programmabureau Verbinding maken met EU Joint Technology Initiative Energy Efficient Buildings (E2B) Joint Undertaking Straks - gebundelde trekkracht


Download ppt "Naar Energieneutraal Werkconferentie Innovatiewerkgroep PeGO Werkconferentie Innovatiewerkgroep PeGO Pieter Hameetman Voorzitter Innovatiewerkgroep PeGO."

Verwante presentaties


Ads door Google