De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling van de resultaten LOP-vergadering 6 juni 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling van de resultaten LOP-vergadering 6 juni 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling van de resultaten LOP-vergadering 6 juni 2011
‘Week van de klok’ Sint-Niklaas Voorstelling van de resultaten LOP-vergadering 6 juni 2011 Verwerking gegevens en presentatie: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

2 Bevraging ‘week van de klok’ – mei 2010 - Terugkoppeling
Eindelijk! Doelstellingen: Zicht krijgen op de problematiek van ‘te laat komen’ en afwezigheden Werkt de ‘week van de klok’? - Over naar Wouter …

3 ten opzichte van het totaal aantal leerlingen stad Sint-Niklaas
Vergelijking aantal geregistreerde leerlingen tijdens ‘Week van de klok’-actie ten opzichte van het totaal aantal leerlingen stad Sint-Niklaas Leerjaren Totaal aantal lln. Sint-Niklaas (34 basisscholen) Week van de Klok (13 basisscholen) Aantal lln. Aandeel lln. t.o.v. tot. Sint-Niklaas Peuter 3.059 lln. 1.271 lln. 41,5% Kleuter 1 Kleuter 2 Kleuter 3 Lager 1 861 4.481 lln. 1.094 lln. 24,4% Lager 2 766 Lager 3 706 Lager 4 750 Lager 5 745 Lager 6 653 Totaal* 7.540 lln. 2.547 lln. 33,8% * De som van het aantal kleuters en lagere schoolkinderen dat tijdens de week van de klok werd geregistreerd, is met 182 lln verhoogd. Dit is het aantal leerlingen van één school die bij de verwerking niet per leerjaar kon worden toegewezen.

4 Registratie- en verwerkingsproces
OPM: Betrouwbaarheid van het onderzoek hangt af van de manier waarop wordt geregistreerd Registratie- en verwerkingsproces Registratieformulier per klas (individuele leerlingen)

5 Verwerking per klas (individuele leerlingen)

6 Overzicht van de verschillende aggregatieniveaus
Registratie per leerling door leerkracht Aggregatie naar klasniveau aggregatie naar peuter- / kleuter- / lagere afdeling per school aggregatie naar ‘schoolniveau’ aggregatie naar ‘stadsniveau’ (de 13 deelnemende scholen)

7 Klasniveau Naam school.. – klas K1 9 halve dagen per week
(= 4 volle dagen + 1 halve dag) 10 halve dagdelen waarop een ll. te laat kwam, 5.6% van alle halve dagdelen gedurende die week Naam school.. – klas K1 VOOR TIJDENS NA Totaal na 3 weken Aantal lln: 20 Aantallen Aandeel Te laat Aantal halve dagen te laat 7 3,9% 8 4,4% 10 5,6% 25 4,6% Aantal lln min 1 keer te laat 5 25,0% 3 15,0% 6 30,0% Aantal lln chronisch te laat * 4 20,0% Afwezig Aantal halve dagen afwezig 13,9% 21 11,7% 14 7,8% 60 11,1% Aantal lln min 1 keer afwezig gedurende 3 weken 11 55,0% - Niet gespecifiëerd 0,0% 0,0 - Ziekte 2 10,0% 1 5,0% 1,0 - Gegronde reden 1,3 6,7% - Verantwoordelijkheid ouders 2,0 - Weet niet 4,0 Aantal lln regelmatig afwezig * * 6 indidividuele leerlingen kwamen gedurende de drie weken min. 1 keer te laat, waarvan 4 lln. meer dan drie ker per week 6 lln. – 2 lnn. = 4 lln afw. wegens niet gespecifiëerd en/of verantw. Ouders en/of weet niet Gemiddeld aantal ind. lln. per categorie gedurende 3 weken * Meer dan 3 keer te laat op 3 weken * * Meer dan 5 halve dagen op 3 weken Uitsluitend meer dan 5 halve dagen afwezig wegens ziekte of gegronde reden Redenen voor afwezigheid: aantallen en aandeel ind. lln telkens per week te beschouwen

8 Schoolniveau – toelichting bij grafiek
Naam school (aantal leerlingen) Trendlijn Aantal te laatkomers per week Aantal individuele leerlingen voor wie het kenmerk die week van betrekking is (cumulatie van kenmerken is mogelijk) voor Tijdens Na

9 Schoolniveau – toelichting bij grafiek
Naam school (aantal leerlingen) 33 lln. 28 lln. Periode van drie weken !

10 Schoolniveau – Toelichting bij tabel en cijfergegevens a. d. h. v
Schoolniveau – Toelichting bij tabel en cijfergegevens a.d.h.v. een voorbeeld is samen steeds 100% !

11 Schoolniveau – toelichting bij grafieken
9 halve dagen per week x aantal lln. Min. 1 keer te laat gedurende de betreffende week Steeds per categorie; individuele leerlingen kunnen immers meerdere kenmerken cumuleren Dus, de som van de percentages is niet gelijk aan 100%

12 Aantal chronische te laatkomers: 93 lln (3,6%)
Globaal overzicht alle 13 deelnemende scholen (alle klassen en alle leerlingen) 13 deelnemende scholen Overzicht van de geregistreerde populatie: ‘Week van de klok’-actie Klassen Leerlingen Peuter 9 188 Kleuter 48 1.083 Lager 59 1.094 klasverdeling onbekend* 182 Totaal 116 2.547 Aantal chronische te laatkomers: 93 lln (3,6%) Aantal regelmatige afwezige leerlingen: 305 lln (12%) Afwezig wegens ziekte of gegronde reden: 111 lln (36%) Afwezig wegens verantwoordelijkheid ouders / weet niet / niet gespecificeerd: 194 lln (64%)

13 Globaal overzicht alle 13 deelnemende scholen (alle klassen en alle leerlingen)
79-39 = 40 peuters zijn regelmatig afwezig, zonder dat de reden voor hun afwezigheid echt gekend is Gemiddelde bezettingsgraad van 76%

14 Globaal overzicht alle 13 deelnemende scholen (alle klassen en alle leerlingen)
Peuter

15 Globaal overzicht alle 13 deelnemende scholen (alle klassen en alle leerlingen)
= 120 kleuters zijn regelmatig afwezig, zonder dat de reden voor hun afwezigheid echt gekend is

16 Globaal overzicht alle 13 deelnemende scholen (alle klassen en alle leerlingen)
Kleuter

17 Globaal overzicht alle 13 deelnemende scholen (alle klassen en alle leerlingen)
= 12 kleuters zijn regelmatig afwezig, zonder dat de reden voor hun afwezigheid echt gekend is

18 Globaal overzicht alle 13 deelnemende scholen (alle klassen en alle leerlingen)
Lager

19 * * 182 lln. konden niet worden opgenomen in deze grafiek

20

21

22 Terugkoppeling korte bevraging - Week van de klok – mei 2011
AV LOP Sint-Niklaas – 6 juni 2011

23 Antwoord-% bevraging

24 Deelname week van de klok – mei 2011 groot-Sint-Niklaas

25 Deelname centrumscholen – week van de klok – mei 2011

26 Deelname scholen buiten Stadscentrum – week van de klok – mei 2011

27 Kleuter- of basisschool?

28 Welke activiteiten organiseerde je school tijdens de week van de klok
De leerlingen kregen een treinkaart. Als ze op tijd op de trein zaten kregen ze een stempel. ‘s Morgens toneel op de speelplaats voor ouders en kinderen Ochtendverwelkoming: liedje, gedichtje, spelletje, … Aerobics / Ochtendgym Onthaal voor ouders in de klas Kleuters kregen en stempel / lagere school kinderen een dopje als ze op tijd waren (einde van de week: beloning) Elke dag op het infobord een pluim voor de groep die het meest op tijd was / elk kind dat op tijd was een stempel op de spaarkaart – volle kaart = op tijd diploma / als afsluiter receptie

29

30 Welke activiteiten organiseerde je school tijdens de week van de klok
Warm maken ouders en kinderen door op voorhand een flyer mee te geven + inkom versieren met klokjes / Ochtenddans van 8u10 tot de bel gaat Elke dag een puzzelstukje – op het einde van de week de puzzel leggen – beloning voor wie volledige puzzel heeft Beloning voor wie op tijd was Week voordien: brief mee voor ouders / weekopener: dansje op “de wekker” en “time of my life” / Puzzelstukken / Bolletjes kleven op de klasklok / Afsluitfeest met DJ Petra Duimen aan de schoolpoort voor wie op tijd was Spelletjes op de speelplaats, visueel aanduiden aan de schoolpoort hoeveel kinderen te laat waren / DJ-set als beloning

31

32 Was de week van de klok: Succesvol of niet?

33 Succesvol omdat … Het aantal laatkomers per dag daalt/meevalt. (2x) We zo goed als geen telaatkomers hadden. Dit toch opnieuw leefde bij de kinderen. Ondertussen is het te laat komen op school ook in het algemeen, en dus niet alleen tijdens de week van de klok, verbeterd. We die week uitzonderlijk weinig telaatkomers hadden. Dit ouders aanzet om de kinderen toch op tijd naar school te brengen. Kinderen steeds meer gemotiveerd waren om op tijd op school te zijn om mee te kunnen dansen Er op het eind van de week meer mensen op tijd waren We een hele concrete actie met enthousiaste medewerkers hadden op school Kinderen zelf gemotiveerd worden om op tijd te komen

34 Succesvol omdat … Het een moment is waarop men bewust omgaat met op tijd naar school komen Voor de kleuterschool verliep deze vlot – volgend schooljaar doortrekken naar de lagere school. Beiden omdat … Het steeds dezelfden zijn die te laat komen en ondanks alles we die ouders toch niet bereiken Leuke activiteit, schept verbondenheid, maar effect … duurt echt niet lang

35 Niet succesvol omdat … De maandag daarop waren er alweer 55 kinderen te laat We zijn blijven tellen en 22 was het laagste aantal. Met andere woorden; zolang de actie loopt gaat het redelijk goed, maar zodra die voorbij is, vervalt iedereen in zijn oude gewoonten.

36 Volgend jaar – week van de klok?

37 Ja, ook volgend jaar, omdat …
Als het goed georganiseerd is, kijken ouders en kinderen er wel naar uit Hier aandacht voor moet blijven en wanneer dit niet meer georganiseerd wordt door jullie, dit misschien vervaagt op de schoolplanning Als het niet centraal aangestuurd wordt, zal dit initiatief snel eindigen. Ik doe mee omdat dit zichtbaar zou zijn in de ganse Stad. We moeten blijven volhouden en de mensen duidelijk maken dat op tijd komen belangrijk is voor kinderen.

38 Ja, ook volgend jaar, omdat …
We het belangrijk vinden dat ouders weten dat dit project gesteund wordt, ook buiten de school. We vinden het tevens belangrijk dat ouders weten dat we intekenen voor projecten die onze schoolvisie concreet gestalte geven. Tijdig naar school komen is daar één van … Deze inspanningen toch zinvol blijven. Ondanks het groeiend aantal telaatkomers, we het belangrijk blijven vinden om mensen te stimuleren en te motiveren om op tijd te komen! De week van de klok is hiervoor een goed instrument.

39 Ja, ook volgend jaar, omdat …
Het belangrijk is hier elk jaar aandacht aan te besteden. Het een belangrijk signaal is voor de ouders. Extra aandacht voor allochtone ouders, ook via hun kanalen, is noodzakelijk. Dit hetzelfde is voor alle scholen, op hetzelfde tijdstip, dat heeft meer impact! Het gegeven leeft binnen de Stad. Het een sterk signaal is als alle scholen hun week van de klok op hetzelfde moment organiseren. Dit zorgt ook voor duidelijkheid naar buiten toe.

40 Neen, volgend jaar niet meer, omdat …
Het moet niet zozeer meer vanuit het LOP (hoewel de affiches wel bruikbaar zijn). Algemeen hebben we het gevoel dat de week van de klok geen lange termijn effect heeft Het heeft niet veel zin dit enkel twee weken te doen, wij reageren dagelijks op ouders die hun kind te laat naar school brengen. Het wordt een gewoonte … er is geen echte gedragsverandering bij de ‘hardnekkige’ ouders te merken. We willen wel het tijdig aanwezig zijn in de kijker blijven stellen, maar een actie met allerlei activiteiten na het belsignaal (dansen, gym, …) heeft het effect dat laakomers zich nog minder haasten … de kinderen zijn toch nog niet in de klas

41 Besluit?


Download ppt "Voorstelling van de resultaten LOP-vergadering 6 juni 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google