De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgers aan zet. Wat doet KNHM Wij begeleiden bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk of streek Dit doen we met inzet van kennis, uitgebreid netwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgers aan zet. Wat doet KNHM Wij begeleiden bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk of streek Dit doen we met inzet van kennis, uitgebreid netwerk."— Transcript van de presentatie:

1 Burgers aan zet

2 Wat doet KNHM Wij begeleiden bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk of streek Dit doen we met inzet van kennis, uitgebreid netwerk en eventueel geld “Voor en door burgers”

3 Onze organisatie Provinciale afdelingen Meer dan 150 professionals die op vrijwillige basis burgerinitiatieven begeleiden Bureau 10 medewerkers ondersteunen de afdelingen en begeleiden samen met hen burgerinitiatieven Bestuur 11 leden die verantwoordelijk zijn voor het algehele beleid van de vereniging

4

5 De situatie

6 Steenoven IJsseloord

7 Start

8 Samenwerking drie partijen Jan Snel BV (Directeur Harry van Zandwijk) Gemeente Montfoort (Wethouder Rob Jonkers) Bewoners/belangengroep –Direct omwonenden –Werkgroep Behoud Lopikerwaard –Stichting Hugo Kotenstein –KNHM (onafhankelijke begeleiding) –KvK Midden-Nederland (groen & bedrijven) –Landschapscoördinator Montfoort (natuur & landschap) Bewoners/belangengroep nemen het initiatief

9 Wat willen de partijen

10 Transparant proces 1.Verkennen Vaststellen processtappen Creëren draagvlak bewoners Verkennen ambities Notitie randvoorwaarden en uitgangspunten Go/No go 2.Ontwerpen (tekenen en rekenen) Schetsontwerp Concept-plan Go/No go 3.Consulteren Raadplegen achterban Definitief plan Go/No go

11 CultuurLandschapEconomie Uitgangspunten

12 Betrokkenheid buurt

13 Inspiratie

14

15 Kosten 1Aankoop grond € Rentekosten € Opruimwerkzaamheden + bouwrijpmaken woningkavel steenovenkavel en de kavel voor de uitbreiding van de Jan Snel BV € Verharding 1700 m2 van het semi openbaar gebied € Grondwerken incl. afwerken in profiel € Inrichtingselementen € Inrichting natuur boomgaard en grasland € Post vletsloot € Post grondwal afscheiding Snel BV € Beheersfonds natuur en landschap (20 jaar) € Post onvoorzien € Totaal kosten € Opbrengsten 12Woningkavel (1700m2 / € 360/m2) € Steenovenkavel (2500m2 / €170/m2) € Kavel uitbreiding BV Snel (10.550m2 / € 225/m2) € Landerij (40.650m2 / € 0/m2) € 0 Totaal opbrengsten € Positief resultaat grondexploitatie (exclusief BTW) € Grondexploitatie

16 Opstalexploitatie Concept opstalexploitaties steenovenschuur woning 1Cascorestauratie conform berekening Boei d.d € € Bijdrage uit grondexploitatie - € ) - € Inbouwpakket (post) € € Aanleg groen en bestrating € € Bijkomende kosten (adviseurs leges, aansluitkosten, onvoorzien) € € Grondkosten € € Totaal basis kostprijs (exclusief BTW) € €

17 Burgers aan zet Wat zijn ervaringen

18 Herbezinning verzorgingsstaat Veel overheid ‘Oude waarden’ Weinig overheid ‘Nieuwe waarden’

19 Burgers als initiatiefnemer Wat is anders? -Traditioneel: overheid + grondeigenaar (ontwikkelaar) aan zet. Zij hebben geld en zitten rechtstreeks ‘aan de knoppen’. -Nieuw: bewoners nemen het initiatief. Zij hebben geen geld en zitten niet rechtstreeks ‘aan de knoppen’. Geen directe invloed op bijv. wijziging bestemmingsplan.

20 Hoe krijg je als burger beweging?

21 Wortel en de stok -Schetsen wenkend perspectief -Wethouder laten scoren -Oplossing bieden voor hoofdpijndossier -Link naar burgers bieden -Etc. -Grote groep burgers = kiezers -Representatief voor doorsnee bevolking -Regelmatig media-aandacht -Maken stemwijzer -Etc.

22 De gemeente/ontwikkelaar Initiatief (70%) Draagvlak (20%) Jezelf (10%) -Maken van schetsontwerp, etc. -Onderzoeken (milieu, haalbaarheid, etc.) -Aanpassen aan nieuwste inzichten -Etc. -Politieke haalbaarheid -Burgerparticipatie -Nieuwsbrief -Etc. -Leren van andere voorbeelden -Aantrekken juiste medewerkers -Etc.

23 Het burgerinitiatief Initiatief (20%) Draagvlak (60%) Jezelf (20%) -Schetsen wenkend perspectief -Aanpassen aan nieuwste inzichten -Etc. -Representatief voor bevolking -Actieve achterban -Organiseren van breed scala aan activiteiten -Actief benaderen van politieke partijen -Actief benaderen van andere belanghebbenden -Etc. -Van actiegroep naar initiatiefgroep -Tijdig nieuwe trekkers zoeken -Leren van andere voorbeelden -Etc.

24 Waar gaat het vaak fout? Bewoners besteden teveel aandacht aan ‘initiatief’ en te weinig aan ‘draagvlak’. Bewoners gaan mee in de structuur/taal van de overheid en verliezen zo hun eigen rol uit het oog. Overheid weet niet zo goed een houding aan te nemen en dwingen burgers in traditionele rol.

25


Download ppt "Burgers aan zet. Wat doet KNHM Wij begeleiden bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk of streek Dit doen we met inzet van kennis, uitgebreid netwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google