De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgers aan zet. Wat doet KNHM Wij begeleiden bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk of streek Dit doen we met inzet van kennis, uitgebreid netwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgers aan zet. Wat doet KNHM Wij begeleiden bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk of streek Dit doen we met inzet van kennis, uitgebreid netwerk."— Transcript van de presentatie:

1 Burgers aan zet

2 Wat doet KNHM Wij begeleiden bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk of streek Dit doen we met inzet van kennis, uitgebreid netwerk en eventueel geld “Voor en door burgers”

3 Onze organisatie Provinciale afdelingen Meer dan 150 professionals die op vrijwillige basis burgerinitiatieven begeleiden Bureau 10 medewerkers ondersteunen de afdelingen en begeleiden samen met hen burgerinitiatieven Bestuur 11 leden die verantwoordelijk zijn voor het algehele beleid van de vereniging

4

5 De situatie

6 Steenoven IJsseloord

7 Start

8 Samenwerking drie partijen Jan Snel BV (Directeur Harry van Zandwijk) Gemeente Montfoort (Wethouder Rob Jonkers) Bewoners/belangengroep –Direct omwonenden –Werkgroep Behoud Lopikerwaard –Stichting Hugo Kotenstein –KNHM (onafhankelijke begeleiding) –KvK Midden-Nederland (groen & bedrijven) –Landschapscoördinator Montfoort (natuur & landschap) Bewoners/belangengroep nemen het initiatief

9 Wat willen de partijen

10 Transparant proces 1.Verkennen Vaststellen processtappen Creëren draagvlak bewoners Verkennen ambities Notitie randvoorwaarden en uitgangspunten Go/No go 2.Ontwerpen (tekenen en rekenen) Schetsontwerp Concept-plan Go/No go 3.Consulteren Raadplegen achterban Definitief plan Go/No go

11 CultuurLandschapEconomie Uitgangspunten

12 Betrokkenheid buurt

13 Inspiratie

14

15 Kosten 1Aankoop grond € 1.400.000 2Rentekosten € 500.000 3Opruimwerkzaamheden + bouwrijpmaken woningkavel steenovenkavel en de kavel voor de uitbreiding van de Jan Snel BV € 52.650 4Verharding 1700 m2 van het semi openbaar gebied € 65.500 5Grondwerken incl. afwerken in profiel € 49.500 6Inrichtingselementen € 28.200 7Inrichting natuur boomgaard en grasland € 213.850 8Post vletsloot € 25.000 9Post grondwal afscheiding Snel BV € 97.000 10Beheersfonds natuur en landschap (20 jaar) € 100.000 11Post onvoorzien € 25.000 Totaal kosten € 2.556.700 Opbrengsten 12Woningkavel (1700m2 / € 360/m2) € 612.000 13Steenovenkavel (2500m2 / €170/m2) € 425.000 14Kavel uitbreiding BV Snel (10.550m2 / € 225/m2) € 2.373.750 15Landerij (40.650m2 / € 0/m2) € 0 Totaal opbrengsten € 3.410.750 Positief resultaat grondexploitatie (exclusief BTW) € 854.050 Grondexploitatie

16 Opstalexploitatie Concept opstalexploitaties steenovenschuur woning 1Cascorestauratie conform berekening Boei d.d. 21-12-2011 € 628.000 € 389.000 2Bijdrage uit grondexploitatie - € 465.050) - € 389.000 3Inbouwpakket (post) € 300.000 € 175.000 4Aanleg groen en bestrating € 40.000 € 25.000 5Bijkomende kosten (adviseurs leges, aansluitkosten, onvoorzien) € 56.050 € 47.500 6Grondkosten € 425.000 € 612.000 Totaal basis kostprijs (exclusief BTW) € 984.000 € 859.500

17 Burgers aan zet Wat zijn ervaringen

18 Herbezinning verzorgingsstaat Veel overheid ‘Oude waarden’ Weinig overheid ‘Nieuwe waarden’

19 Burgers als initiatiefnemer Wat is anders? -Traditioneel: overheid + grondeigenaar (ontwikkelaar) aan zet. Zij hebben geld en zitten rechtstreeks ‘aan de knoppen’. -Nieuw: bewoners nemen het initiatief. Zij hebben geen geld en zitten niet rechtstreeks ‘aan de knoppen’. Geen directe invloed op bijv. wijziging bestemmingsplan.

20 Hoe krijg je als burger beweging?

21 Wortel en de stok -Schetsen wenkend perspectief -Wethouder laten scoren -Oplossing bieden voor hoofdpijndossier -Link naar burgers bieden -Etc. -Grote groep burgers = kiezers -Representatief voor doorsnee bevolking -Regelmatig media-aandacht -Maken stemwijzer -Etc.

22 De gemeente/ontwikkelaar Initiatief (70%) Draagvlak (20%) Jezelf (10%) -Maken van schetsontwerp, etc. -Onderzoeken (milieu, haalbaarheid, etc.) -Aanpassen aan nieuwste inzichten -Etc. -Politieke haalbaarheid -Burgerparticipatie -Nieuwsbrief -Etc. -Leren van andere voorbeelden -Aantrekken juiste medewerkers -Etc.

23 Het burgerinitiatief Initiatief (20%) Draagvlak (60%) Jezelf (20%) -Schetsen wenkend perspectief -Aanpassen aan nieuwste inzichten -Etc. -Representatief voor bevolking -Actieve achterban -Organiseren van breed scala aan activiteiten -Actief benaderen van politieke partijen -Actief benaderen van andere belanghebbenden -Etc. -Van actiegroep naar initiatiefgroep -Tijdig nieuwe trekkers zoeken -Leren van andere voorbeelden -Etc.

24 Waar gaat het vaak fout? Bewoners besteden teveel aandacht aan ‘initiatief’ en te weinig aan ‘draagvlak’. Bewoners gaan mee in de structuur/taal van de overheid en verliezen zo hun eigen rol uit het oog. Overheid weet niet zo goed een houding aan te nemen en dwingen burgers in traditionele rol.

25 www.knhm.nl


Download ppt "Burgers aan zet. Wat doet KNHM Wij begeleiden bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk of streek Dit doen we met inzet van kennis, uitgebreid netwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google