De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Strategie in plattelandsontwikkeling Maar…kan mijn organisatie dit ook?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Strategie in plattelandsontwikkeling Maar…kan mijn organisatie dit ook?"— Transcript van de presentatie:

1 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Strategie in plattelandsontwikkeling Maar…kan mijn organisatie dit ook? Pierre van Amelsvoort ST-Groep Industrieweg 12 5256 GJ Vught T 073 - 5112401 F 073 - 5112355 e-mail: info@st-groep.nl www.st-groep.nl

2 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva  Externe dynamiek vraagt losjes organiseren  Activeren van zelforganiserende communities  Ruimte aan de voorkant creëren  Oog voor het proces  Overheid als verbindende partner (alliantiemakelaar)  Buitenkant en binnenkant vervlechten  Omdenken: in mogelijkheden Organiseren met mate(n) 2

3 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 3 ecologie economie demografie globalisering Leiderschap Conserverende krachten Hotspots Regime overgang: doorbraak Externe gerichtheid Interne gerichtheid Stabiel/ beheersing Dynamiek/ innovatie Innovatief netwerkregime van ketens Activiteit gestuurde organisatie

4 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva VAN: Bureaucratisch regime SystemenMensen Nadruk op procedures en regels op taak- niveau Routine en geoefend werk Reactief Controlerend leidinggeven NAAR: Innovatief regime Structuur Strakke organisatie: Smalle taken Functioneel organiseren Command and control: top down Variatie uitbannen Procesgericht organiseren: -Van buiten naar binnen -Klantgericht indeling - Denken & doen Menselijke maat Netwerken Minimale hiërarchie Resultaatgericht werken Verminderen procedures: die er toe doen Toegevoegde waarde vergroten Brede taakinhoud Zelfstandigheid Flexibilisering Teamwerk Initiatiefrijk Inspirerend leiding- geven Cultuur Risicomijdend Machtsgericht Interne oriëntatie Nee cultuur Klant is leidend (niet klantgezwicht) Resultaat gericht Externe oriëntatie Ja cultuur Professionele cultuur Doorbraak: regime shift Omgeving

5 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 5 Mensen Cultuur Structuur Systemen Leiderschap Strategie en prestatie-eisen Organisatiegedrag Management van de verandering Conserverende krachten Ontwikkelen Ontwerpen Regime: integrale benadering Resultaten

6 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Exploitatie  Operationele routines perfectioneren  Ingebed in processen, procedures, cultuur en structuur  Korte termijn focus  Risico’s en variatie reducerend Exploratie  Routines om nieuwe routines te leren: sensing, seizing, reconfiguring  Capaciteit om te integreren en te reconfigureren  Lange termijn focus  Risicovol zoeken, experimenteren, buiten de gebaande paden zoeken Ambidexterity 6

7 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva ‘Gemene’ problemen (Wicked issues) Geen eenduidige definitie Zijn nooit helemaal te elimineren, wel aan te pakken Problemen zijn niet waar of onwaar, ze zijn goed of slecht Try and error, al doende leren Er is geen set van oplossingen Elk probleem is uniek Degene die oplost heeft niet de ruimte om het bij het foute eind te hebben (Bron: Rittel & Webber, 1973) 7

8 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Werken aan netwerken Verticale en horizontale dialoog 8

9 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva DestructiefConstructief Iedereen praat oneindig meeErkende professionele ongelijkheid Wandelgangen en roddelenElkaar aanspreken op kunnen Bespreken niet kunnen Wij en zij Hullie en zullie Omhoog kijken Samen leren en verbeteren Eigen verantwoordelijkheid Vrijblijvendheid, slachtoffergedrag, Droeftoeteren, Vroeger was alles beter Focus op resultaat met wederzijdse verantwoording Openstaan voor experimenten Constructieve en destructieve cultuur 9

10 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Onregelmatig en geen duidelijk opeenvolging van deelactiviteiten Cycli Actoren treden in en uit, gedragen zich strategisch; er zijn vaak belangentegen- stellingen en verschillende perspectieven Geen geïsoleerd begin- en eindpunt Inhoud probleem verschuift Oplossing  probleem Regelmatig en volgtijdig Fasen Actoren zijn stabiel, gedragen zich loyaal en zijn betrokken bij de probleemformulering en de keuze van een oplossing Duidelijk begin- en eindpunt Inhoud probleem stabiel Probleem  oplossing Management Procesmanagement (Bron: de Bruijn et al, 2004) 10

11 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Buitenbeentje Programma gestuurd Wervelwind Leiderschap gecentreerd netwerk Collectieve kracht Leiderschap gedecentreerd netwerk Regiemodellen 11

12 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Het waarom wat geschiedenis toekomst Wat vinden mijn collega's ervan? Wat vinden ze er thuis van? Vertrouw ik het? Wat bedoelen ze eigenlijk? Zou ik het kunnen? Wat schiet ik er mee op? Gebaseerd op: Azjen 1991 12 Dialoog: vergroten veranderintentie

13 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Huidige situatie: Ik weet wat ik heb Veiligheid Stabiliteit Ik moet – wil veranderen Woede Onrust Ontkenning Ik weet wat er moet veranderen Richting Nieuw perspectief Nieuwe situatie: Ik neem actie om te veranderen Energie Succes Acceptatie Bewustwording & confrontatie Richting, duidelijkheid gewenste situatie Bewegen De 4 kamertjes theorie 13

14 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 14 Richting Vertrouwen & Rekenschap Collectief Leiderschap Ruimte & Dialoog Doorzetten & Opvolgen Kenmerken van succesvolle verandering A andacht, focus B etrekken C ommuniceren, delen D oen E valueren en bijstellen

15 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Dialoog Zoek naar overeenkomsten ipv verschillen Betrek partijen vanaf de start bij de bedoeling en het plan Informeer over de wettelijke ruimte, betrek backoffice vroegtijdig in vraagstukken Spreek de taal van de betrokkenen Schep realistische verwachtingen maar omzeil niet de ‘hitte’ Maak rollen, taken, tijdslijn helder Creëer korte termijn succes, pas op met grootse programma’s Investeren in een vruchtbaar klimaat voor het gesprek 15

16 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Drie te managen dimensies strategie structuur systemen macht belangen normen waarden stijlen Inhoudelijk Politiek Proces proces politiekinhoud Bron: Tichy 16

17 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 17 Inhoud vormgeving: structuur & systemen diagnose strategische keuze veranderprogramma ontwerpen invoeren evalueren bijstellen Proces ontwikkelen: cultuur- en gedragsverandering collectieve bewust- wording gezamenlijke richting enthousiasme prikkelen vertrouwen (her)winnen focus energie duidelijkheid positie eigenaarschap ontwik- kelen ontwikkeling competen- ties helpen onderhouden & prikkelen continue verbeteren Politiek voorwaarden creëren ruimte creëren draagvlak bouwen barrières reduceren goedkeuring krijgen reductie onnodige onzekerheid traditionele verstand houding doorbreken korte termijn resultaten duurzame resultaten samenwerking verbe- teren en onderhouden Fasen Belichten Richten Inrichten Verrichten

18 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Probleem Diagnose Oplossing Invoeren/ Interventie Gewenste situatie Diagnose barrières Op reis Barrières slechten Probleem benaderingCreatie benadering Twee benaderingen 18

19 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 19 heldere gezamenlijke visie operationele doel- stellingen globaal masterplan met concrete eerste stappen duidelijke verdeling van rollen veranderingsdruk veranderingsnoodzaak onvrede veranderingsdrang veranderingsvermogen vertrouwen leiderschap tijd en budget Kritieke factoren Richten

20 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 20 oppervlakkig uitstel hobbyisme snelle start proces dooft uit rondzingen valse start angst onzekerheid frustratie Faalfactoren Richten

21 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 21 STARTSITUATIESTREEFSITUATIE Prestaties Organisatie Prestaties Organisatie PLANNING LEIDERSCHAP INTERACTIE Duwende kracht Drijvende krachten Trekkende kracht URGENTIEAMBITIE Wat is het krachtenveld? Bron: KPC

22 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 22 Heldere en geaccepteerde doelen: Gezamenlijke verantwoordelijkheid Duidelijke taak- en rolverdeling: verwachtingen afspreken Spelregels en procedures vaststellen Omgangsvormen ontwikkelen 1 2 3 4 Feed back en hulp Werken aan samenwerking in netwerken


Download ppt "Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Strategie in plattelandsontwikkeling Maar…kan mijn organisatie dit ook?"

Verwante presentaties


Ads door Google