De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BION (beleidsinformatie onderwijsnummer)

Verwante presentaties


Presentatie over: "BION (beleidsinformatie onderwijsnummer)"— Transcript van de presentatie:

1

2 BION (beleidsinformatie onderwijsnummer)
BION-BVE BION-Voortijdig schoolverlaten BION-stromen i.o.

3 BION BVE - aanleiding eencijferdefinities eencijferbestanden
komst onderwijsnummer veel bewerkers risico: tegenstrijdige cijfers, efficiëntie en kwaliteit  BION-BVE eerder: ECHO en BION-VO eencijferdefinities eencijferbestanden prototypes informatieproducten

4 BION-BVE – gegevens onderwijsnummer
Integrale individuele gegevens vanuit geautomatiseerde leerlingadministraties van scholen verzameld door IB-groep Gegevens worden gebruikt voor bekostiging N.B.: bekostigingstelling als kader voor het MBO Persoon Inschrijving/diploma Instelling Id Opleiding (Crebo) Brin Geslacht Leerjaar/leerweg type Leeftijd Datum postcode Postcode … … Etniciteit Verblijfstitel

5 BION BVE – jaargangen onderwijsnummer
VO 03 VO 2004 VO 2005 VO 2006 Inschr.: 98% Dipl.: 96% Inschr.: 100% Dipl.: 96% Inschr.: 100% Inschr.: 100% MBO 2004 MBO 2005 MBO 2006 Inschr.: 91% Dipl.: 76% Inschr.: 100% Dipl.: 96% Inschr.: 100% VE 2004 VE 2005 VE 2006 Inschr. VAVO : 92% onderwijs- positie 03 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06

6 BION BVE – het project Opdrachtgever: directie BVE
Begeleid door stuurgroep BION Deelnemers: MBO-raad, CFI, CBS, IBG, KBA, LNV, Inspectie en OCW-directies BVE en VO Projectleiding CFI

7 BION BVE – planning en voortgang
2006 2007 BION BVE mijlpalen: Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Voorlopige cijfers VSV-MBO 1-Cijfer Definities MBO&BPV stand 1-Cijfer bestand MBO&BPV stand 1-Cijfer Definities VE stand 1-Cijfer bestand VE stand (onder voorbehoud) Tussenrapport Informatiebehoefte BVE 1e Prototype Informatieproduct 2e Protoype Informatieproduct

8 BION VSV - aanleiding ‘aanval op de uitval’, projectdirectie VSV
2 bestaande gegevensbronnen: RMC en EBB (CBS) Mogelijkheden onderwijsnummer?

9 BION VSV - het concept Nieuwe vsv-ers <-> totale groep
Op (school)jaarbasis <-> maandbasis Leerlingen op 1/10/2004 (<21 jaar) Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar of daarvoor

10 BION VSV – de populatie Bekostigde ingeschrevenen, examendeelnemers (6 000), als herkomst en bestemming overigen (2 000) niet meegenomen

11 BION VSV – de methode Vooropleiding (nog) niet bruikbaar
Diploma’s in schooljaar: 96% dekking (kalenderjaren  schooljaar) Diploma’s in eerdere 2 jaren: Op basis van deelnemers 1/10/2005 voor de hele groep (7,6% en 4,5%); Verhouding (potentieel) vsv/niet vsv per 1/10/2004 diplomapercentage in jaar daarvoor (4,0% en 4,6%);  13,9% ( 5,8 duizend personen) van de pot. vsv-ers heeft eerder startkwalificerend diploma

12 BION VSV - aftreksom eerder startkwalificerend diploma mbo - 5,8
x 1000 * Deelnemers 1/10/2004 t/m 21 jaar ,7 waarvan doorstroom binnen MBO ,0 Uitstroom 2004/ ,7 doorstroom hoger onderwijs ,7 teruggevonden in LCS ,9 waarvan uitstroom VAVO (niet VE!) ,6 waarvan eerder havo/vwo diploma ,4 waarvan doorstroom VO ,4 mbo-diploma in ,2 + alleen mbo-1 diploma ,4 eerder startkwalificerend diploma mbo ,8 Nieuwe VSV-ers schooljaar 2004/ ,0 * opgehoogd

13 BION VSV – resultaten: leerweg

14 BION VSV – resultaten: niveau

15 BION VSV – resultaten: leeftijd

16 BION VSV – resultaten: etniciteit

17 BION VSV – resultaten: RMC-regio’s (VO + MBO)

18 BION VSV – resultaten: gemeenten (VO + MBO)

19 BION VSV – resultaten: Amsterdam (VO + MBO)

20 BION VSV – resultaten: per instelling

21 BION VSV – verder multivariaat/multilevel onderzoek (ism Inspectie/SCP) begin van cohort-benadering (terugkeerders!) verder analyse (CREBO) verdere analyse terugkoppeling naar scholen

22 BION stromen informatie- behoeften vernieuwde-producten: onderwijs-
CBS verrijkt met: gezinssituatie, arbeidsmarkt, etc. onderwijs- matrix kernmonitor VSV / rendement verrijkt bestand stroomgegevens Doorlopende leerlijn eencijfer stroombestand(en) Cohorten 1-cijfer stroomdefinities nieuwe producten: ….. PO VO ….. MBO educatie HO ad hoc producten 1 cijfer bestanden: standgegevens BION


Download ppt "BION (beleidsinformatie onderwijsnummer)"

Verwante presentaties


Ads door Google