De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Uitvoering Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Uitvoering Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Uitvoering Onderwijs
VSV / Verzuim Dienst Uitvoering Onderwijs naam RB

2 Digitaal Verzuimloket De machinekoppeling BRON Beveiligde site
Dienstverlening VSV & Verzuim Digitaal Verzuimloket De machinekoppeling BRON Beveiligde site Hoe haal ik bestanden op? Beschikbare rapportages Maandrapportages inhoudelijk Contact & e-zine

3 Dienstverlening VSV/Verzuim van DUO is…
Waar komen de rapportagegegevens vandaan? Het Digitaal Verzuimloket Basisregister Onderwijs (BRON), waar uitschrijvingen en (her)inschrijvingen door de onderwijsinstellingen worden gemeld. De wekelijkse gegevenslevering; BRON levert mogelijke voortijdig schoolverlaters aan (RMC)gemeenten en uitvoerende instanties.

4 Het Digitaal Verzuimloket is …
Dè landelijke meldapplicatie voor meldingen van ongeoorloofd verzuim*. Werkt o.b.v. BROn* voor de school- en leerlinggegevens en de GBA voor de routering. Een webapplicatie (via de Beveiligde site)

5

6 Hoe werkt de ‘machinekoppeling’
Een toelichting op de koppeling Waarom zou u de koppeling gebruiken? Authenticatie via het certificaat Overlegstructuren Testfaciliteit Releases

7 Basisregister Onderwijs (BRON)
Actualiteit BRON Dekking BRON Ontwikkelingen BRON Wettelijke aanleververplichting

8 Beveiligde site, dé toegang tot uw informatie
Voordelen van de Beveiligde site De beheerders beveiligde site autoriseren gebruikers (bijv. Digitaal Verzuimloket / maandrapportages) De beheerder ontvangt de token (nummergenerator) & de gebruiker ontvangt de gebruikersnaam en het wachtwoord De verschillende rollen (o.a. ‘rapportages Verzuim/ BRON’, met omschrijving en toelichting)

9 Hoe haal ik de bestanden op?
Inloggen Beveiligde site, linkermenu uitwisselen bestanden en dan ophalen/raadplegen bestanden Bestandssoort (SRVRAPP) organisatiedeel (code) en type (gemcode of BRINn) Codering in de bestandsnaam (regio gemeente instelling*): A01 Uitschrijvingen zonder startkwalificatie per ontvanger* A02 Herinschrijvingen per ontvanger A03 Cumulatief aantal sinds 1 oktober per ontvanger R01 Meldingen per status per ontvanger R02 Aantal meldingen per maand per ontvanger R06 Namen, BSN en gemeente van de deelnemers voor wie de afgelopen maand een verzuimmelding is gedaan

10 Rapportages, wat is er beschikbaar? (naslag)
rapportages uitschrijving zonder startkwalificatie, herinschrijvingen & relatief verzuim; rapportages op de ontvanger specifiek; rapportages worden na drie maanden automatisch verwijderd; verbetertraject samen met OCW-VSV (via ons e-zine). De reden van de vermelding in de rapportage “uitschrijvingen zonder startkwalificaties” met als mogelijke waarden: Geen inschrijving / Inschrijving zonder aanmelding voor bekostiging / Inschrijving examendeelnemer.

11 Maandrapportages (1) Verzamelen maandgegevens:
wanneer?  elk eerste volledige weekend van de maand; waar vandaan?  verzuimmeldingen uit het Verzuimloket en de gegevens voor de maandrapportages ‘uitschrijving zonder startkwalificatie’ komen uit BRON; peildatum t2 is telkens de 1e dag van de maand; mutaties tot het “eerste volledige weekend van de maand” worden meegenomen. N.B.: startset van 1 oktober (peildatum t1) wordt elke maand opnieuw bepaald.

12 Maandrapportages (2) Waarom op de lijst met ‘uitschrijvingen zonder
startkwalificatie’? deelnemer heeft op peildatum t2 geen geldige inschrijving meer OF; deelnemer is een examendeelnemer OF; deelnemer heeft weliswaar een geldige inschrijving, maar deze is (nog) niet als bekostigd aangemeld bij DUO EN; deelnemer heeft geen startkwalificatie.

13 Maandrapportages (3) Verschillen met eigen administratie?
niet-bekostigde inschrijvingen bij herinschrijving; herinschrijvingen nog niet binnen bij DUO; examendeelnemers worden vergeten te tellen.

14 Contact Voor informatie (e-zines), ondersteuning en
contactgegevens: Helpdesk VSV/Verzuim DUO: (optie 4) of Of neem contact op met uw relatiebeheerder!


Download ppt "Dienst Uitvoering Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google