De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpassing van het erkenningsbesluit op de initiatieven beschut wonen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpassing van het erkenningsbesluit op de initiatieven beschut wonen"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpassing van het erkenningsbesluit op de initiatieven beschut wonen
Stand van zaken Yves Wuyts Stafmedewerker GGZ Studiedag beschut wonen Leuven – 31 mei 2010

2 Aanpassing erkenningsbesluit beschut wonen
Interministeriële wens tot aanpassing opdrachten beschut wonen

3 Flexibiliteit voor Beschut wonen
Voorstellen vanuit Zorgnet Vlaanderen Bewo = begeleiden van personen met een ernstige en langdurige GGZ-problematiek, ongeacht de verblijfplaats 3 modules Eigen huizen (caseload 1/8) F-ACT: mensen die zelfstandig wonen (1/15) Dagactiviteiten: ontmoeting, vrijetijd, arbeid en vorming (3 VTE) 3

4 Onvolledige staatshervorming
Tussen DROOM en DAAD ligt… Onvolledige staatshervorming

5 Tussen DROOM en DAAD ligt …de staatshervorming
Federaal bevoegd voor * zieken en behandeling en begeleiding * residentiële zorg - Vlaamse gemeenschap bevoegd voor: * personen met een handicap * preventie * tweede lijns GGZ * arbeid, onderwijs, vrijetijd en ontmoeting => staatshuishoudkundig ballet voor A) Begeleiding voor personen met ernstige en langdurige zorgnoden die niet residentieel wonen B) Activering

6 Voorstel tot oplossing
Voorstel tot oplossing vanuit de juristen FOD Volksgezondheid - Beschut wonen = begeleiding en huisvesting (huidig) (nieuw) In afwijking: ook begeleiding mogelijk (zonder huisvesting) Begeleiding = personen die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling vereisen, waarnemen en hen, omwille van psychiatrische redenen in hun leef- en woonmilieu, helpen bij het verwerven van sociale vaardigheden en/of voor hen aangepaste dagactiviteiten organiseren. (= huidige formulering) GEVOLG Module 1: eigen huizen beschut wonen (individueel en in groep ) Module 2 = intensieve begeleiding zelfstandig wonen (= 20% F-ACT) + lager intensieve begeleiding zelfstandig wonen (= 80% F-ACT) + activering

7 Voorstel tot oplossing
DISCUSSIE : Hoe de personeelsinzet benoemen vanuit de vaststelling dat F-ACT en activering niet gescheiden zijn Scenario 1: Definiëring van “bewoner met hogere zorgzwaarte” (= 20% F-ACT) onafhankelijk of deze mensen in huizen van BeWo wonen of niet => Voor deze mensen 1 VTE / 8 Scenario 2: gemiddelde VTE voor zowel begeleiding voor mensen op eigen adres (los van zorgzwaarte) als activering samen in de vorm van 1 VTE voor X begeleidingen (op eigen adres en activering samen) Scenario 3: men kiest voor een globale personeelsbestaffing voor het geheel van alle begeleidingen beschut wonen (klassiek + F-ACT + individueel wonen + activering, 3 a) 1 VTE per X begeleide personen (vb 1 VTE voor 10 of 12 begeleide personen). 3 b) vork: vb voor 10 VTE = begeleiding van 100 à 150 cliënten

8 Verdere planning Akkoord over scenario binnen Zorgnet Vlaanderen
Verder uitspitten met de juristen van de FOD Politiek akkoord van de minister van Volksgezondheid Nodige adviezen verkrijgen Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen Raad van State Inspectie financiën Begroting Beslissing van de ministerraad Publicatie in het staatsblad Stappen 4 tem 6: 1 jaar verloop

9


Download ppt "Aanpassing van het erkenningsbesluit op de initiatieven beschut wonen"

Verwante presentaties


Ads door Google