De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8-4-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Zuidoost Drenthe Hans Plomp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8-4-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Zuidoost Drenthe Hans Plomp."— Transcript van de presentatie:

1 8-4-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Zuidoost Drenthe Hans Plomp

2 VSV2 Inhoud: Begrippen en Instrumenten Landelijke cijfers Regionale populatie vs. landelijk Regionale vsv-cijfers

3 17-3-2008VSV3 CFI, agentschap van OCW Bekostiging én Informatieproducten (www.onderwijsincijfers.nl)

4 17-3-2008VSV4 Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VE 2004 VO 2004 onderwijs- positie 03 MBO 2004 VO 2006VO 2005VO 2007 MBO 2005 MBO 2006 VE 2005 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 MBO 2006 VE 2006 MBO 2007 VE 2007 N.B. CRIHO vanaf 1990

5 17-3-2008VSV5 Het gebruikte concept VSV Nieuwe vsv-ers ( totale groep) Op (school)jaarbasis ( maandbasis) Leerlingen op 1/10/2005 (< 22 jaar) Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar of daarvoor Uitgezonderde groepen.

6 17-3-2008VSV6 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/2005491,7 >= 22 jaar -104,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo281,9 of doorstroom ho 20,5 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9

7 Categorieen die meegenomen worden in de vsv-bepaling landelijkconvenanten leerlingen ouder dan 22 jaar (t+1)nn in buitenland wonendennn emigratienn overledenennn personen uitgeschreven uit GBAnn praktijkonderwijsleerlingennn examendeelnemer (herkomst en bestemming)jn overige mbo-deelnemers (herkomst en bestemming)jn VAVO bij herkomstjn leerlingen in lesgeldregisternn Internationaal Baccalaureaat/Engelse Stroomnn inschatting doorstroom naar VSO en declaratie-PROjn inschatting onvolledige VO-diploma'sjn

8 17-3-2008VSV8 Landelijk Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

9 17-3-2008VSV9 Nieuwe VSV-ers landelijk

10 17-3-2008VSV10 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

11 17-3-2008VSV11 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

12 17-3-2008VSV12 RMC-regio Zuidoost-Drenthe (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling

13 17-3-2008VSV13 Samenstelling regio-populatie, vo

14 17-3-2008VSV14 Samenstelling regio-populatie, mbo

15 17-3-2008VSV15 Zuidoost Drenthe (blauw) tussen alle rmc-regio’s

16 17-3-2008VSV16 Gemeenten binnen de regio Zuidoost Drenthe

17 17-3-2008VSV17 % vsv naar gemeente in provincie Drenthe

18 17-3-2008VSV18 Postcodegebieden binnen de gemeente Emmen

19 17-3-2008VSV19 Persoonskenmerken vsv, Zuidoost Drenthe

20 17-3-2008VSV20 Aantal + % vsv bij vo-scholen in de regio

21 17-3-2008VSV21 Aantal + % vsv bij mbo-instellingen in de regio


Download ppt "8-4-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Zuidoost Drenthe Hans Plomp."

Verwante presentaties


Ads door Google