De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17-3-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Noord-Kennemerland – voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17-3-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Noord-Kennemerland – voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 17-3-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Noord-Kennemerland – voortgezet onderwijs

2 17-3-2008VSV2 CFI, agentschap van OCW Bekostiging én Informatieproducten (www.onderwijsincijfers.nl)

3 17-3-2008VSV3 Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VE 2004 VO 2004 onderwijs- positie 03 MBO 2004 VO 2006VO 2005VO 2007 MBO 2005 MBO 2006 VE 2005 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 vandaag MBO 2006 VE 2006 MBO 2007 VE 2007 N.B. CRIHO vanaf 1990

4 17-3-2008VSV4 Het gebruikte concept VSV Nieuwe vsv-ers ( totale groep) Op (school)jaarbasis ( maandbasis)  Leerlingen op 1/10/2005 Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar of daarvoor.

5 17-3-2008VSV5 De methode – aftreksom VO, regio Rijnmond x 1000 Leerlingen vo 1/10/2005 jonger dan 22 jaar 65,7 waarvan in onderwijs doorstroom vo 52,1 doorstroom mbo 7,8 of doorstroom ho 3,6 of door naar vavo - 0,1 63,6 Uitstroom met startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 0,5 Tijdens het jaar geëmigreerd 0,2 Nieuwe VSV-ers 1,5

6 17-3-2008VSV6 Landelijk Berekening landelijke cijfers Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

7 17-3-2008VSV7 Berekening landelijke cijfers Leerlingen en deelnemers vo, mbo en vavo jonger dan 21 jaar op 1/10/2005 Emigratie gedurende het jaar wordt geen vsv Engelse Stroom en Internationaal Baccalaureaat wordt niet meegenomen Doorstroom naar pro/vso wordt geschat Inschatting van ontbrekende diplomagegevens op basis van doorstroom naar HO

8 17-3-2008VSV8 Nieuwe VSV-ers landelijk

9 17-3-2008VSV9 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

10 17-3-2008VSV10 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

11 17-3-2008VSV11 Berekening cijfers t.b.v. convenanten Leerlingen vo en bekostigde deelnemers mbo jonger dan 21 jaar op 1/10/2005 Emigratie gedurende het jaar wordt geen vsv Examendeelnemers en categorie 3 in het mbo worden niet meegenomen Vavo wordt niet als herkomst meegenomen Engelse Stroom en Internationaal Baccalaureaat wordt niet meegenomen Doorstroom naar pro/vso wordt niet geschat Geen inschatting van ontbrekende diplomagegevens op basis van doorstroom naar HO

12 17-3-2008VSV12 RMC-regio’s in regio Noord Kennemerland (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling

13 17-3-2008VSV13 Samenstelling regio-populatie

14 17-3-2008VSV14 Noord-Kennemerland (blauw) tussen alle rmc- regio’s (zowel vo als mbo)

15 17-3-2008VSV15 Gemeenten in de regio Noord Kennemerland (zowel vo als mbo)

16 17-3-2008VSV16 Persoonskenmerken, Noord Kennemerland

17 17-3-2008VSV17 Opleidingskenmerken, Noord Kennemerland

18 17-3-2008VSV18 Voortgezet onderwijs; Leerlingen afkomstig uit Noord Kennemerland

19 17-3-2008VSV19


Download ppt "17-3-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Noord-Kennemerland – voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google