De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

31-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Zuid Holland Oost Erik Smits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "31-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Zuid Holland Oost Erik Smits."— Transcript van de presentatie:

1 31-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Zuid Holland Oost Erik Smits

2 31-1-2008VSV2 CFI, agentschap van OCW Bekostiging én Informatieproducten (www.onderwijsincijfers.nl)

3 31-1-2008VSV3 Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VE 2004 VO 2004 onderwijs- positie 03 MBO 2004 VO 2006VO 2005VO 2007 MBO 2005 MBO 2006 VE 2005 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 vandaag MBO 2006 VE 2006 MBO 2007 VE 2007 N.B. CRIHO vanaf 1990

4 31-1-2008VSV4 Het gebruikte concept VSV Nieuwe vsv-ers ( totale groep) Op (school)jaarbasis ( maandbasis)  Leerlingen op 1/10/2005 Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar of daarvoor.

5 31-1-2008VSV5 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/2005491,7 > 22 jaar en/of categorie 3 -104,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo279,9 of doorstroom ho 20,5 of LCS 2,0 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9 En: -In buitenland wonen -Emigratie -Afvoer GBA -Praktijkonderwijs -Int.Bac./Engelse stroom -…

6 31-1-2008VSV6 Speciale categorieën Telt mee bij vertrekpunt Telt mee bij bestemmingreden Onderwijskenmerken praktijkonderwijsNeeja (dus geen vsv) moeilijk om startkwalificatie te halen Engelse stroom/Int. BaccalaureaatNeeja (dus geen vsv) geen Nederlands diploma, dus niet in DRON MBO categorie 3 Neenee (dus vsv) volgt waarschijnlijk geen onderwijs volwasseneneducatie (niet vavo)Neenee (dus vsv) moeilijk om startkwalificatie te halen

7 31-1-2008VSV7 Aansluittabel landelijke cijfers en cijfers zoals bekend bij de instelling; VO (20MJ)

8 31-1-2008VSV8 Status huidige cijfers Schooljaar 2005/2006: voorlopige cijfers in januari jl. Nieuwe gegevens en verbeteringen  nu conceptgegevens In februari a.s. definitieve cijfers over 2005/2006, zullen maar beperkt afwijken van de huidige cijfers

9 31-1-2008VSV9 Landelijk Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Onderverdeling naar VO, MBO en tussen VO en MBO Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

10 31-1-2008VSV10 Nieuwe VSV-ers landelijk

11 31-1-2008VSV11 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

12 31-1-2008VSV12 Naar laatst gevolgd onderwijs

13 31-1-2008VSV13 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

14 31-1-2008VSV14 RMC-regio Zuid Holland Oost (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling

15 31-1-2008VSV15 Samenstelling regio-populatie

16 31-1-2008VSV16 Samenstelling Regiopopulatie

17 31-1-2008VSV17 Zuid Holland Oost (geel) tussen alle rmc-regio’s 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 aantal vsv % vsv % vsv landelijk -g4 % vsv landelijk

18 31-1-2008VSV18 Gemeenten binnen de regio

19 31-1-2008VSV19 Gemeenten binnen de regio

20 31-1-2008VSV20 Postcodegebieden binnen Gouda

21 31-1-2008VSV21 Persoonskenmerken

22 31-1-2008VSV22 Voortgezet onderwijs

23 31-1-2008VSV23 Voortgezet onderwijs; vsv %

24 31-1-2008VSV24 Voortgezet onderwijs; per school

25 31-1-2008VSV25 Middelbaar Beroepsonderwijs

26 31-1-2008VSV26 Middelbaar beroepsonderwijs; vsv%

27 31-1-2008VSV27 Middelbaar beroepsonderwijs; instellingen


Download ppt "31-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Zuid Holland Oost Erik Smits."

Verwante presentaties


Ads door Google