De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15-2-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Gewest Zuid-Limburg Erik Fleur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15-2-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Gewest Zuid-Limburg Erik Fleur."— Transcript van de presentatie:

1 15-2-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Gewest Zuid-Limburg Erik Fleur

2 15-2-2008VSV2 Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VE 2004 VO 2004 onderwijs- positie 03 MBO 2004 VO 2006VO 2005VO 2007 MBO 2005 MBO 2006 VE 2005 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 vandaag MBO 2006 VE 2006 MBO 2007 VE 2007 N.B. CRIHO vanaf 1990

3 15-2-2008VSV3 Het gebruikte concept VSV Nieuwe vsv-ers ( totale groep) Op (school)jaarbasis ( maandbasis)  Leerlingen op 1/10/2005 Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar of daarvoor.

4 15-2-2008VSV4 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/2005491,7 > 22 jaar en/of categorie 3 -104,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo279,9 of doorstroom ho 20,5 of LCS 2,0 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9 En: -In buitenland wonen -Emigratie -Afvoer GBA -Praktijkonderwijs -Int.Bac./Engelse stroom -…

5 15-2-2008VSV5 Speciale categorieën Telt mee bij vertrekpunt Telt mee bij bestemmingreden Onderwijskenmerken praktijkonderwijsNeeja (dus geen vsv) moeilijk om startkwalificatie te halen Engelse stroom/Int. BaccalaureaatNeeja (dus geen vsv) geen Nederlands diploma, dus niet in DRON MBO categorie 3 Neenee (dus vsv) volgt waarschijnlijk geen onderwijs volwasseneneducatie (niet vavo)Neenee (dus vsv) moeilijk om startkwalificatie te halen

6 15-2-2008VSV6 Aansluittabel landelijke cijfers en cijfers zoals bekend bij de instelling; VO (20MJ)

7 15-2-2008VSV7 Status huidige cijfers Schooljaar 2005/2006: voorlopige cijfers in januari jl. Nieuwe gegevens en verbeteringen  nu conceptgegevens In februari a.s. definitieve cijfers over 2005/2006, zullen maar beperkt afwijken van de huidige cijfers

8 15-2-2008VSV8 Landelijk Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Onderverdeling naar VO, MBO en tussen VO en MBO Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

9 15-2-2008VSV9 Nieuwe VSV-ers landelijk

10 15-2-2008VSV10 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

11 15-2-2008VSV11 Naar laatst gevolgd onderwijs

12 15-2-2008VSV12 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

13 15-2-2008VSV13 RMC-regio Gewest Zuid-Limburg (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling

14 15-2-2008VSV14 Samenstelling regio-populatie

15 15-2-2008VSV15 Samenstelling Regiopopulatie

16 15-2-2008VSV16 Gewest Zuid-Limburg (geel) tussen alle rmc- regio’s 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 aantal vsv % vsv % vsv landelijk -g4 % vsv landelijk

17 15-2-2008VSV17 Gemeenten binnen de regio

18 15-2-2008VSV18 Postcodegebieden binnen Maastricht

19 15-2-2008VSV19 Postcodegebieden binnen Heerlen

20 15-2-2008VSV20 Postcodegebieden binnen Sittard-Geleen

21 15-2-2008VSV21 Persoonskenmerken

22 15-2-2008VSV22 Voortgezet onderwijs

23 15-2-2008VSV23 Voortgezet onderwijs; vsv %

24 15-2-2008VSV24 Voortgezet onderwijs; per school

25 15-2-2008VSV25 Middelbaar Beroepsonderwijs

26 15-2-2008VSV26 Middelbaar beroepsonderwijs; vsv%

27 15-2-2008VSV27 Middelbaar beroepsonderwijs; instellingen


Download ppt "15-2-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Gewest Zuid-Limburg Erik Fleur."

Verwante presentaties


Ads door Google