De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Module in combinatie met een project Theorievorming Toets MC en/of open vragen MC vragen uit het boek + additionele vragen www.passievooronderwijs.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Module in combinatie met een project Theorievorming Toets MC en/of open vragen MC vragen uit het boek + additionele vragen www.passievooronderwijs.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Module in combinatie met een project Theorievorming Toets MC en/of open vragen MC vragen uit het boek + additionele vragen www.passievooronderwijs.nl – cijferwww.passievooronderwijs.nl inlognaam: merstudent2 wachtwoord: passie2

2 Historisch perspectief Mercantilisme - late middeleeuwen 1500 tot 1776 Doel? -Vergrote staatsmacht -Vergrote volkswelvaart Hoe? Internationale handel was de bron van welvaart, door handelsvoorraden en goud te vergroten door: -Vergroten handelsvloot -Koloniën afhankelijk te maken van het moederland -Regels (o.a.1615 Act of Navigation, Spanje verbood uitvoer edelmetalen)

3 Mercantilisme 1776 Amerikaanse revolutie 1600 – 1680 Nederlandse Gouden Eeuw –Nederland had een handelsmonopolie op een aantal producten: nootmuskaat, foelie, kruidnagel, kaneel 1750 Industriële revolutie

4 Adam Smith 1723 - 1790 Boek ‘Wealth of Nations’, grondlegger van de economie kritiek op het mercantilisme: Adam Smith beschouwde de maatschappij als de som van individuen. Elk individu kan beter, dan welke overheid ook, beoordelen wat het beste voor hem is een aangezien de rijkdom van een land gelijk is aan de som van de rijkdom van elk individu, kan deze het best worden vergroot door een ieder zijn eigen gang te laten gaan zonder dat de overheid zich ermee bemoeit.

5 Adam Smith en de vrije markt economie Afschaffing ingewikkelde controle en regel systeem Prijsmechanisme ‘de onzichtbare hand’ zorgt voor een optimale allocatie van de productiefactoren V > A => prijs stijgt N, A, K V prijs daalt N, A, K

6 Factoren die marktwerking verstoren Onvoldoende concurrentie - Windows Overheid intervenieert – landbouw, regelgeving Externe effecten – milieu, opleiding Transparant – verzekeringen, pensioenen Hybride markten – NS, notarissen

7 Karl Marx 1818 - 1883 Had kritiek op de vrije markt economie – particulier bezit = kapitalisme 1.Onrechtvaardige verdeling arbeidswaarde theorie: veel arbeidsuren = veel waarde Arbeiders moeten beloond worden en niet de eigenaren de productiefactoren

8 Kritiek Marx 2. Ondoelmatig systeem VA – onderbezetting (productie wordt niet optimaal benut)– werkloosheid Leidt uiteindelijk tot maatschappelijke tegenstelling en sociale onrust (revolutie)

9 Planeconomie 1930 1917 Russische revolutie onder leiding van Lenin. Stalin van 1924 tot 1953 leider Sovjet Unie Centraal geleide plannen = planeconomie Collectivisatie - sovchozen

10 Einde plan economieën 1.complexe plannen 2.Gebrek aan informatie 3.Motivatieproblemen 4.Bureaucratische organisatiestructuur

11 Gemengde economie vanaf 1900 1.Marktsector 2.Budgetsector = overheid Angelsaksisch model = geringe invloed van de overheid Rijnlandse model = grote invloed van de overheid

12 Economisch stelsel Economisch stelsel = economische orde 1. coördinatie: wie,wat en hoeveel? 2. eigendomsverhoudingen

13 Vragen? Volgende week MC vragen bespreken hoofdstuk 1 Opgave 1 zie modulehandleiding


Download ppt "Welkom Module in combinatie met een project Theorievorming Toets MC en/of open vragen MC vragen uit het boek + additionele vragen www.passievooronderwijs.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google