De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De kaderrichtlijn Water in uitvoering, versneld door het pilootproject Scaldit Veronique Van Den Langenbergh Projectcoördinator Scaldit Plenaire vergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De kaderrichtlijn Water in uitvoering, versneld door het pilootproject Scaldit Veronique Van Den Langenbergh Projectcoördinator Scaldit Plenaire vergadering."— Transcript van de presentatie:

1 1 De kaderrichtlijn Water in uitvoering, versneld door het pilootproject Scaldit Veronique Van Den Langenbergh Projectcoördinator Scaldit Plenaire vergadering ISC Brugge, 14 december 2006

2 2 Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) Vlaams Gewest Federale Staat België Nederland Delegatieleiders ISC Operationele en strategische coördinatie Voorzitter: Waals Gewest Frankrijk Plenaire vergadering ISC Beslissingsniveau WG C: Coördinatie Technische coördinatie Voorzitter: Frankrijk PA1 Communicatie – Vlaams Gewest PA2 Cartografie – Waals Gewest PA3 Kust- en overgangswater – Fed. Staat België PA4 Zoet oppervlaktewater – Brussels H. Gewest PA5 Grondwater – Waals Gewest PA6 Kosteneffectiviteitsanalyse – Nederland PA7 Overstromingen - Droogten Waterkwantiteits- beheer – Frankrijk Veiligheid & over- stroming – Vlaams Gewest Monitoring – Vlaams Gewest NGO’s, experts, etc. Workshop 1 Calamiteuze verontreini- gingen Workshop 2 Imago – attractiviteit ISC-secretariaat Scaldit

3 3 Realisaties 2006 Inhoudstafel stroomgebiedsbeheerplanInhoudstafel Voorbereiding en aanvraag projectverlenging Cartografische website (PA2) Rapport kosteneffectiviteitsanalyse (PA6) Rapporten PA4 en PA5 ivm monitoring en goede toestand (nog te finaliseren) miv transnationale Pegase oefening

4 4 Communicatie-acties 2006 Publicaties Brochure waterbeheerkwesties: N, F en E 2 nieuwsbrieven ‘Scaldixit’: N en F

5 5 Communicatie-acties 2006 Eindevenement Mechelen, 24 oktober 2006 Voorstelling resultaten projectgroepen PA4, PA5 en PA6 Wetenschappelijke sessies uitgaande van waterbeheerkwesties ISGD Schelde Postersessie met veertigtal posters ± 200 aanwezigen

6 6 Projectverlenging jan 2007-jun 2008 Binnen zelfde budgettaire context Projectgroepen PA1, PA2 en PA6 Acties: –Analyse van kosten en effecten van maatregelen voor het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict –Webtoepassing voor de visualisatie van voorbeelden van maatregelen op het terrein –Communicatie –Opvolging en eindaudit –Onderzoek van mogelijkheden voor het indienen van een projectvoorstel onder de nieuwe programmaperiode

7 7 Inhoudstafel stroomgebiedsbeheerplan ISGD Schelde 1.Inleiding 2.Voorstelling van het internationale Schelde- stroomgebiedsdistrict 3.Internationale coördinatie van de nationale- gewestelijke meetnetten 4.Coördinatie van de milieudoelstellingen 5.Coördinatie van de maatregelenprogramma’s 6.Register van beschermde gebieden 7.Coördinatie van de activiteiten ter preventie van de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte 8.Voorlichting en raadpleging van het publiek


Download ppt "1 De kaderrichtlijn Water in uitvoering, versneld door het pilootproject Scaldit Veronique Van Den Langenbergh Projectcoördinator Scaldit Plenaire vergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google