De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wisselwerking tussen overstromingen vanuit zee en van rivieren Workshop over overstromingsrisico’s, Antwerpen, 20 januari 2011 www.nord.developpement-durable.gouv.fr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wisselwerking tussen overstromingen vanuit zee en van rivieren Workshop over overstromingsrisico’s, Antwerpen, 20 januari 2011 www.nord.developpement-durable.gouv.fr."— Transcript van de presentatie:

1 Wisselwerking tussen overstromingen vanuit zee en van rivieren Workshop over overstromingsrisico’s, Antwerpen, 20 januari 2011 www.nord.developpement-durable.gouv.fr Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Nord - Pas-de-Calais

2 2 Van X tot X xxxxxxi 2009 Activiteitenrapport 2008 2 Richtlijn 2007/60/EG van 23 oktober 2007 over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s. - slaat op alle soorten overstromingen, met mogelijkheid overstromingen vanuit zuiveringsnetwerken uit te sluiten Drie stappen, drie deadlines: - Voorlopige beoordeling overstromingsrisico’s (dec. 2011), om te bepalen welke gebieden een groot risico lopen (prioteringslogica) - gebieden met overstromingsgevaar en gebieden die een groot risico lopen, in kaart brengen (dec 2013) (kennis verbeteren) - opmaak overstromingsrisicobeheerplannen (dec. 2015) waarin maatregelen staan om de gevolgen van overstromingen te beperken De overstromingsrichtlijn

3 3 Van X tot X xxxxxxi 2009 Activiteitenrapport 2008 3 Noodzaak om extreme verschijnselen mee te nemen: - HOOFDSTUK II, VOORLOPIGE OVERSTROMINGSRISICOBEOORDELING, Artikel 4 : De beoordeling omvat tenminste de volgende elementen (…) : de beoordeling van de mogelijke negatieve gevolgen van toekomstige overstromingen, rekening houdend met kwesties als de topografie, de ligging van waterlopen en hun algemene hydrologische en geomorfologische kenmerken (…) - HOOFDSTUK III, OVERSTROMINGSGEVAAR- EN OVERSTROMINGSRISICOKAARTEN Artikel 6 Overstromingsgevaarkaarten hebben betrekking op de geografische gebieden die volgens de volgende scenario’s kunnen worden overstroomd: a) kleine kans op overstromingen of scenario’s van buitengewone gebeurtenissen; Vereisten van de overstromingsrichtlijn

4 4 Van X tot X xxxxxxi 2009 Activiteitenrapport 2008 4 Recente voorbeelden van deze verschijnselen - de storm Xynthia in februari 2010 Uitzonderlijk hoge zeespiegel, veel regen - de storm van 1999 in het estuarium van Loire en Gironde (Garonne) : weg rond kerncentrale van Blayais… - overstromingen in Normandië in december 2010 (sneeuwsmelt, aanhoudende regen en hoogtij) -> telkens is de intensiteit van de verschijnselen een verrassing

5 5 Van X tot X xxxxxxi 2009 Activiteitenrapport 2008 5 - talrijke waterlopen waarvan de afvoer afhangt van de toestand op zee - Vb.: Scheldedistrict: Schelde, Liane, Somme, Canche, Authie, Wimereux, waterschapspolder… - vaak verstedelijkte estuaria: - Vb.: Scheldedistrict: Schelde (Antwerpen), Liane (Boulogne), Somme (Abbeville), waterschapspolder (Duinkerken) -> noodzaak om de invloed van de zee beter te betrekken bij hoogwater op rivieren Grote en talrijke risico’s


Download ppt "Wisselwerking tussen overstromingen vanuit zee en van rivieren Workshop over overstromingsrisico’s, Antwerpen, 20 januari 2011 www.nord.developpement-durable.gouv.fr."

Verwante presentaties


Ads door Google