De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PLEN_0901 – 10/12/2009 5 - Waarschuwings- en Alarmsysteem bij calamiteuze verontreinigingen (WASS) Meldingen 2010 calamiteuze verontreinigingen in het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PLEN_0901 – 10/12/2009 5 - Waarschuwings- en Alarmsysteem bij calamiteuze verontreinigingen (WASS) Meldingen 2010 calamiteuze verontreinigingen in het."— Transcript van de presentatie:

1 PLEN_0901 – 10/12/2009 5 - Waarschuwings- en Alarmsysteem bij calamiteuze verontreinigingen (WASS) Meldingen 2010 calamiteuze verontreinigingen in het Scheldedistrict Verslag 2010 en goedkeuring nieuwe WASS :  proefalarm  digitale kaart  Budgettaire implicaties en kostenverdeling IMC/ISC 5 - Le système d’avertissement et d’alerte contre les pollutions accidentelles (SAAE) Etat

2 PLEN_0901 – 10/12/2009 WASS / SAEE :  Gerard de Vries & Jean Pauwels

3 PLEN_0901 – 10/12/2009 Meldingen 2010 van de calamiteuze verontreinigingen 41meldingen: W (5), VL (33), BR (3) geen ernstige grensoverschrijdende vervuilingen m.u.v. Dender op 21.12.09 minerale oliën meest voorkomend (26) enkele gevallen van vissterfte tijdens zomer (aanhoudende warmte) Gebruik vanaf 11/7 digitale procedure door W en VL (+ fax)

4 PLEN_0901 – 10/12/2009 Activiteiten 2010 het vernieuwde WASS (1/5) voornamelijk gericht op de verdere operationalisering van vernieuwde WASS componenten: digitaal formulier, digitale kaart met trajectbepaling, begeleidend handboek, workshop en proefalarmen

5 PLEN_0901 – 10/12/2009 Activiteiten 2010 het vernieuwde WASS (2/5) ook in 2010 intensieve en constructieve samenwerking met IMC voordelen:  gemeenschappelijke kennis en ervaring leiden tot betere producten  efficiënte inzet van mensen en financiën  voortzetting gezamenlijke IMC/ISC WG “calamiteuze verontreinigingen”!

6 PLEN_0901 – 10/12/2009 Activiteiten 2010 het vernieuwde WASS (3/5) Workshop op 18/3 met operatoren hoofdwaarschuwingsposten  kennismaking en directe uitwisseling met de operatoren (kennis en ervaring)  aanbevelingen ter verbetering en aanvulling van de nieuwe procedure Vanaf 1/4 verdere ontwikkeling van digitale procedure door consultant wegens vertrek informaticus ISC

7 PLEN_0901 – 10/12/2009 Activiteiten 2010 het vernieuwde WASS (4/5) bilaterale bezoeken in mei/juni door werkgroepvoorzitter en secretariaat ISC aan de hoofdwaarschuwingsposten  betere kennis werking HWP  gezamenlijk doornemen digitale procedure en communicatie ter voorbereiding van proefalarm 23/6: proefalarm ISC

8 PLEN_0901 – 10/12/2009 Activiteiten 2010 het vernieuwde WASS (5/5) Proefalarm 23/6  evaluatienota’s: ISC en synthese IMC/ISC  resultaat bemoedigend : onvolkomenheden vonden oplossing proefperiode tot oktober & 2 de gezamenlijke vergadering op 27/10 resultaat: betrouwbaar systeem ter beschikking van de beide Commissies

9 PLEN_0901 – 10/12/2009 Perspectieven 2011 (ISC + IMC) uitbouw digitale systeem met registratie- module voor de secretariaten, voor beheer & rapportage meldingen gefingeerd proefalarm begin 2011 workshop HWP in sept. 2011 inventarisatie (semi-)permanente meetstations en nagaan eventuele rol bij de signalering van calamiteuze verontreinigingen

10 PLEN_0901 – 10/12/2009 Budget Waarschuwings- en Alarmsysteem digitale systeem voor beide Commissies bij consultant  hosting en onderhoud: 2.000 €/j  registratiemodule: 3.000 € (eenmalig)  aanpassingen formulier: 2.500 € (eenmalig) voorstel 50/50 verdeling door IMC & ISC

11 PLEN_0901 – 10/12/2009 WASS Demonstratie digitale kaart link in digitaal formulier localisatie vervuiling per waterloop, bekken en gemeente of rechtstreeks per gemeente potentieel traject vervuilingsgolf plaats grensoverschrijding demonstratie : http://carto1.wallonie.be/webgis_escaut_alert_vl http://carto1.wallonie.be/webgis_escaut_alert_vl


Download ppt "PLEN_0901 – 10/12/2009 5 - Waarschuwings- en Alarmsysteem bij calamiteuze verontreinigingen (WASS) Meldingen 2010 calamiteuze verontreinigingen in het."

Verwante presentaties


Ads door Google