De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De kaderrichtlijn Water in uitvoering versneld door het pilootproject Scaldit Veronique Van Den Langenbergh Projectcoördinator Scaldit Plenaire vergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De kaderrichtlijn Water in uitvoering versneld door het pilootproject Scaldit Veronique Van Den Langenbergh Projectcoördinator Scaldit Plenaire vergadering."— Transcript van de presentatie:

1 1 De kaderrichtlijn Water in uitvoering versneld door het pilootproject Scaldit Veronique Van Den Langenbergh Projectcoördinator Scaldit Plenaire vergadering ISC Brussel, 12 december 2007

2 2 Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) Vlaams Gewest Federale Staat België Nederland Delegatieleiders ISC Operationele en strategische coördinatie Voorzitter: Waals Gewest Frankrijk Plenaire vergadering ISC Beslissingsniveau WG C: Coördinatie Technische coördinatie Voorzitter: Frankrijk PA1 Communicatie – Vlaams Gewest PA2 Cartografie – Waals Gewest PA3 Kust- en overgangswater – Fed. Staat België PA4 Zoet oppervlaktewater – Brussels H. Gewest PA5 Grondwater – Waals Gewest PA6 Kosteneffectiviteitsanalyse – Nederland PA7 Overstromingen - Droogten Waterkwantiteits- beheer – Frankrijk Veiligheid & over- stroming – Vlaams Gewest Monitoring – Vlaams Gewest NGO’s, experts, etc. Workshop 1 Calamiteuze verontreini- gingen Workshop 2 Imago – attractiviteit ISC-secretariaat Scaldit (2007-2008)

3 3 Projectverloop Aanvankelijk goedgekeurd voor periode 2003-2005 Eerste maal verlengd tot eind 2006 Tweede maal verlengd tot medio 2008  Binnen zelfde budgettair kader

4 4 Overzicht realisaties 2003-2007 1. Inhoudelijk Ervaringsrapporten mbt CIS-richtsnoeren (Pilot River Basin exercise) Scaldit-rapport + 7 thematische rapporten = basis voor opmaak ODA ISGD Schelde Kaarten van het ISGD en cartografische website Rapport waterbeheer en ruimtelijke planning + cd-rom en website Waterbeheerkwesties ISGD Schelde Inhoudstafel voor overkoepelend deel van het beheerplan (ODB) Themarapport oppervlaktewater (transnationale modellering, goede toestand, interkalibratie-oefening, monitoring) Themarapport grondwater (monitoring en gegevensuitwisseling kolenkalkaquifer) Themarapport kosteneffectiviteitsanalyse Maatregelendatabank

5 5 Overzicht realisaties 2003-2007 2. Organisatorisch Aantal vergaderingen projectgroepen  door medefinanciering Scaldit Mogelijkheid om met Scaldit-middelen workshops te organiseren Aanwerving extra mensen of externe krachten door partijen ter ondersteuning van de implementatie van de KRW in het ISGD Schelde

6 6 Overzicht realisaties 2003-2007 3. Communicatie 4 belangrijke communicatie-evenementen: startevenement, interimevenement, 3 boottochten en slotevenement 11 Scaldit-nieuwsbrieven (Scaldixit) (N-F) Scaldit-brochure en poster (N-F-E) Website (N-F-E) Vertaling en publicatie ODA in Engels Brochure waterbeheerkwesties in het ISGD Schelde (N-F-E)

7 7 Vervolgproject? Financieringsprogramma Interreg IV NWE (2007-2013) Indienen dossier via ‘call’ 2 calls per jaar  mikken op call okt 2008 Inventarisatie mogelijke thema’s is lopende  moet passen in Operationeel Programma van Interreg IVB


Download ppt "1 De kaderrichtlijn Water in uitvoering versneld door het pilootproject Scaldit Veronique Van Den Langenbergh Projectcoördinator Scaldit Plenaire vergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google