De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ScaldWIN, een project voor een betere waterkwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ScaldWIN, een project voor een betere waterkwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 ScaldWIN, een project voor een betere waterkwaliteit

2 De doelstelling Bijdragen tot een betere kwaliteit van oppervlakte- en grondwaterlichamen in het internationale stroomgebiedsdistrict (ISGD) van de Schelde. Door de ontwikkeling en implementatie van een set kosteneffectieve, innovatieve en transnationale acties die erop gericht zijn een goede toestand te bereiken van oppervlakte- en grondwaterlichamen. Door het transnationale effect van deze acties te monitoren, zal de basis gelegd worden voor de ontwikkeling van een transnationaal opvolgingssysteem voor de maatregelenprogramma's die in het kader van de kaderrichtlijn Water (KRW) voor het ISGD Schelde werden opgesteld. 2

3 WP1Het verbeteren van de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen door rivierecosysteemontwikkeling en bevorderen van biodiversiteit WP2 Het verbeteren van de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen door het beheer van sedimenten WP3Duurzaam watervoorradenbeheer voor grondwaterlichamen WP4Het beoordelen van de implementatie van de KRW maatregelenprogramma's WP5De kennis en bewustwording van de grensoverschrijdende aspecten van integraal waterbeheer verhogen De werkpakketten 3

4 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Lead partner Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement (BIM-IBGE) Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGARNE) Direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nord - Pas-de-Calais Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WSZV) Provincie Zeeland (Prov Zeeland) Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Water (Min V&W) De partners 4

5 Het project loopt van 01/01/2009 tot 31/12/2013 Totaal budget van € 8.646.694 waarvan € 4.323.347 ERDF: Enkele cijfers 5

6 Algemene voortgang jan-jun 09 (1 ste progress report) Lead-partner seminarie: deelname door VMM op 5- 6/03/09 Informatievergadering voor partners in Antwerpen op 22/04/09 Eerste International Monitoring Board in Antwerpen op 23/06/09 met ondertekening van de partnerschap overeenkomst 5 coördinatievergaderingen in Antwerpen op 12/01/09, 10/02/09, 09/03/09, 11/05/09, 09/06/09 Werkplannen werden opgemaakt voor alle werkpakketten en besproken op de vergadering van 09/06/09 6

7 Voortgang werkpakketten jan-jun 09 (1) (1 ste progress report) WP1 - Rivierecosysteemontwikkeling –Voorbereidende studies –Dataverwerving en onderhandeling met betrokken partijen WP2 - Sedimentbeheer –Locatie van meetstations in WAL en VL vastgelegd –178 stalen werden reeds geanalyseerd –Werkbezoek van DGARNE aan VMM: werking van een sedimentmeetstation 7

8 Voortgang werkpakketten jan-jun 09 (2) (1 ste progress report) WP3 - Grondwaterbeheer –Voorbereidend onderzoek –Installatie meetputten –Afspraken VMM-Prov Zeeland ivm modelleringsstudie –Overeenkomst tussen VMM, DGARNE en LMCU voor de opvolging van de kolenkalkstudie WP5 - Communicatie –Een logo en huisstijl zijn ontworpen –Website is online met basisinformatie over het project en het ISGD Schelde –Communicatiestrategie werd besproken –Eerste voorbereidingen voor het startseminarie

9 Eerste payment claim 01/01/08 – 30/06/09 9 Budget lineBudget 2008-2009 in € Uitgave tot 30/06/09 in € Percentage uitgave/budget Partner Staff334.30799.75530% External Experts & Consultants 507.8650 Travel & Accomodation14.7682.18215% Meetings & Seminars97.0100 Publicity54.80013.60125% Equipment5000 Investment125.20012.07610% Audit costs/First level control16.3006464% Administration Costs8.93226.501297% Totaal1.159.682145.76013%

10 Website ScaldWIN 10


Download ppt "ScaldWIN, een project voor een betere waterkwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google