De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plenaire vergadering Internationale Scheldecommissie 10 december 2010, Middelburg (NL)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plenaire vergadering Internationale Scheldecommissie 10 december 2010, Middelburg (NL)"— Transcript van de presentatie:

1 Plenaire vergadering Internationale Scheldecommissie 10 december 2010, Middelburg (NL)

2 2010, een jaar in het teken van biodiversiteit De Top van Rio de Janeiro in 1992 bekrachtigde het bestaan van het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD), het eerste internationale verdrag met betrekking tot biodiversiteit 2010, door de VN uitgeroepen tot internationaal jaar van de biodiversiteit om de publieke opinie te waarschuwen voor de toestand en de gevolgen van de achteruitgaande biodiversiteit in de wereld Ecologische diversiteit is nodig om elk ecosysteem in stand te houden // met het menselijk lichaam: Het hele menselijke lichaam is een ecosysteem, met miljoenen mijtachtigen, bacteriën, gisten, virussen… Deze organismen helpen ons gezond te blijven => dat geldt ook voor ons milieu!

3 2010, aantasting biodiversiteit een halt toeroepen en exoten bestrijden Verdrag van Nagoya van 29 oktober 2010 als « bijdrage om de wereldwijd dalende biodiversiteit een halt toe te roepen middels goedkeuring van een grondig en gekwantificeerd strategisch plan 2011-2020»  20 doelstellingen, waaronder het schrappen in 2020 van subsidies die biodiversiteit aantasten, een netwerk van beschermde plaatsen opzetten voor 17% van het aardoppervlak en 10% van het zee-oppervlak.  Goedkeuring programma’s, met name voor het behoud van het mariene milieu, van bossen, het verband tussen biologische diversiteit en klimaatverandering, en ook economische maatregelen om aan te sporen tot behoud van biodiversiteit. Biodiversiteit behouden, dat is ook exoten bestrijden: rol EV-LS in 2010:  Diagnose en programma ter bestrijding van de smalle waterpest in de Vignoblevijver te Valenciennes (wateroppervlak dat gevolgd wordt in het kader van de KRW)  Opvolging Europese DAISY- en nationale werkzaamheden  Deelname aan het regionale stuurcomité

4

5 En voor 2011 ?......... 2011, internationaal jaar van het bos 2011, door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationaal jaar van het bos Elke dag worden 350 km2 bosoppervlakte wereldwijd vernield (overexploitatie, verstedelijking…) Noodzaak tot sterker duurzaam bosbeheer :  Beleid van herbebossing, milieuvriendelijk en duurzaam beheer  Aanvullende initiatieven: aanmaken van een internationale tool voor bossen, waarderen van bekwaamheid en ervaring inzake wereldwijde duurzame bescherming, publiek debat over bossen Vooraanstaande rol van beboste oppervlakten voor onze watervoorraad

6 Bron: Grensoverschrijdende atlas – Deel 5: Ruimtelijke ordening

7 Bodemgebruik: focus op ISGD Schelde Bron: cartografische website Scaldit

8 Bossen en wouden in het ISGD Schelde Source : Commission Internationale de l’Escaut

9 Aandeel bossen en wouden in het bodemgebruik van het ISGD Schelde Bron: Internationale Scheldecommissie

10 2011, kennis en bestrijding van exoten in het Scheldestroomgebied Analyse van de kennis over exoten en bestrijdingstechnieken tegen de verspreiding ervan (in samenhang met wat er internationaal, nationaal en regionaal gebeurt):  Diagnoserapport van een proef-doelgebied, toegepast onderzoek bestrijdingstechnieken, opmaken van fiches per plant met opgave juiste handelwijze bij het aantreffen van een van deze soorten  Voorbeeld van de Japanse duizendknoop in het Scheldegebied

11 Bron : Agence de l’Eau Artois-Picardie

12 In 2011, laten we de Schelde vieren! Van 14 tot 22 mei 2011: Internationale week van de Schelde (Scaldwinproject)  Project Escaut Vivant – Levende Schelde : Een feest waarbij natuur en cultuur (kunst) samengaan  « Een gebied, een verhaal, een bodem – Beheer, actoren, projecten » In het Franse deel, waarbij de Frans-Belgische grens symbolisch wordt overgestoken Informeren en bewust maken dat onze watervoorraad moet beschermd worden en dat het Scheldestroomgebied grensoverschrijdend moet beheerd worden Stands, bezoeken, conferenties, optredens en bal met een infopunt op een boot Met de steun van « sentinelles de l’environnement » (= milieuwachters, netwerk in opbouw binnen EV-LS)

13

14 Enkele « stapstenen » langs de Schelde… Valenciennes: bezoek aan de RWZI van Valenciennes ; eerste schreden met de kayak Bruay sur Escaut/Escaupont/Fresnes sur Escaut: bezoek aan plasbermen van het Scheldekanaal Fresnes: stands, conferentie over « biologische landbouw en waterbescherming » en het project waterhuis Condé sur l’Escaut: bezoek « water in de stad » (omwalling) ; boombal Van Vieux-Condé tot Maulde: bezoek, stands (natuurfeest PNRSE) Flines-les-Mortagne: conferentie « eten en drinken », groen en blauw netwerk Maulde/Bléharies: symbolisch oversteken van de grens, burlesk straattheater « verhalen rond de Schelde »………… + Zijrivieren Selle en Ecaillon : waardering acties plaatselijke actoren + Boot Escaut Vivant – Levende Schelde : « het werk van ambachtelijke schippers » + infopunt ES-LS (verankeringspunt Scaldwincommunicatie)

15 Dank u voor uw aandacht! www.escaut-vivant.org www.levende-schelde.org


Download ppt "Plenaire vergadering Internationale Scheldecommissie 10 december 2010, Middelburg (NL)"

Verwante presentaties


Ads door Google