De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Drie uitdagingen voor elke basisschool 2. Ontwikkelingsgericht werken met ICT in de kleuterschool: 10 accenten 3. Een kijkwijzer 4. Op het web.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Drie uitdagingen voor elke basisschool 2. Ontwikkelingsgericht werken met ICT in de kleuterschool: 10 accenten 3. Een kijkwijzer 4. Op het web."— Transcript van de presentatie:

1 1. Drie uitdagingen voor elke basisschool 2. Ontwikkelingsgericht werken met ICT in de kleuterschool: 10 accenten 3. Een kijkwijzer 4. Op het web

2

3 10 accenten Bronnen:

4 10 accenten Eerste positieve contact Correcte houding en muisgebruik Leren communiceren met dit interactief mediumNavigatiesysteem hanterenFeedbackEen onmisbaar instrumentEen creatief werktuigInformatie en communicatieSoftware met meerwaardeOveraanbod software

5 10 accenten Eerste positieve contact Contact met de computer in de klas = eerste vorm van contact met het medium. Positieve ingesteldheid: Emotioneel goed voelen Gemotiveerd zijn Plezier beleven Nieuwsgierig zijn Initiatief (durven) nemen

6 10 accenten Eerste positieve contact

7 10 accenten TIPS keuze software Herkenbaar Leuke effecten Niet prestatiegericht Eerste positieve contact

8 10 accenten Eerste gebruik van de computer: aandacht voor een correcte houding en juist hanteren van de muis. Correcte houding en muisgebruik

9 10 accenten Correcte houding en muisgebruik

10 10 accenten Correcte houding en muisgebruik Correcte houding: Scherm op ooghoogte Steun in de rug Voorarm vlak Muisgrootte: aangepast aan kleuterhand

11 10 accenten Oudere kleuters: Thema uitwerken rond belang van goede houding Correcte houding en muisgebruik

12 10 accenten Leren communiceren met dit interactief medium De computer is een INTERACTIEF medium: kleuters moeten leren communiceren met de computer!

13 10 accenten Leren communiceren met dit interactief medium De computer communiceert in hoofdzaak via visuele elementen - pictogrammen - vorm van de cursor - verborgen klikpunten - … auditieve elementen - aanduiding goed en fout - hulpfiguurtje

14 10 accenten Leren communiceren met dit interactief medium ZINTUIGLIJKE ONTWIKKELING - Nauwkeurig waarnemen TAAL - Auditieve boodschappen interpreteren en er gepast op reageren - Visuele boodschappen interpreteren en er gepast op reageren (pictogrammen – muiscursor) KLEINMOTORISCH BEWEGEN - Muishandelingen vlot uitvoeren (gericht bewegen, selectief aanklikken, slepen van figuren)

15 10 accenten Leren communiceren met dit interactief medium TIPS : Geef kleuters voldoende tijd om te experimenteren met een programma (explorerend beleven). Interface: liefst niet te druk Zorg voor variatie en gradatie Toon bijvoorbeeld bij oudere kleuters eens hoe je zelf een effect toevoegt aan een beeld.

16 10 accenten Navigatiesysteem hanteren Tot ‘vlot communiceren’ behoort ook het begrijpen en kunnen hanteren van het navigatiesysteem, eigen aan het pakket, en de wijze waarop de moeilijkheidgraad kan ingesteld worden.

17 10 accenten Navigatiesysteem hanteren Het instellen van de moeilijkheidsgraad gebeurt meestal ook niet eenduidig. Keuzes maken uit een menu, zelden op een zelfde manier voorgesteld. Ook via tekst.

18 10 accenten Feedback De meeste spelletjes bevatten een opdracht, een TAAK. Meestal krijgt de kleuter ook FEEDBACK over het al dan niet goed uitvoeren van de taak.

19 10 accenten Feedback Om de taak goed uit te voeren moet de kleuter: beschikken over de nodige domeinspecifieke kennis zichzelf kunnen sturen - een taak begrijpen, aanvatten, volhouden en afwerken - problemen oplossingsgericht aanpakken - aandachtig en geconcentreerd bezig zijn

20 10 accenten Feedback Tips: Zorg voor rustige sfeer in de klas Let op de moeilijkheidsgraad Indien werken onder begeleiding: zone van naaste ontwikkeling Indien individueel: hou rekening met de emotionele ingesteldheid van de kleuter (Voorkom minderwaardigheidsgevoel) Let op voor te vroeg werken met cijfers en letters

21 10 accenten Een onmisbaar instrument Tips: Laat bij een BC ook eens de functie van de computer ervaren Getuigenissen Verhaaltjes De computer is voor veel mensen een onmisbaar werktuig. Daardoor neemt hij een belangrijke plaats in hun leven in. Belangrijk is ook dat kleuters hiermee bij gelegenheid worden geconfronteerd.

22 10 accenten Een creatief werktuig Zelf de computer als creatief werktuig gebruiken Tips: Tekeningen aanvullen Zelf tekening maken (Paint) Helpen bij een eigen werkstukje - Verslag BC - Dagboekje - Multi mediaal infoboekje - Levend boekje

23 10 accenten Een creatief werktuig Ontwikkelingsaspecten: DENKONTWIKKELING Kennis en ervaringen creatief voorstellen TIJD: inzichten verwerven over de tijd MUZISCHE VORMING: Muzisch omgaan met materialen en beelden TAAL Boodschappen omzetten in pictogrammen

24 10 accenten Informatie en communicatie De computer hanteren als informatie- en communicatie-instrument. Kennismaken met internet. Tips: Actua: info zoeken op het net E-mail: Naar ouder Naar directeur Naar andere kleuters Afbeeldingen afhalen van het net

25 10 accenten Software met meerwaarde Softwarepakketten bevatten oefenvormen die rechtsreeks appelleren aan leerplandoelen. Sommige werkvormen zijn analoog aan het werken met ander materiaal. Bepaalde werkvormen zijn enkel mogelijk met de computer, of laten toe om het beoogde doel op een nieuwe manier te benaderen. Een duidelijke meerwaarde!

26 Overaanbod software 10 accenten Het overgrote deel van het softwareaanbod richt zich tot het thuisgebruik. Dit maakt dat ze niet steeds geschikt is om gericht te werken aan ontwikkelingsdoelen. Edutainment: Gericht op de thuismarkt Niet doelgroep specifiek Multi-functioneel Geen informatie over leerproces Internationaal Sterk multimediaal Speels van karakter Vakoverschrijdende vaardigheden

27 Overaanbod software 10 accenten * Afgebakend aantal doelen (woordenschat verrijken..) * Steunt op een eigentijdse didactische visie op taalleren * Kleine doelgroep: vijf-zesjaren die taalvertraging hebben * Fijnmazige instelling van de moeilijkheidsgraad. * Adaptief ! * Leerkracht kan precies instellen welke kleuter welke oefening maakt * Gedetailleerde informatie over het oefenproces. * Eigentijdse vormgeving * Spijtig : Hollandse uitspraak… Een eigentijds schoolpakket:


Download ppt "1. Drie uitdagingen voor elke basisschool 2. Ontwikkelingsgericht werken met ICT in de kleuterschool: 10 accenten 3. Een kijkwijzer 4. Op het web."

Verwante presentaties


Ads door Google