De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Aansprekende resultaten in Utrecht” Inleider:Jurrie Oosterhof Bedrijf:GR Afvalverwijdering Utrecht (A.V.U.) N.V. A.V.U. Functie:Directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Aansprekende resultaten in Utrecht” Inleider:Jurrie Oosterhof Bedrijf:GR Afvalverwijdering Utrecht (A.V.U.) N.V. A.V.U. Functie:Directeur."— Transcript van de presentatie:

1 “Aansprekende resultaten in Utrecht” Inleider:Jurrie Oosterhof Bedrijf:GR Afvalverwijdering Utrecht (A.V.U.) N.V. A.V.U. Functie:Directeur

2 Limburgs Samenwerken uniek ? Doelstelling aansprekende resultaten door: –Afvalbundeling –Inkoopkracht –Samenwerking Niets nieuws onder de zon !!

3 Inhoud inleiding 1.Ontstaansgeschiedenis AVU 2.Vorm, taken en verantwoordelijkheden AVU 3.Relaties met andere actoren (o.a. Provincie) 4.Invulling rol AVU als afvalmakelaar Resultaten Vergelijking verwerkingstarieven 5.Overeenkomsten en verschillen AVU - ASL 6.Organisatorische aanbevelingen inrichting ASL Inhoud inleiding

4 Oorsprong AVU : 1966 Huishoudelijk afval werd gestort: –Capaciteitsprobleem –Milieuhygiënisch probleem stortplaatsen Provincie wil samenwerking gemeenten en bepleit: –Collectief gemeentelijk stortcontract bij VAM Drenthe Provincie kan samenwerking niet afdwingen: –Er gebeurt dus niets Ontstaansgeschiedenis AVU

5 Stand van zaken in 1973. Nog steeds gebrek aan consensus tussen gemeenten Regio’s willen gescheiden inzamelen en: GFT composteren Restafval verbranden Stad Utrecht wil vnl. verbranden bij AVR Rotterdam (Stad Utrecht had contract) Provincie wil: GFT composteren Restafval verbranden in Utrecht Ontstaansgeschiedenis AVU

6 Ontwerp afvalstoffenwet 1975 Provinciale Staten moeten plan vaststellen Opdeling in samenwerkingsgebieden Gemeenten moeten samenwerken bij verwijdering Huishoudelijk Afval Ontstaansgeschiedenis AVU

7 1 e Afvalstoffenplan Utrecht 1982 1 Samenwerkingsgebied Gemeenschappelijke Regeling als vorm Deelnemers: Provincie Gemeenten (33) Strekking: Verbrandbaar afval naar AVR (AVI) Rotterdam GFT naar VAM in Drenthe Ontstaansgeschiedenis AVU

8 Gemeenten onder druk gezet: Weigeren om samen te werken dan: Provincie wijst gehele provincie aan als Samenwerkingsgebied Provincie neemt zelf verwijdering ter hand Gevolg: –Oprichten GR Afvalverwijdering Utrecht –Bevoegdheden overgedragen –Oprichtingsjaar 1984 Ontstaansgeschiedenis AVU

9 Verzelfstandiging AVU in 1995 Gemeenschappelijke Regeling met eigen apparaat: In 1996 vaststelling beleidsplan AVU Taken en bevoegdheden herbevestigd Werkwijze vastgesteld Omvang organisatie op max. 5 fte’s bepaald Oprichting NV AVU Cafetariamodel / implementeren vigerende contracten Ontstaansgeschiedenis AVU

10 Rolverdeling GR - Gemeenten Gemeenten verantwoordelijk voor: Inzameling AVU (GR) verantwoordelijk voor: Transport Overslag Bewerking, herverwerking en eindverwerking Domein: tot 1996 alleen Restafval en GFT en toepassing vereveningstarief (overslag en transportkosten) na 1996 ook andere componenten Vorm, taken en verantwoordelijkheden AVU

11 Bestuurlijke organisatie GR Gemeenschappelijke Regeling AVU Algemeen Bestuur (AB): 33 Gemeentelijke vertegenwoordigers 2 Provinciale vertegenwoordigers (waarvan 1 gedeputeerde) Dagelijks Bestuur (DB): Voorzitter Drs. M.A.A. Schakel, burgemeester Lopik 8 Vertegenwoordigers uit het Algemeen Bestuur Regionale vertegenwoordiging Vorm, taken en verantwoordelijkheden AVU

12 De werkorganisatie van AVU In ontwerp 5 fte’s opgenomen (ca. 3 fte’s bezetting) Functies: Directeur100 % Projectmanager techniek80 % Adviseur beleidsontwikkeling en beleidsondersteuning100 % Secretaresse / administratief medewerker25 % Financieel economisch medewerker0 % Inhuur specifieke deskundigheidPM Specifieke achtergrond medewerkers!! Vorm, taken en verantwoordelijkheden AVU

13 Kerngegevens werkterrein AVU Deelnemers: Provincie 33 gemeenten Grootste gemeente: Utrecht met 260.000 inwoners Kleinste gemeente Renswoude met 4.150 inwoners Inwoners en aansluitingen: 1.162.000 inwoners 470.000 aansluitingen Vorm, taken en verantwoordelijkheden AVU

14 Kaderstelling werkwijze AVU Taakuitvoering op contractenbasis Publieke en private bedrijven Openbare aanbesteding als basis Gunstige prijscondities Onafhankelijk van marktpartijen Bewust geen deelname in be- en verwerking Rekening houden met milieuontwikkeling Vorm, taken en verantwoordelijkheden AVU

15 Taakherdefinitie in 1996 Transport, overslag, be- en verwerken van: Huishoudelijk afval Grof Huishoudelijk afval GFT, snoeihout, (berm)maaisel Wit & Bruingoed Glas Papier en karton Oude medicijnen, injectienaalden, KGA Bouw- en sloopafval, asbest en metalen Andere monostromen Toepassing verevening overslag & transport Monitoren, uitvoeren sorteeranalyses etc. Advisering gemeenten: Aanbestedingen Afvalstoffenbeleid Techniek Vorm, taken en verantwoordelijkheden AVU

16 Welke contracten: AVR: Verbranden restafval300.000 ton Mechanische scheiden GHA70.000 ton ESSENT: Composteren GFT 80.000 ton ORGAWORLD:Vergisten GFT10.000 ton Overslagstations Restafval en GFT3 stuks Regionale overslag stations (ROS) wit & bruingoed2 stuks Contract inzameling en verwerking papier / karton40.000 ton Contract inzameling en verwerking glas25.000 ton Contract inzameling en verwerking injectienaalden3.200.000 stuks Contracten storten; bouw & sloopafval; composteren groenafval; ferro & non-ferro Totale omzet ca. € 60.000.000 in 2003 (incl BTW) Vorm, taken en verantwoordelijkheden AVU

17 Relaties met andere actoren Europa VROM / VNG Bio-plastics AOO / NOVEM Provincie Samenwerking / netwerken Relaties met andere actoren

18 Behaalde successen 1984 begonnen, alle gemeenten, volledig draagvlak Al jarenlang de laagste verbrandingstarieven GFT aanbesteding 1998 bespaart 400.000 gld per jaar Binnen 2 jaar gescheiden inzameling GFT (1 e in Ned.) Wit en bruingoed Nieuw contract met AVR in 2002: Laagste verbrandingstarieven, vast met index, geen bodem of plafond Scheidingsinstallatie Grof Huishoudelijk Afval (93 % materiaal en producthergebruik) Invulling rol AVU als afvalmakelaar

19 Andere resultaten 55 Sorteeranalyses in Utrecht gedurende 5 jaar (vergelijking: Rijk 10 analyses) Aanbesteding inzameling voor 13 gemeenten Regionale milieustraat in 3 gemeenten Kringloopbedrijven Invulling rol AVU als afvalmakelaar

20 Gemiddelde reinigingsheffing (bij 100 % dekking) JaarUtrechtLimburg 1999 fl 423,=fl 444,= 2000 fl 466,=fl 486,= 2002 € 215,=€ 228,= 2003 € 226,=€ 236,= Ergo: Verschillen lijken beperkt maar is dit ook zo ?? Invulling rol AVU als afvalmakelaar

21 Vergelijking verwerkingstarieven (all in tarieven per ton in 2004, exclusief BTW) Afvalstroom Verbranden HHA Verwerken GHA (93 % hergebruik) GFT (naar VAM Drenthe) Asbest Snoeihout Los bermgras Boomstobben/rollen bermgras Reinigbaar RK-slib direct Reinigbaar veegvuil direct KWD-afval AVU UtrechtAVL Essent Milieu € 106,01€ 137,48 € 87,78€ 80,12 € 72,=€ 94,= € 27,=€ 36,= € 30,=€ 39,= € 28,=€ 45,= € 46,=€ 47,= € 46,=€ 56,= € 106,01€ 147,50 Invulling rol AVU als afvalmakelaar

22 Overeenkomsten en verschillen AVU - ASL 1.Ontstaanswijze 2.Strategie Overeenkomsten en verschillen AVU - ASL

23 Valkuilen en aanbevelingen Ben / blijf als GR juridisch eigenaar van het afval Baken de bevoegdheden duidelijk af Waarborg de relatie op ambtelijk en bestuurlijk niveau Veel communiceren Niet van achter het bureau Erg arbeidsintensief Afspraken met gemeenten goed vastleggen Personeel moet duidelijke affiniteit met (lokale) overheid hebben (publieke oriëntatie) Organisatorische aanbevelingen inrichting ASL

24 Bedankt voor uw aandacht Jurrie Oosterhof 8 april 2004 ASL ; ben de architect en ook de makelaar !


Download ppt "“Aansprekende resultaten in Utrecht” Inleider:Jurrie Oosterhof Bedrijf:GR Afvalverwijdering Utrecht (A.V.U.) N.V. A.V.U. Functie:Directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google