De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FISHERIES Hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid Oostende, 31 augustus 2011 European Commission Mariti3meAffairs andFisheries.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FISHERIES Hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid Oostende, 31 augustus 2011 European Commission Mariti3meAffairs andFisheries."— Transcript van de presentatie:

1 FISHERIES Hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid Oostende, 31 augustus 2011 European Commission Mariti3meAffairs andFisheries

2 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Visserij2 Waarom een radicaal hervormingsvoorstel? Zijn we er? -Huidig GVB: veel positieve aspecten - maar … -Dalende vangsten, bestanden blijven onder druk -Vloten lijden verliezen -Voortdurende problemen – discards, te grote vloot -Afhankelijkheid van import groeit verder -Complex en duur, details hebben politieke lading -Grote afstand tussen industrie en beleid

3 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Fisheries3Visserij3 FISHERIES Dia Een toekomstvisie op het GVB 2020: Bestanden maximaal duurzaam benut Visserij in harmonie met ecosysteem Winstgevend en aantrekkelijk beroep Economisch zelfvoorzienend Welvarende, gediversifieerde kusteconomieen Goed geïnformeerde consumenten Nauwere samenwerking met stakeholders, simpeler GVB European Commission MaritimeAffairs andFisheries

4 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Visserij4 Hervorming GVB een ingewikkeld pakket Voorstellen - gestoeld op consultaties en uitdagingen Elementen: –1e tranche: basisverordening en gemeenschappelijke marktordening, externe dimensie, rapport over de hervorming van 2002 en overkoepelende communicatie – 13 juli –2e tranche: financieel instrument – eind november

5 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Visserij5 Nieuw GVB - hoofdelementen van het pakket 1. MSY: meer vis om duurzaam vissen mogelijk te maken -Van principe tot beleidsdoel voor 2015 -Duurzame optimalisering van vangsten, meer vis, grotere vissen -Gereduceerde kosten This could be caught!

6 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Visserij6 2. Ecosysteembenadering -Meerjarige beheerplannen voor visserijtakken, visserij management weegt milieu mee -Procedures voor uitvoering van milieubeleid (N2000, KR-MSFD) Nieuw GVB - hoofdelementen van het pakket

7 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Visserij7 3. Stoppen van discards -Behoefte aan stapsgewijze uitbanning van teruggooi… -… maar flexibel om het werkbaar te houden -Onvermijdelijke wijzigingen in wetgeving (TCM, marktbeleid) Nieuw GVB - hoofdelementen van het pakket

8 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Visserij8 4. Marktwerking: overdraagbare visserijconcessies -Zakelijke, depolitiserende benadering voor reductie overcapaciteit -Relatieve stabiliteit: alleen op nationaal niveau -Flexibiliteit, aanpassen aan nationale omstandigheden -Kleinschalige visserij kan speciale behandeling krijgen -Economische link met LS en kustbewoners -Voorkomen van overmatige concentratie Nieuw GVB - hoofdelementen van het pakket

9 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Visserij9 5. Beter advies: biologisch en economisch -Partnerships tussen vissers en wetenschappers -Stroomlijnen van advies van diverse instanties -Adequate advies en wetenschapsvoorzieningen -Urgent nieuwe gebieden verkennen: meersoortenbeheer, ecosysteembenadering -Versterkte plicht tot data verzameling -Economische (data) basis verbeteren Nieuw GVB - hoofdelementen van het pakket

10 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Visserij10 6. Beter bestuur door regionalisering -Micro-management verdwijnt van EU besluitvormingsniveau -Resultaatgericht management -Regionalisering brengt dagelijks management en besluiten dichter bij stakeholders… -… versterkt gedachtewisseling en inbreng van expertise… -… en faciliteert co-management (versterkte rol PO’s) -Mogelijkheid, geen verplichting -Meer bevoegdheden LS, maar onder condities vastgelegd in EU wetgeving Nieuw GVB - hoofdelementen van het pakket

11 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Visserij11 7. Slimmer financieren: geld voor beleidsverandering (preview) -Eén financieel instrument, strenge voorwaarden – geld om doelen te bereiken -Nadruk op innovatie, vergroening, duurzame groei -Stoppen met inefficiente vlootsubsidies -Stimuleren aquacultuur en ontwikkeling kustgemeenschappen, horizontale horizontale IMP instrumenten -Voldoende middelen voor datacollectie, advies, controle -Steun voor productie en afzetplanning Nieuw GVB - hoofdelementen van het pakket

12 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Visserij12 8. Verbetering van de controle (IUU en Controleverordening) 9. Promotie van duurzame aquacultuur 10. Internationaal optreden consistent met principes van GVB (mondiaal, regionaal, bilateraal) – appel op industrie- verantwoordelijkheid 11. Groei, banen, kustgemeenschappen (EMFF) 12. Sociale agenda & kleinschalige visserij Nieuw GVB - hoofdelementen van het pakket

13 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Visserij13 Het proces: Het GVB onder medebeslissing GVB: juli 2011 tot december 2012 onderhandelingen/adoptie (Raad van Visserijministers en het Europees Parlement), inwerkingtreding nieuwe GVB 1 januari 2013 Europees Maritiem en Visserijfonds: Commissie voorstel 30 november 2011; december 2011 tot december 2013 (of eerder) onderhandelingen en adoptie door Raad en EP, inwerkingtreding nieuwe EMVF: 1 januari 2014; 2013: onderhandelingen Commissie en Lidstaten over de Nationale Operationele Programma’s

14 FISHERIES Dia European Commission MaritimeAffairs andFisheries Visserij14 FISHERIES Dia Hartelijk dank! European Commission MaritimeAffairs andFisheries


Download ppt "FISHERIES Hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid Oostende, 31 augustus 2011 European Commission Mariti3meAffairs andFisheries."

Verwante presentaties


Ads door Google