De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013 September en oktober 2012 Maaike Beuving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013 September en oktober 2012 Maaike Beuving."— Transcript van de presentatie:

1 FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013 September en oktober 2012 Maaike Beuving

2 REFERENTIENIVEAUS REKENEN IMPLEMENTATIE IN EINDEXAMEN VO Opbouw presentatie 1Terugblik op pilot rekentoetsen in 2012 2Via pilot 2013 naar rekentoetsen VO in 2014 3Normering en waarborgen gelijkwaardigheid niveau 4Vragen

3 1Terugblik pilot rekentoetsen vo in 2012 Logistiek, techniek en inhoud

4 2010 - 2011 Cito (pre)pilots met rekentoetsen 2F en 3F SLO ontwikkelde rekentoetswijzers voor 2F en 3F in opdracht van OCW CvE vaststellingscommissies en constructieopdrachten

5 PILOT MAART 2012 ALGEMEEN CvE hield in maart pilots met rekentoetsen 2F voor vmbo en 3F voor havo en vwo gebaseerd op de conceptrekentoetswijzers Alle vo-scholen konden deelnemen Kenmerken: digitale afname, flexibel binnen twee aangewezen weken in maart met behulp van 5 varianten per niveau Voor dyslectische kandidaten is een d-versie meegeleverd De toetsen zijn ontwikkeld door Cito en vastgesteld en genormeerd door CvE

6 PILOT MAART 2012 ALGEMEEN (2) Ruim 400 locaties vo aangemeld Van bijna 50.000 kandidaten data retour ontvangen Verdeling: 63% vmbo 37% havo/vwo

7 RESULTATEN PILOT MAART 2012 (1) Techniek en logistiek Examensecretarissen (N=267) geven een wisselend beeld van de organisatie van de pilot binnen de school: 49% goed, 43% ingewikkeld maar uiteindelijk goed en 8% lastig 22% geeft aan dat het moeilijk is geschikte lokalen te vinden 25% vindt het maken van toetsplanningen moeilijk 10% vindt het toewijzen van varianten moeilijk 85% geeft aan dat de afnames goed zijn verlopen 34% heeft gebruik gemaakt van de ICT-examenhelpdesk

8 RESULTATEN PILOT MAART 2012 (2) Techniek en logistiek Overige signalen: Taakverdeling functionarissen binnen de school (Examensecretaris, systeembeheer, roostermakers, administratie) Belasting functionarissen binnen de school Belasting computerlokalen Afnameperiode: duur en moment Informatie over de bug en ontbrekende schooltype in package

9 RESULTATEN PILOT MAART 2012 (3) Inhoud en niveau Opmerkingen (Examensecretarissen (N=267); docenten (N= 338); leerlingen (5084) en systeembeheerders (166)) Geen mogelijkheid tot bladeren tussen opgaven Toegestane hulpmiddelen (rekenmachine) Verklanking t.b.v. dyslectische kandidaten Aantal opgaven in relatie tot de beschikbare tijd

10 RESULTATEN PILOT MAART 2012 (4) Percentages voldoendes bij pilot rekentoets VO (maart 2012) volgens voorlopige cesuur 2F vmbo-BB2F vmbo-KB2F vmbo-TL3F havo3F vwo Gemiddelde cijfer4,35,46,44,96,7 Percentage voldoendes16%44%72%28%68%

11 2Naar rekentoetsen in het vo in 2014 Pilot 2013 en reguliere situatie

12 NAAR REKENTOETSEN VO IN 2014 Vanaf 2014: rekentoets als onderdeel van het eindexamen vo vmbo:rekentoets 2F havo en vwo:rekentoets 3F Tenzij de Minister anders besluit met betrekking tot 3S voor vwo

13 NAAR REKENTOETSEN VO IN 2014 2013: generale repetitie Indien nodig: rekentoetswijzers 2F en 3F aanpassen nav ervaringen pilots Een pilot rekentoets VO in maart en een herkansing in juni waarvoor alle vo-scholen hun kandidaten en voorlaatste jaars kunnen aanmelden (via formulier DUO) In maart 10 en in juni 5 varianten per niveau. Voor de pilot van 2013 worden de overige aanpassingen in de toets voor kandidaten met een handicap beproefd

14 NAAR REKENTOETSEN VO IN 2014 Aandacht voor geheimhouding Opbouw van itembank rekenen van invloed op geheimhouding en inzagerecht. Toetsen worden niet (allemaal) openbaar: voorbeeldtoetsen rekenen Richtlijnen flexibele en digitale examens gelden ook voor de rekentoets VO: directeur tekent voor inachtneming meer informatie: informatiebrochure rekentoets VO en voorbeelden van protocollen VO-raad en AOC-raad Inzagerecht: indirect

15 3Normering en waarborgen gelijkwaardigheid niveau Realisatie van een doorlopende toetslijn

16 NORMEREN VIA EEN VAARDIGHEIDSSCHAAL Toetsen en examens op basis van een itembank worden genormeerd met behulp van een vaardigheidsschaal Score op de toets wordt uitgedrukt op een vaardigheidsschaal Vaardigheden op de vaardigheidsschaal worden gekoppeld aan een cijfer Op de rapportage: scores – vaardigheidsschaal – cijfers Dus: geen N-term! Dezelfde vaardigheden van hetzelfde niveau vastgesteld via passende instrumenten voor: -de doelgroep (context) -de opleiding (eigen toetswijzer/syllabus)

17 WAARBORGEN GELIJKWAARDIGHEID NIVEAU Referentiecesuur: van indicatief naar definitief: Afstemming op toetsniveau via bemensing commissies (overlap of waarnemers) Afstemming over opleidingen via syllabi/rekentoetswijzers (via opdracht aan commissie) Populatie- en opleidingsonafhankelijke referentiecesuur via referentiesets van opgaven

18 Vragen? Meer informatie www.steunpunttaalenrekenenvo.nl www.cve.nl www.examenblad.nl www.cito.nl www.referentiesets.nl

19 www.cve.nl College voor Examens 030–2840 700 Info@cve.nl Postbus 315 3500 AH Utrecht


Download ppt "FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013 September en oktober 2012 Maaike Beuving."

Verwante presentaties


Ads door Google