De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakbekwaamheid en PE? Zorgbekwaamheid! FiDiZ, 29 september 2008Dik van Velzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakbekwaamheid en PE? Zorgbekwaamheid! FiDiZ, 29 september 2008Dik van Velzen."— Transcript van de presentatie:

1 Vakbekwaamheid en PE? Zorgbekwaamheid! FiDiZ, 29 september 2008Dik van Velzen

2 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Weet u wat een Segway:  is?  kost?  aan verzekeringspremie doet?

3 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 De Segway Ferrari!

4 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Zorgplicht en vakbekwaamheid  Wat behelst de Wft-zorgplicht?  Welke vakbekwaamheid is daarvoor nodig?  En hoe houdt u die op peil?

5 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Zorgplicht  Elke financiële dienstverlener heeft een zorgplicht volgens de Wft.  Maar de tussenpersoon heeft ook nog een zorgplicht volgens het BW.  Wft: zorgplicht met het oog op het algemeen belang.  BW: zorgplicht in het individuele geval.

6 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Consequenties Als u het structureel goed doet …  Hebt u van de AFM niets te vrezen,  maar kan het incidenteel best nog wel eens mis gaan. Als u het structureel niet goed doet …  Hebt u van de AFM veel meer te vrezen,  maar of u daardoor ook nadeel aan klanten berokkent is nog maar de vraag.  (in elk geval zit u dan waarschijnlijk niet in de zaal).

7 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Zorgplichtnorm  Hoofdzakelijk een open norm.  Wft geeft gedeeltelijke invulling, zoals:  Vakbekwaamheid  Klantenprofiel  Advies-/informatieplicht  Zwaardere eisen bij impactvolle producten  Nog zwaarder bij MIFiD  Bewaarplicht  BW-norm: de professionele financiële dienstverlener.  Aangescherpt met de eigen presentatie  De ‘financieel specialist op alle gebieden’ loopt extra risico’s

8 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Zorgplichtdimensies  Bij advies … totstandkoming product  Tijdens looptijd. Sluit product nog aan bij:  Gewijzigde omstandigheden van algemene bekendheid?  Gewijzigde omstandigheden aan de zijde van de klant?

9 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Voorbeeld  Uw klant heeft alle aansprakelijkheidsverzekeringen bij u lopen (AVB + WAM).  Hebt u de rechtspraak gevolgd?  inzake werkgeversaansprakelijkheid en zorgplicht werkgever (7:658 BW, 7:611 BW en 6:248 BW).  Inzake samenloop en gat er tussen?  Stel nu eens dat de dekking niet is, zoals zou moeten …?

10 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Voorbeeld  U hebt 5 jaar geleden een schade-AOV verkocht aan een van uw klanten.  Verzekerde jaarrente geïndexeerd.  Wanneer hebt u voor het laatst jaarcijfers opgevraagd?  Duurcontract impliceert duurzorg!  Stel nu eens dat u dat niet hebt gedaan …

11 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Voorbeeld: consequenties Situatie 1: klant heeft geen financieel nadeel  AFM: sanctie normcorrigerend gesprek  En als het echt een slippertje is: niets  BW: niets aan de hand.  Situatie 2: klant heeft wel financieel nadeel  AFM: sanctie normcorrigerend gesprek  En als het echt een slippertje is: niets  BW: schadevergoedingsplicht!

12 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Kortom  Je kunt door rood licht rijden zonder een schade te veroorzaken.  Voor de boete maakt dat niet zoveel uit.  Maar je kunt als professioneel financieel dienstverlener te kort schieten … zonder dat je door rood rijdt.  En dan bent u schadeplichtig! En je kunt natuurlijk ook door rood rijden en daarbij schade veroorzaken:

13 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Voorbeeld  Klant heeft twee bedrijfsgebouwen. Door samenvoeging activiteiten in één gebouw worden verzekerde sommen op inhoud aangepast.  5 maanden later aanzienlijke schade aan het leegstaande gebouw; verzekeraar wijst claim af.  Tussenpersoon aansprakelijk.  Incident of structurele fout?

14 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Execution only  Execution only is een Wft-begrip  Bij AFM komt u daarmee weg  Execution only is geen BW-begrip  Hoge Raad: ‘als het gaat om eigengereide en moeilijk te overtuigen cliënten zijn waarschuwingen niet toereikend om iedere aansprakelijkheid af te wenden’.  Met execution only trek je bovendien je eigen kwaliteit in twijfel.

15 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Vakbekwaamheid in de Wft De norm is simpel:  de klant moet er op kunnen vertrouwen dat de financiële dienstverlener die hem te woord staat vakbekwaam is. Wft-vakbekwaamheidsnorm is:  Entreevereiste (zonder krijg je geen vergunning)  Continuvereiste (als de vakbekwaamheid na inschrijving niet voldoende blijft, wordt vergunning afgepakt).

16 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Twee misverstanden  Algemeen misverstand nummer 1:  Alleen adviseurs en bemiddelaars?  Nee: ook aangaan, beheren en uitvoeren  Dus: ook acceptanten, e.d.  Schadebehandelaars zijn wel vrijgesteld  Algemeen misverstand nummer 2: het is voldoende als de feitelijk leidinggevende een diploma heeft!  Onjuist: is oud Wabb-model.  Medewerker zonder aantoonbare vakbekwaamheid: klantcontacten alleen indien aantoonbaar 4-ogenprincipe toegepast.  All-round adviseur in loondienst: moet dus gewoon diploma’s hebben.

17 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Vrijstellingen Vraag:  Moet ik ook PE volgen? Ik had toch vrijstelling??? Antwoord:  Ja, u moet PE volgen!  Vrijstellingen gelden nooit voor de PE  Maar alleen voor de oorspronkelijke Wft- vakbekwaamheidseisen

18 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Open norm en diplomanorm  Voor bedrijven met minder dan 50 FTE:  Voor feitelijk leidinggevenden: diplomastelsel verplicht  Voor medewerkers: keuze tussen  diplomastelsel of  bedrijfsvoeringmodel (open norm)  Voor bedrijven met meer dan 50 FTE: altijd keuze:  Diplomastelsel óf  bedrijfsvoeringmodel (open norm)  Wft-PE geldt uitsluitend voor diplomastelsel

19 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Bedrijfsvoeringsmodel  Open norm  Volledig uitgewerkte scripts  4-ogenprincipe  Eigen maatwerkopleiding  Let wel: bedrijfsvoeringsmodel vereist altijd actuele vakkennis  En niet alleen als de minister toevallig PE voor het diplomastelsel vaststelt

20 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Het Wft-diplomastelsel  Kent geheel nieuwe diploma’s  En een Overgangs/dispensatieregeling  Die Overgangs/dispensatieregeling blijft bestaan  Vrijstellingen blijven dus geldig…  … zolang u uw diploma’s geldig houdt.  Het PE-stelsel geldt daardoor voor oude en voor nieuwe diploma’s.

21 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Basis financiële diensten Wft-LevenWft-Schade Wft-Volmacht AlgemeenWft-Volmacht A-VariaWft-Volmacht A-Transp.Wft-Volmacht A-BrandWft-Volmacht OverigeWft-Volmacht A-LevenWft-Volmacht AlgemeenWft-Volmacht Overige Wft-Volmacht SchadeWft-Volmacht Leven CKHK Wft-Beleggen

22 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Overgangsmaatregel Oude diploma’s (vóór 1-10-2007) geven vrijstelling volgens:  Transponeringstabel en aanvullende CDFD-lijsten  Altijd in combinatie met 6-6-3 eis  3 jaar relevante werkervaring tussen 1-1-2000 en 1-1-2006 indien diploma vóór 1-1-2000 is afgegeven  Indien vrijstelling: dan altijd ook voor Wft-Basis

23 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Het PE-systeem  Wat  Wat is de inhoud van de PE?  Hoe  Hoe ziet dat PE-systeem er uit?  Hoe kan ik dat het makkelijkste volgen?  Hoe vaak komen er PE-eisen?  Het belang  Welke PE is voor wie van belang?  En wat zijn de consequenties van het ‘ niet-doen’?

24 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Wat is de inhoud?  Wft-vakbekwaamheidsgebouw kent eindtermen en toetstermen  Die verouderen waar je bij staat.  Door nieuwe ontwikkelingen (banksparen) en …  Gewijzigde inzichten (beleggen schiet nog steeds te kort)  Periodiek herziet minister de eind-/toetstermen (en die gelden dan voor alle nieuwe intreders).  Verschil tussen ‘nieuw’ en ‘oud’ is PE  Uiteindelijk leert iedereen dus hetzelfde!

25 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Hoe ziet het er uit?  Minister publiceert nieuwe ‘ toetstermen’.  Gebeurd op 27-6-2008  Diplomahouders hebben 18 maanden om een PE – certificaat te behalen:  Dus tot en met kerstmis 2009.  Geen PE-certificaat betekent: Wft-diploma niet meer geldig  Geldt zowel voor oude als voor nieuwe diploma’s  AFM controleert ‘vergunninghouders’  Niet-vergunninghouders moeten zelf PE-certificaten verzamelen/bewaren.

26 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Welke inhoud heeft PE?  Voor de goede beroepsbeoefenaar uitsluitend al bekende dan wel niet relevante onderwerpen:  Al bekend, want: u wacht toch niet met kennis over banksparen totdat de minister het in de krant heeft gezet?  Niet relevant, want: (bijvoorbeeld) niet iedereen met een A-diploma is werkelijk actief op levengebied  Het PE-programma zelf:  Is voorgesteld door commissie van deskundigen uit de bedrijfstak  En iedereen heeft commentaar mogen leveren.

27 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Hoe vaak komen er PE-eisen?  Dat weet nog niemand.  Bedrijfstakorganisaties pleiten voor ‘jaarlijks’  (sommige onderwijsinstellingen ook: hoe zou dat toch komen?)  Er wordt vaak geroepen: elke 18 maanden! Onzin!  Een keer per 2 of 3 jaar lijkt mij wel genoeg.  Maar de minister zal wel naar het polderoverleg luisteren.

28 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Hoe moet je aan PE voldoen?  Je kunt een PE-certificaat halen via een:  Toets  Onderwijsprogramma met ‘toetsend element’ (dat is een onderdeel waarmee ‘de vakbekwaamheid van elke deelnemer individueel wordt vastgesteld’)  Alleen in de klas zitten is dus niet voldoende!  Duur/omvang:  Door onderwijsinstelling te bepalen (open norm)  Als maar aan de toetstermen wordt voldaan  Door wie?  Alleen door geaccrediteerde onderwijs-/exameninstellingen.

29 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Wie moet PE volgen?  Iedereen met een geldig Wft-diploma!  Want je wilt je diploma’s toch geldig houden!  En die van je medewerkers!  Dat is het belang van de werknemer …  Je weet nooit wat je volgende baan is  Hou jezelf ‘ employable’  … en ook van de werkgever  Een medewerker zonder geldige diploma’s raak je helemaal nooit meer kwijt.

30 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Voorbeeld  Medewerker met B-diploma uit 2003  Wil in 2020 voor zichzelf gaan beginnen  B-diploma levert dan nog precies dezelfde vrijstellingen op als in 2006  Op voorwaarde dat door het volgen van PE het diploma geldig is gebleven.

31 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Voorbeeld  A-diploma van 2003, gebaseerd op:  A-Algemeen (1998) en A-Brand (1999)  A-Transport (2000), A-Varia (2000), A-Leven (2003)  Niet datum A-diploma, maar datums certificaten gelden!  Wil diploma Wft-Volmacht Schade  Dispensatieregeling geeft vrijstelling voor:  Onderdeel Volmacht Algemeen (mits relevante werkervaring) én  Onderdeel Volmacht Schade Brand (mits relevante werkervaring) én  Onderdeel Volmacht Schade Transport  Onderdeel Volmacht Schade Varia  Wft-Volmacht Overige (= nieuwe GA) nog te doen  Als alle PE wordt bijgehouden (dus ook PE-Volmacht!).

32 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Welke PE moet u volgen? Diploma/certificaatTe volgen PE B-diplomaBasis, Schade, Leven excl. Beleggen B-diploma plus inhaalprogramma Beleggen A Basis, Schade, Leven incl. Beleggen Erkend hypotheekadviseur plus PE- SEH plus inhaalprogramma CK Basis, Hypotheken incl. Beleggen en Consumptief krediet B-diploma plus inhaalprogramma Beleggen A plus inhaalprogramma CK + diploma WF 2 Basis, Schade, Leven incl. Beleggen, Hypotheken en Consumptief krediet

33 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Welke PE moet u volgen? Diploma/certificaatTe volgen PE A-diplomaBasis, Schade, Leven excl. Beleggen + Wft-Volmacht Algemeen + Wft-Volmacht Schade, onderdeel Schade en Wft-Volmacht-Leven, onderdeel Leven A-diploma plus inhaalprogramma Beleggen A Basis, Schade, Leven incl. Beleggen + Wft-Volmacht Algemeen + Wft-Volmacht Schade, onderdeel Schade en Wft-Volmacht-Leven, onderdeel Leven Aanvullend GAAanvullend Wft-Volmacht Overig

34 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008 Ellende voorkomen?  Voor u zelf en voor uw medewerkers en voor iedereen die u tegenkomt:  Alle relevante Wft-PE-programma’s aantoonbaar volgen!  Relevant is: alles waarvoor je een vrijstelling hebt of wat je behaald hebt.  Bij SEH-erkenning: Wft-Basis en Wft-CK zelf regelen!  Om je A-diploma/-certificaten geldig te houden moet je dus PE Volmacht Algemeen (en PE-Volmacht Schadeverzekering en PE- Volmacht Levensverzekering) volgen!  PE-certificaten bewaren: die zijn net zoveel waard als het diploma!  Uw zorgplicht als werkgever:  Leg dat advies ook maar schriftelijk vast!

35 © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008  Uw vragen?


Download ppt "Vakbekwaamheid en PE? Zorgbekwaamheid! FiDiZ, 29 september 2008Dik van Velzen."

Verwante presentaties


Ads door Google