De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakbekwaamheid en PE? Zorgbekwaamheid!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakbekwaamheid en PE? Zorgbekwaamheid!"— Transcript van de presentatie:

1 Vakbekwaamheid en PE? Zorgbekwaamheid!
FiDiZ, 29 september Dik van Velzen

2 aan verzekeringspremie doet?
Weet u wat een Segway: is? kost? aan verzekeringspremie doet? © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

3 De Segway Ferrari! © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

4 Zorgplicht en vakbekwaamheid
Wat behelst de Wft-zorgplicht? Welke vakbekwaamheid is daarvoor nodig? En hoe houdt u die op peil? © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

5 Zorgplicht Elke financiële dienstverlener heeft een zorgplicht volgens de Wft. Maar de tussenpersoon heeft ook nog een zorgplicht volgens het BW. Wft: zorgplicht met het oog op het algemeen belang. BW: zorgplicht in het individuele geval. © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

6 Consequenties Als u het structureel goed doet …
Hebt u van de AFM niets te vrezen, maar kan het incidenteel best nog wel eens mis gaan. Als u het structureel niet goed doet … Hebt u van de AFM veel meer te vrezen, maar of u daardoor ook nadeel aan klanten berokkent is nog maar de vraag. (in elk geval zit u dan waarschijnlijk niet in de zaal). © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

7 Zorgplichtnorm Hoofdzakelijk een open norm.
Wft geeft gedeeltelijke invulling, zoals: Vakbekwaamheid Klantenprofiel Advies-/informatieplicht Zwaardere eisen bij impactvolle producten Nog zwaarder bij MIFiD Bewaarplicht BW-norm: de professionele financiële dienstverlener. Aangescherpt met de eigen presentatie De ‘financieel specialist op alle gebieden’ loopt extra risico’s © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

8 Zorgplichtdimensies Bij advies … totstandkoming product
Tijdens looptijd. Sluit product nog aan bij: Gewijzigde omstandigheden van algemene bekendheid? Gewijzigde omstandigheden aan de zijde van de klant? © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

9 Voorbeeld Uw klant heeft alle aansprakelijkheidsverzekeringen bij u lopen (AVB + WAM). Hebt u de rechtspraak gevolgd? inzake werkgeversaansprakelijkheid en zorgplicht werkgever (7:658 BW, 7:611 BW en 6:248 BW). Inzake samenloop en gat er tussen? Stel nu eens dat de dekking niet is, zoals zou moeten …? © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

10 Voorbeeld U hebt 5 jaar geleden een schade-AOV verkocht aan een van uw klanten. Verzekerde jaarrente geïndexeerd. Wanneer hebt u voor het laatst jaarcijfers opgevraagd? Duurcontract impliceert duurzorg! Stel nu eens dat u dat niet hebt gedaan … © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

11 Voorbeeld: consequenties
Situatie 1: klant heeft geen financieel nadeel AFM: sanctie normcorrigerend gesprek En als het echt een slippertje is: niets BW: niets aan de hand. Situatie 2: klant heeft wel financieel nadeel BW: schadevergoedingsplicht! © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

12 Kortom Je kunt door rood licht rijden zonder een schade te veroorzaken. Voor de boete maakt dat niet zoveel uit. Maar je kunt als professioneel financieel dienstverlener te kort schieten … zonder dat je door rood rijdt. En dan bent u schadeplichtig! En je kunt natuurlijk ook door rood rijden en daarbij schade veroorzaken: © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

13 Voorbeeld Klant heeft twee bedrijfsgebouwen. Door samenvoeging activiteiten in één gebouw worden verzekerde sommen op inhoud aangepast. 5 maanden later aanzienlijke schade aan het leegstaande gebouw; verzekeraar wijst claim af. Tussenpersoon aansprakelijk. Incident of structurele fout? © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

14 Execution only Execution only is een Wft-begrip
Bij AFM komt u daarmee weg Execution only is geen BW-begrip Hoge Raad: ‘als het gaat om eigengereide en moeilijk te overtuigen cliënten zijn waarschuwingen niet toereikend om iedere aansprakelijkheid af te wenden’. Met execution only trek je bovendien je eigen kwaliteit in twijfel. © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

15 Vakbekwaamheid in de Wft
De norm is simpel: de klant moet er op kunnen vertrouwen dat de financiële dienstverlener die hem te woord staat vakbekwaam is. Wft-vakbekwaamheidsnorm is: Entreevereiste (zonder krijg je geen vergunning) Continuvereiste (als de vakbekwaamheid na inschrijving niet voldoende blijft, wordt vergunning afgepakt). © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

16 Twee misverstanden Algemeen misverstand nummer 1:
Alleen adviseurs en bemiddelaars? Nee: ook aangaan, beheren en uitvoeren Dus: ook acceptanten, e.d. Schadebehandelaars zijn wel vrijgesteld Algemeen misverstand nummer 2: het is voldoende als de feitelijk leidinggevende een diploma heeft! Onjuist: is oud Wabb-model. Medewerker zonder aantoonbare vakbekwaamheid: klantcontacten alleen indien aantoonbaar 4-ogenprincipe toegepast. All-round adviseur in loondienst: moet dus gewoon diploma’s hebben. © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

17 Vrijstellingen Vraag:
Moet ik ook PE volgen? Ik had toch vrijstelling??? Antwoord: Ja, u moet PE volgen! Vrijstellingen gelden nooit voor de PE Maar alleen voor de oorspronkelijke Wft-vakbekwaamheidseisen © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

18 Open norm en diplomanorm
Voor bedrijven met minder dan 50 FTE: Voor feitelijk leidinggevenden: diplomastelsel verplicht Voor medewerkers: keuze tussen diplomastelsel of bedrijfsvoeringmodel (open norm) Voor bedrijven met meer dan 50 FTE: altijd keuze: Diplomastelsel óf Wft-PE geldt uitsluitend voor diplomastelsel © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

19 Bedrijfsvoeringsmodel
Open norm Volledig uitgewerkte scripts 4-ogenprincipe Eigen maatwerkopleiding Let wel: bedrijfsvoeringsmodel vereist altijd actuele vakkennis En niet alleen als de minister toevallig PE voor het diplomastelsel vaststelt © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

20 Het Wft-diplomastelsel
Kent geheel nieuwe diploma’s En een Overgangs/dispensatieregeling Die Overgangs/dispensatieregeling blijft bestaan Vrijstellingen blijven dus geldig… … zolang u uw diploma’s geldig houdt. Het PE-stelsel geldt daardoor voor oude en voor nieuwe diploma’s. © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

21 Basis financiële diensten
Wft-Volmacht Schade Wft-Volmacht Leven Wft-Volmacht Algemeen Wft-Volmacht A-Varia Wft-Volmacht A-Transp. Wft-Volmacht A-Brand Wft-Volmacht Overige Wft-Volmacht Overige Wft-Volmacht A-Leven Wft-Volmacht Algemeen Wft-Beleggen Wft-Schade Wft-Leven CK HK Basis financiële diensten © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

22 Overgangsmaatregel Oude diploma’s (vóór ) geven vrijstelling volgens: Transponeringstabel en aanvullende CDFD-lijsten Altijd in combinatie met eis 3 jaar relevante werkervaring tussen en indien diploma vóór is afgegeven Indien vrijstelling: dan altijd ook voor Wft-Basis © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

23 Het PE-systeem Wat Hoe Het belang Wat is de inhoud van de PE?
Hoe ziet dat PE-systeem er uit? Hoe kan ik dat het makkelijkste volgen? Hoe vaak komen er PE-eisen? Het belang Welke PE is voor wie van belang? En wat zijn de consequenties van het ‘ niet-doen’? © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

24 Wat is de inhoud? Wft-vakbekwaamheidsgebouw kent eindtermen en toetstermen Die verouderen waar je bij staat. Door nieuwe ontwikkelingen (banksparen) en … Gewijzigde inzichten (beleggen schiet nog steeds te kort) Periodiek herziet minister de eind-/toetstermen (en die gelden dan voor alle nieuwe intreders). Verschil tussen ‘nieuw’ en ‘oud’ is PE Uiteindelijk leert iedereen dus hetzelfde! © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

25 Hoe ziet het er uit? Minister publiceert nieuwe ‘ toetstermen’.
Gebeurd op Diplomahouders hebben 18 maanden om een PE –certificaat te behalen: Dus tot en met kerstmis 2009. Geen PE-certificaat betekent: Wft-diploma niet meer geldig Geldt zowel voor oude als voor nieuwe diploma’s AFM controleert ‘vergunninghouders’ Niet-vergunninghouders moeten zelf PE-certificaten verzamelen/bewaren. © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

26 Welke inhoud heeft PE? Voor de goede beroepsbeoefenaar uitsluitend al bekende dan wel niet relevante onderwerpen: Al bekend, want: u wacht toch niet met kennis over banksparen totdat de minister het in de krant heeft gezet? Niet relevant, want: (bijvoorbeeld) niet iedereen met een A-diploma is werkelijk actief op levengebied Het PE-programma zelf: Is voorgesteld door commissie van deskundigen uit de bedrijfstak En iedereen heeft commentaar mogen leveren. © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

27 Hoe vaak komen er PE-eisen?
Dat weet nog niemand. Bedrijfstakorganisaties pleiten voor ‘jaarlijks’ (sommige onderwijsinstellingen ook: hoe zou dat toch komen?) Er wordt vaak geroepen: elke 18 maanden! Onzin! Een keer per 2 of 3 jaar lijkt mij wel genoeg. Maar de minister zal wel naar het polderoverleg luisteren. © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

28 Hoe moet je aan PE voldoen?
Je kunt een PE-certificaat halen via een: Toets Onderwijsprogramma met ‘toetsend element’ (dat is een onderdeel waarmee ‘de vakbekwaamheid van elke deelnemer individueel wordt vastgesteld’) Alleen in de klas zitten is dus niet voldoende! Duur/omvang: Door onderwijsinstelling te bepalen (open norm) Als maar aan de toetstermen wordt voldaan Door wie? Alleen door geaccrediteerde onderwijs-/exameninstellingen. © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

29 Wie moet PE volgen? Iedereen met een geldig Wft-diploma!
Want je wilt je diploma’s toch geldig houden! En die van je medewerkers! Dat is het belang van de werknemer … Je weet nooit wat je volgende baan is Hou jezelf ‘ employable’ … en ook van de werkgever Een medewerker zonder geldige diploma’s raak je helemaal nooit meer kwijt. © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

30 Voorbeeld Medewerker met B-diploma uit 2003
Wil in 2020 voor zichzelf gaan beginnen B-diploma levert dan nog precies dezelfde vrijstellingen op als in 2006 Op voorwaarde dat door het volgen van PE het diploma geldig is gebleven. © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

31 Voorbeeld A-diploma van 2003, gebaseerd op:
A-Algemeen (1998) en A-Brand (1999) A-Transport (2000), A-Varia (2000), A-Leven (2003) Niet datum A-diploma, maar datums certificaten gelden! Wil diploma Wft-Volmacht Schade Dispensatieregeling geeft vrijstelling voor: Onderdeel Volmacht Algemeen (mits relevante werkervaring) én Onderdeel Volmacht Schade Brand (mits relevante werkervaring) én Onderdeel Volmacht Schade Transport Onderdeel Volmacht Schade Varia Wft-Volmacht Overige (= nieuwe GA) nog te doen Als alle PE wordt bijgehouden (dus ook PE-Volmacht!). © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

32 Welke PE moet u volgen? Diploma/certificaat Te volgen PE B-diploma
Basis, Schade, Leven excl. Beleggen B-diploma plus inhaalprogramma Beleggen A Basis, Schade, Leven incl. Beleggen Erkend hypotheekadviseur plus PE-SEH plus inhaalprogramma CK Basis, Hypotheken incl. Beleggen en Consumptief krediet B-diploma plus inhaalprogramma Beleggen A plus inhaalprogramma CK + diploma WF 2 Basis, Schade, Leven incl. Beleggen, Hypotheken en Consumptief krediet © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

33 Welke PE moet u volgen? Diploma/certificaat Te volgen PE A-diploma
Basis, Schade, Leven excl. Beleggen + Wft-Volmacht Algemeen + Wft-Volmacht Schade, onderdeel Schade en Wft-Volmacht-Leven, onderdeel Leven A-diploma plus inhaalprogramma Beleggen A Basis, Schade, Leven incl. Beleggen Aanvullend GA Aanvullend Wft-Volmacht Overig © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

34 Ellende voorkomen? Voor u zelf en voor uw medewerkers en voor iedereen die u tegenkomt: Alle relevante Wft-PE-programma’s aantoonbaar volgen! Relevant is: alles waarvoor je een vrijstelling hebt of wat je behaald hebt. Bij SEH-erkenning: Wft-Basis en Wft-CK zelf regelen! Om je A-diploma/-certificaten geldig te houden moet je dus PE Volmacht Algemeen (en PE-Volmacht Schadeverzekering en PE-Volmacht Levensverzekering) volgen! PE-certificaten bewaren: die zijn net zoveel waard als het diploma! Uw zorgplicht als werkgever: Leg dat advies ook maar schriftelijk vast! © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008

35 Uw vragen? © NIBE-SVV FiDiZ, 29 september 2008


Download ppt "Vakbekwaamheid en PE? Zorgbekwaamheid!"

Verwante presentaties


Ads door Google