De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIOF 27 november John Crombez. Inleiding Opsomming van een aantal gegevens van derde partijen Als reactie op de globale aanpak van de regering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIOF 27 november John Crombez. Inleiding Opsomming van een aantal gegevens van derde partijen Als reactie op de globale aanpak van de regering."— Transcript van de presentatie:

1 BIOF 27 november John Crombez

2 Inleiding Opsomming van een aantal gegevens van derde partijen Als reactie op de globale aanpak van de regering

3 HRF sept 2009 Over het herstel van het saldo (onder -3%) “…maar ook en vooral om de rampzalige logica te doorbreken van het « Sneeuwbaleffect » dat opnieuw dreigt te ontaarden in een explosieve spiraal Die laatste brengt inderdaad het risico met zich mee op zijn beurt de houdbaarheid van de overheidsfinanciën ernstig te bedreigen alsmede de financiering op langere termijn van de budgettaire kosten van de vergrijzing “ –Zie opmerking bij Rekenhof

4 HRF sept 2009 De doelstellingen worden niet gehaald voor 2010 en 2011.

5 SCvV, juni 2009 Het tekort stagneert op -7%, Ondanks de herneming van de parameters, Budgettaire impact herneming = budgettaire impact vergrijzingskost

6 Opmerking rekenhof 1 “Voorts werd nog geen rekening gehouden met de ontwerpbegrotingen van de deelstaten, maar werd uitgegaan van de hypothesen vervat in het stabiliteitsprogramma.” –Impact onduidelijk, ook wegens onduidelijkheid over inkomsten en uitgaven in entiteit I aangehaald door het Rekenhof

7 Opmerking rekenhof 2 “Het tekort van de sociale zekerheid in 2010 wordt beperkt door een bijkomende dotatie van ruim 2,5 miljard euro die het vorderingensaldo voor het jaar 2010 van de federale overheid verslechtert. Dit vorderingensaldo wordt echter positief beïnvloed door de versnelde inkohiering van de personenbelasting in 2009 “ –De fiscale basis eind 2010 strookt niet met de realiteit, de groei op 2011 is aan de hoge kant, maar zal pas door een volgende regering moeten behandeld worden.

8 Opmerking rekenhof 3 “De geraamde schuldgraad van de gezamenlijke overheid zal door het grote begrotingstekort (zowel in 2009 als in 2010) toenemen van 92,1 % van het BBP in de aangepaste begroting 2009 tot 101,7 % van het BBP eind 2010. “ –De versnellende toename van de rentelast vormt een probleem dat een oplossing na 2011 vertraagt en bemoeilijkt

9 conclusies De begroting wordt niet aangepakt in lijn met de aanbevelingen HRF De inspanning is niet aangepast aan de parameters waar de opmaak van uitgaat Enkel engagement tot 2011 Dreiging van rentesneeuwbal Fiscale basis vertekent het pad Het niet – crisis gebonden deel van de tekorten moeten sneller worden opgelost


Download ppt "BIOF 27 november John Crombez. Inleiding Opsomming van een aantal gegevens van derde partijen Als reactie op de globale aanpak van de regering."

Verwante presentaties


Ads door Google