De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOEZICHT OP ONDERWIJSKWALITEIT

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOEZICHT OP ONDERWIJSKWALITEIT"— Transcript van de presentatie:

1 TOEZICHT OP ONDERWIJSKWALITEIT
Utrecht, 18 april 2012 PO Raad Hans Helgers Voorzitter Raad van Toezicht PCOU en Willibrord Voorzitter Raad van Bestuur Stichting De Opbouw

2 Kerngegevens PCOU/Willibrord
PCOU - 29 scholen voor primair en speciaal onderwijs in Utrecht en Amersfoort 7.500 leerlingen en medewerkers Willibrord - 10 scholen voor voortgezet onderwijs in Breukelen, Maarssen, Utrecht, Nieuwegein en Vianen leerlingen en medewerkers Samen leerlingen, medewerkers en 110 miljoen exploitatie per jaar PC en RK identiteit in groot stedelijke omgeving

3 Kerngegevens De Opbouw
Jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en huishoudelijke hulp Noord-Holland, Utrecht en Gelderland 5.500 medewerkers, 225 miljoen jaaromzet, ruim 300 locaties Financiële bronnen: AWBZ, provincies, gemeenten, zorgverzekeringswet, privaat 7 werkmaatschappijen onder eigen locale namen

4 Zorg en onderwijs overeenkomsten
Wat is kwaliteit? Kunnen we kwaliteit meten? Hoe meet je kwaliteit? Rol van de toezichthouder bij kwaliteitsbewaking

5 Wat is kwaliteit? Harde en getalsmatig meetbare criteria
(rechtstreeks: citoscores, uitvallers, doorstroomcijfers leerlingen, zittenblijvers; of afgeleide cijfers: arbeidsverzuim leerkrachten, aantal leerkrachten per groep, aantal ongediplomeerden, verloop, financiële performance) Zachte en moeilijk meetbare criteria (met plezier naar school, burgerschap, kunstzinnige vorming, waarden en normen, identiteit, zorgleerlingen, ouderbetrokkenheid) Niet alles wat gemeten kan worden is van waarde en niet alles wat van waarde is kan gemeten worden Is het ene belangrijker dan het andere?

6 Kunnen we kwaliteit meten?
Zeggen de indicatoren iets over kwaliteit? Hebben we een P&C systeem om kwaliteitsgegevens op te leveren? Is er een cultuur waarin verantwoording afleggen over kwaliteit vanzelfsprekend wordt gevonden? (beroep op professionele onafhankelijkheid; verschil PO en VO)

7 Hoe meet je kwaliteit? Ontwikkeling van inputnormen naar throughputnormen naar outputnormen Input: klassengrootte, diploma’s, bouweisen, pedagogisch concept Throughput: protocollen, certificeringen Output: citoscores, tevredenheidsmetingen Overheid stuurt primair via input- en de markt via outputcriteria

8 Rol als toezichthouder
Werkgever Toezicht houden op naleving wetten en statuten en realisatie beleidsdoelstellingen Adviseur

9 Kwaliteitscriteria in beleidsdoelstellingen
Wel financiële doelstellingen/ bedrijfsvoering/ HRM/ externe relaties Ook kwalitatieve onderwijsdoelstellingen in beleidsplan? Op stichtingsniveau? Op schoolniveau? Per klas? (bijvoorbeeld: geen zwak scorende scholen meer)

10 Extern en intern toezicht
Is extern toezicht door onderwijsinspectie goed genoeg? (inspectie zit te dicht bij de politiek, intervisie en interne audits vaak kritischer en realistischer)

11 Toegevoegde waarde bestuurder
Goede mensen benoemen Doelen stellen en monitoren (focus houden) Zachte informatie organiseren Voorbeeldfunctie (doen wat je zegt)

12 Toegevoegde waarde Raad van Toezicht
Samenstelling RvT (onderwijsspecialisten vs goede vragen belangrijker dan kennis) Wel accountant aan tafel niet de onderwijsinspecteur De zachte informatie is het echte harde werk Monitoren beleidsplan (helpen focus houden) Kritisch blijven naar CvB en naar jezelf!

13 Kwaliteitsmeting in onderwijs en zorg is een zoektocht naar:
Definiëren van wat onder kwaliteit wordt verstaan Ontwikkelen indicatoren om deze kwaliteit te kunnen meten Opzet P&C systeem om deze indicatoren te genereren Van input via throughput naar output metingen Belang van zachte waarden overeind houden (dictatuur van het spreadsheet) Financiering afhankelijk van kwaliteit?


Download ppt "TOEZICHT OP ONDERWIJSKWALITEIT"

Verwante presentaties


Ads door Google