De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minder ruimte voor glas, beter toekomstperspectief Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Raadscommissie gemeente Maasdriel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minder ruimte voor glas, beter toekomstperspectief Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Raadscommissie gemeente Maasdriel."— Transcript van de presentatie:

1 Minder ruimte voor glas, beter toekomstperspectief Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Raadscommissie gemeente Maasdriel 11 november 2009

2 Glastuinbouw in het kort Groot economisch belang 400 bedrijven 4.200 banen Groot ruimtebeslag 1.100 ha ‘bruto’ glastuinbouwgrond in de gehele Bommelerwaard 300 ha ‘bruto’ glastuinbouwgrond in de gemeente Maasdriel Sterke groei Kenmerkende teelten 52% chrysanten, 9% groenten, 5% fresia’s, 4% rozen, 30% overige sierteelt Nadelige effecten glastuinbouw Verrommeling door verouderde kassen Kassen op ongeschikte plaatsen Landschappelijke impact Onveilige verkeerssituaties

3 Ambities Koerswijziging ten opzichte van het verleden Nadruk ligt niet op aanwijzen grote nieuwe glastuinbouwgebieden, maar op herstructurering en ontwikkeling in bestaande gebieden Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid Evenwicht tussen enerzijds bedrijfseconomische belangen en anderzijds maatschappelijke belangen als verkeer, landschap, water en recreatie Vitale gebieden voor glastuinbouw en paddenstoelenteelt Duurzaam ingerichte glastuinbouwgebieden die zich daarvoor vanuit maatschappelijk optiek geschikt voor zijn Actieve rol overheid Oprichten uitvoeringsorganisatie met een ruimtelijke en financiële opgave Samenwerkingsovereenkomst Afspraken over ruimte, strategie, financiën en samenwerking worden vastgelegd in een overeenkomst

4 Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsplan -Ruimtebehoefte -Ruimtelijke strategie -Financiën -Samenwerking Intentieovereenkomst Deelonderzoeken -Geschiktheid intensiveringsgeb. -Ruimtebehoeftestudie -Inrichtingsschetsen -Grondexploitaties -Business case -Programma van eisen -Kwelproblematiek -Etc. etc. Uitvoeringsorganisatie

5 Ruimtebehoefte Groei van 5 tot 10 ha netto glas per jaar Aantal glastuinbouwbedrijven neemt af Gemiddelde omvang bedrijven neemt toe Toekomst is aan een kleine 100 krachtige ondernemers Geen behoefte aan nieuwe ruimte voor de paddenstoelenteelt Vanwege energie- en kredietcrisis stabilisatie op korte termijn (2009-2011)

6 Ruimtelijke strategie: bestaande situatie _Concentratie van glastuinbouw op de stroomruggen. _Intensiveringsgebieden aan de rand van dorpskernen. _Veel bestemde, maar niet benutte gronden.

7 Ruimtelijke strategie: toekomstige situatie _Magneetlocaties als schuifruimte, compensatie en groei sector. _Zuilichem is kwelgevoelig, nader onderzoek nodig (uiterlijk in 2012 duidelijkheid). _Onderzoek verricht naar grondslag bij Veilingweg-Velddriel.

8 Financiën - business case _Business case opgesteld aan de hand van inrichtingsschetsen met ambitieus programma van eisen. _Herstructurering kost geld. Magneetlocaties kunnen geld opleveren. _ Business case heeft voorcalculatorisch tekort van € 15,7 mln NCW _Groot deel van de kosten zitten in de inrichting van de openbare ruimte: verkeer, landschappelijke inpassing, _Tuinders dragen bij aan herstructurering door hogere grondprijzen.

9 Financiën - bijdragen _Overheden willen bijdragen aan kwaliteit van de openbare inrichting. _Provincie is bereid om 75% van de ‘onrendabele top’ voor haar rekening te nemen, gemeente Zaltbommel, 15,5 %, gemeente Maasdriel 4,5 % en het Waterschap 5%. _ Gefaseerde uitvoering. Startbedrag 4,66 miljoen. Provincie3,5 mln euro (75%) Gemeente Zaltbommel0,72 mln (15,5%) Gemeente Maasdriel0,21 mln (4,5%) Waterschap0,23 mln (5%) Totaal startbedrag4,66 mln (100%)

10 Samenwerking Taken en bevoegdheden Actieve uitvoeringsorganisatie die initiatief neemt bij ontwikkelingen Partijen De provincie, gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, waterschap Rivierenland. Deelname private partij(en) wordt onderzocht Organisatievorm Overheden werken samen in een openbaar lichaam, waarin private partijen kunnen toetreden

11 Samenvattend Glastuinbouw verdwijnt op ongeschikte plaatsen: ongeveer 360 ha ruimte voor glas verdwijnt: een oppervlakte van ruim 500 voetbalvelden Glastuinbouwgebieden worden duurzaam heringericht: bedrijven kunnen doorgroeien, worden goed ingepast en beter ontsloten. Tijdsduur herstructurering 2010-2020 Twee ‘magneetlocaties’ Veilingweg (Velddriel) en Zuilichem Actieve rol gemeenten, provincie en waterschap bij de uitvoering


Download ppt "Minder ruimte voor glas, beter toekomstperspectief Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Raadscommissie gemeente Maasdriel."

Verwante presentaties


Ads door Google