De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 15 september 2012 Johan Kets Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 15 september 2012 Johan Kets Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw."— Transcript van de presentatie:

1 Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 15 september 2012 Johan Kets Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw

2 Beleidsvoerend vermogen Decreet Kwaliteitszorg Succesvol schoolbeleid: Doeltreffende communicatie Doeltreffende communicatie Ondersteunende relaties Ondersteunende relaties Gedeeld leiderschap Gedeeld leiderschap Gezamenlijke doelgerichtheid Gezamenlijke doelgerichtheid Responsief vermogen Responsief vermogen Innovatief vermogen Innovatief vermogen Reflectief vermogen Reflectief vermogen Geïntegreerd beleid Geïntegreerd beleid http://www.antwerpen.be/eCache/OND/81/51/601.html

3 3. School als organisatie Schoolcultuur Schoolcultuur Normen, structuren en procedures Normen, structuren en procedures Schooltypes Schooltypes

4 Schoolcultuur Waarden & Normen Structuren Procedures Aspecten meningen / verwachtingen gemeenschappelijk interpretatieschema gedragscode groepen formeel - informeel aanpak werkwijze symbolen, rituelen, taalgebruik

5 Living-apart- together Familieschool Professionele instelling Gezamenlijk doel Geen Gewoon zijn Veel leerlingen (of behoud) Sterke missie DirectieOnzichtbaarAdministratorGrootvaderArchitectDeskundige TeamLos-zand-team Elk in zijn klas DorpsfanfareMeedenken Prof. steun OverlegWeinigSpontaan Niet gepland Structureel ingebouwd Vernieuwing Weinig kans Wie iets nieuw wil proberen, mag Logische zaak (Katrien Staessens – KUL)

6 4. Leiding geven Situatieschets Situatieschets Leiderschapsstijl Leiderschapsstijl Directeurstypes Directeurstypes Gedeeld leiderschap Gedeeld leiderschap

7 Leiderschap gericht op PERSONEN: Aanmoediging - bevestiging Vriendelijkheid - hartelijkheid Luisteren Gevoelens en groepsprocessen Spanningen verminderen – bemiddelen Standpunten accepteren - compromis zoeken. Leiderschap gericht op de TAAK: Initiatief nemen Ideeën, plannen en doelen Problemen & oplossingen Meningen & opinies verzamelen Informatie zoeken & doorgeven Activiteiten coördineren Groep vertegenwoordigen

8 GrootvaderArchitectFigurant Rolop- vatting  als gelijke  informeel contact  behulpzaam  verantwoordelijke  prof. omgang  deskundig  weinig communicatie  geen verwachtingen  administratie Prof. cultuur  geliefd  organisatie/relaties  gemoedelijk  duidelijke visie  houdt toezicht  deskundigheid  afwezige  eilandenschool  middelmatigheid Vernieu- wing  geen voortrekker  laat lkn. vrij  hoge eisen  motiveert  geïntegreerd  geen verwachtingen (K. Staessens) Het schoolhoofd als… FamilieschoolProf. instellingLos zand

9 Goed leiderschap 1.Missie concretiseren 2.Gezamenlijke doelgerichtheid 3.Samenwerking stimuleren 4.Besluitvaardig – gerichte druk 5.Hoge verwachtingen 6.Voorbeeldfunctie 7.Goed communiceren 8.Participatie stimuleren 9.Ondersteuning bieden (Geert Devos)

10 Onderwijskundig leiderschap 1.Visie op schooldoelen 2.Visie op leiding geven 3.Informeren over vernieuwingen 4.Nieuwe ideeën stimuleren 5.Evaluatiebeleid uittekenen (lln. – lkn.) 6.Nascholing stimuleren 7.Toegankelijk voor onderwijsdiscussie 8.Onderwijstijd bewaken 9.Aangenaam werkklimaat creëren 10.Activiteiten sporen met pedagogisch project (Vanhoof & Van Petegem)

11 Delegeren Waarom? kwaliteiten teamleden kwaliteiten teamleden ontplooiingskansen ontplooiingskansen betrokkenheid betrokkenheid meerdere ‘leiders’ meerdere ‘leiders’ werk spreiden (tijd vrijmaken) werk spreiden (tijd vrijmaken)Drempels wat we zelf doen… wat we zelf doen… niemand overbelasten niemand overbelasten overzicht behouden overzicht behouden vertrouwen, risico lopen vertrouwen, risico lopen vragen teamleden vragen teamleden Voorwaarden duidelijkheid duidelijkheid bereidheid bereidheid taakomschrijving taakomschrijving ondersteuning ondersteuningValkuilen wat - niet hoe wat - niet hoe geen bijhorende bevoegdheid geen bijhorende bevoegdheid ondoordacht ‘ja’ ondoordacht ‘ja’ communicatie naar team communicatie naar team onaantrekkelijke taken onaantrekkelijke taken

12 5. Kwaliteit bewaken Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg Reflectief vermogen Reflectief vermogen Zelfevaluatie Zelfevaluatie Output Output

13 Een goede les planning planning beginsituatie beginsituatie leerplan leerplan concrete doelen concrete doelen essentie essentie veilig leerklimaat veilig leerklimaat duidelijke instructie duidelijke instructie activiteit - inbreng activiteit - inbreng ondersteuning ondersteuning differentiatie differentiatie reflectie reflectie probleemoplossend probleemoplossend evaluatie evaluatie feedback feedback bevestigen bevestigen bijsturen bijsturen synthese synthese langetermijnplanning langetermijnplanning aansluiten bij… aansluiten bij… pedagogisch project pedagogisch project haalbare doelen haalbare doelen prioriteiten prioriteiten openheid - vertrouwen openheid - vertrouwen wie – wat - wanneer wie – wat - wanneer participatie participatie ondersteuning ondersteuning verschillen aanvaarden verschillen aanvaarden reflectie: proces / product reflectie: proces / product oplossingen afwegen oplossingen afwegen feedback feedback borgen wat goed loopt borgen wat goed loopt bijsturen waar nodig bijsturen waar nodig integreren integreren Kwaliteitszorg P D C A PLAN NEN UIT VOE REN EVA LUE REN BIJ STU REN

14 Kwaliteitszorg Plannen Evalueren DoenVerbeteren / Borgen

15 Kwaliteitswijzer Doelgerichtheid Weten wat je wil bereiken  duidelijke doelen  criteria voor succes Ondersteuning Organisatie en hulp  tijd en middelen  motiveren - ondersteunen  procedure - taakverdeling Doeltreffendheid Resultaat halen  doelen bereikt?  beter voor leerlingen?  reflectie:resultaat aanpak Ontwikkeling Nog beter willen worden  borgen wat goed is  verbeteren - bijsturen  nieuwe prioriteiten

16 Reflectief vermogen Een essentiële voorwaarde… Een essentiële voorwaarde…... binnen het ‘primair proces’... binnen het ‘primair proces’ resultaat + eigen handelen resultaat + eigen handelen functiebeschrijving functiebeschrijving kwaliteitskaart kwaliteitskaart gericht op actie  cyclisch proces gericht op actie  cyclisch proces … met kinderen … met kinderen kerndoel verduidelijken + evalueren kerndoel verduidelijken + evalueren co-evaluatie  zelfevaluatie co-evaluatie  zelfevaluatie evaluatiecriteria vooraf bespreken evaluatiecriteria vooraf bespreken … op schoolniveau … op schoolniveau bereidheid jezelf in vraag te stellen bereidheid jezelf in vraag te stellen verbeterpunten niet als bedreiging zien verbeterpunten niet als bedreiging zien evaluatie acties, formeel overleg, hospiteren, … evaluatie acties, formeel overleg, hospiteren, …

17 Zelfevaluatie … een verplichting … Decreet ‘kwaliteit van onderwijs’ (08.05.2009): “Elke onderwijsinstelling onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar eigen kwaliteit. De instelling kiest zelf de wijze waarop ze dit doet.”

18 Zelfevaluatie … een proces, … geïnitieerd door de school zelf … … een proces, … geïnitieerd door de school zelf … reflectieproces is belangrijker dan rapport reflectieproces is belangrijker dan rapport... welgekozen participanten …... welgekozen participanten … niet steeds het volledige team niet steeds het volledige team soms andere betrokkenen soms andere betrokkenen … op systematische wijze … … op systematische wijze … … beschrijven en beoordelen … … beschrijven en beoordelen … … nemen van beslissingen … … nemen van beslissingen … zelfevaluatie is niet het einddoel zelfevaluatie is niet het einddoel (P. Van Petegem)

19 Nederland Nederland KIK = Kwaliteit in Kaart KIK = Kwaliteit in Kaart Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs ZEBO = Zelfevaluatie Basisonderwijs ZEBO = Zelfevaluatie Basisonderwijs ZEK = Zelfevaluatiekader ZEK = Zelfevaluatiekader Vlaanderen Vlaanderen GOK: beginsituatieanalyse + zelfevaluatie GOK: beginsituatieanalyse + zelfevaluatie SION = School In Ontwikkeling SION = School In Ontwikkeling IZES = Instrument voor ZElfevaluatie van Scholen IZES = Instrument voor ZElfevaluatie van Scholen KLOSC KLOSC VIGeZ  gezondheidsbeleid VIGeZ  gezondheidsbeleid Zelfevaluatie Beleidsvoerend Vermogen Zelfevaluatie Beleidsvoerend Vermogen Onderzoek beleidsvoerend vermogen VVKBaO Onderzoek beleidsvoerend vermogen VVKBaO ZE - Instrumenten

20 Introductie op teamvergadering Introductie op teamvergadering Planning Planning wie ‘trekt de kar’? wie ‘trekt de kar’? startvraag: startvraag: wat willen we weten = concrete vraag! hoe te weten komen? wanneer tevreden? wat met het resultaat? tijdsplanning tijdsplanning Toelichting aan team Toelichting aan team Individuele afname Individuele afname Verwerken gegevens Verwerken gegevens Teambespreking Teambespreking Zelfevaluatierapport Zelfevaluatierapport ZE - Procesvoorstel

21 ‘Zelfevaluatie binnenstebuiten’ – Vanhoof - 2008 ‘Zelfevaluatie binnenstebuiten’ – Vanhoof - 2008 Openheid, je kwetsbaar opstellen, … Openheid, je kwetsbaar opstellen, … Tijdrovend, soms moeilijk Tijdrovend, soms moeilijk Schoolcultuur Schoolcultuur ‘Doen en handelen’  reflectie ‘Doen en handelen’  reflectie Lesopdracht  schoolfunctioneren Lesopdracht  schoolfunctioneren Zelfevaluatie ‘omdat het moet’ Zelfevaluatie ‘omdat het moet’ Ontwikkelingsperspectief  verantwoording Ontwikkelingsperspectief  verantwoording Differentiatie tussen scholen Differentiatie tussen scholen Tijd en middelen Tijd en middelen ZE – Een probleem!

22 Vanuit de eigen visie op kwaliteit Vanuit de eigen visie op kwaliteit pedagogisch project pedagogisch project niets zomaar overnemen niets zomaar overnemen Breed kijken Breed kijken enquête, interview, observatie, documenten, resultaten, … enquête, interview, observatie, documenten, resultaten, … team, ouders, leerlingen, schoolbestuur, clb, … team, ouders, leerlingen, schoolbestuur, clb, … Opgepast voor redeneerfouten! Opgepast voor redeneerfouten! Overleg = visieontwikkeling Overleg = visieontwikkeling Gefaseerd Gefaseerd deelaspect  totale schoolwerking deelaspect  totale schoolwerking subjectieve onderwijstheorie subjectieve onderwijstheorie Niet ‘zomaar tussendoor’ Niet ‘zomaar tussendoor’ bekijken als vernieuwingsprioriteit bekijken als vernieuwingsprioriteit tijd, planning, nascholing, ondersteuning tijd, planning, nascholing, ondersteuning ZE – aandachtspunten

23 Complementair aan zelfevaluatie Complementair aan zelfevaluatie Inschatting proces  opbrengsten Inschatting proces  opbrengsten Wederzijdse validering Wederzijdse validering Outputdossier  outputbeleid Outputdossier  outputbeleid Output

24 Eigen / methodegebonden toetsen Eigen / methodegebonden toetsen eerder voor klas- en leerlingniveau eerder voor klas- en leerlingniveau relatie met de leerplandoelen? relatie met de leerplandoelen? vergelijkbaar over de leerjaren heen (meetschaal)? vergelijkbaar over de leerjaren heen (meetschaal)? Leerlingvolgsysteem Leerlingvolgsysteem meetschaal  voortgang volgen meetschaal  voortgang volgen normering  vergelijken met ruimere groep normering  vergelijken met ruimere groep Interdiocesane proeven Interdiocesane proeven vergelijken met referentiegroep vergelijken met referentiegroep schoolrapport + suggesties voor analyse en bijsturing schoolrapport + suggesties voor analyse en bijsturing beperkt aantal onderwijsdoelen beperkt aantal onderwijsdoelen Peilingen Peilingen overheid  haalbaarheid eindtermen overheid  haalbaarheid eindtermen brochure met analyse brochure met analyse paralleltoetsen en feedbackrapport paralleltoetsen en feedbackrapport Output - leerlingenresultaten

25 Resultaten vervolgonderwijs Resultaten vervolgonderwijs relateren aan gegeven advies relateren aan gegeven advies liefst ruime periode (2 jaar) – details leergebieden liefst ruime periode (2 jaar) – details leergebieden overleg leerkrachten overleg leerkrachten Tevredenheid Tevredenheid ouders – leerkrachten - leerlingen ouders – leerkrachten - leerlingen eigen inschatting verbreden eigen inschatting verbreden soms andere normen soms andere normen Getuigschrift Basisonderwijs Getuigschrift Basisonderwijs ‘leerplandoelen zijn in voldoende mate bereikt ‘ ‘leerplandoelen zijn in voldoende mate bereikt ‘ niet enkel wiskunde en Nederlands niet enkel wiskunde en Nederlands criteria vaak te vaag criteria vaak te vaag Output – Andere indicatoren

26 Betrouwbaar en valide? Betrouwbaar en valide? correcte afname, vrij van meetfouten correcte afname, vrij van meetfouten dekkend voor de beoogde doelen dekkend voor de beoogde doelen Soms moeilijk meetbaar Soms moeilijk meetbaar houdingen – vaardigheden houdingen – vaardigheden toetsen bij jonge kinderen toetsen bij jonge kinderen gemakkelijk meetbaar  waardevol gemakkelijk meetbaar  waardevol Input en context Input en context betere leerlingen  toegevoegde waarde? betere leerlingen  toegevoegde waarde? vernieuwingsprioriteit ≠ onmiddellijk resultaat vernieuwingsprioriteit ≠ onmiddellijk resultaat Resultaat, maar niet om het even hoe! Resultaat, maar niet om het even hoe! Output zegt niet alles

27 T-kaart Mondelinge Presentatie 1. Interessant Foto’s of diagrammen gebruiken Hou het kort 2. Gemakkelijk te volgen Gebruik kleine kaartjes voor notities Doe het rustig aan Gebruik voorbeelden bij je uitleg Zorg dat je een conclusie hebt We kennen onmiddellijk het onderwerp 3. Sprekersgedrag Kijk naar het publiek Men moet je kunnen horen Gebruik veel expressie Sta rechtop

28 Vincent van Gogh kan beter (10 punten) voldoende (15 punten) prima gedaan (25 punten) Presentatie (max 25 punten) Te zacht gepraat rommelige presentatie Was goed verstaanbaar, presentatie was redelijk Was goed verstaanbaar, duidelijke presentatie. Muurkrant (max 25 punten) Er zitten spelfouten in en de muurkrant was niet heel netjes Er zaten bijna geen spelfouten in de muurkrant. De muurkrant ziet er netjes uit. Zonder spelfouten en een perfecte muurkrant. Samenwerking (max 25 punten) De taken waren niet goed verdeeld. Er was veel discussie. De taken waren redelijk verdeeld en af en toe hadden jullie hulp nodig. De taken waren prima verdeeld en jullie konden zelfstandig uit de voeten. Journalistiek (max 25 punten) Niet alle 10 de schilderijen stonden er op. Niet alle informatie klopte. De schilderijen stonden er allemaal op maar niet alle informatie klopte. De schilderijen stonden er allemaal op. Alle informatie klopte. http://vincent-van-gogh.webkwestie.nl/

29 http://www.sip.be/webquest/Ardensdierenplezier/index.html 1) Inhoudelijk 20 punten *Kloppen de gegevens op de identiteitskaart? *Is het antwoord begrijpbaar voor kinderen? *Is de inhoud volledig? 2) Grammatica en spelling 5 punten *Klopt de zinsbouw? *Staan er spelfouten in? *Werd voldoende gebruik gemaakt van de spellingscontrole van de tekstverwerker? 3) Gebruik van afbeeldingen 5 punten *Passen de afbeeldingen bij de inhoud? *Zijn er niet te veel of te weinig afbeeldingen? *Zijn de afbeeldingen duidelijk? 4) Voorstelling voor de klas 20 punten *Is de inhoud van de identiteitskaart vlot gekend? *Wordt het luisterpubliek aangekeken en betrokken in de voorstelling? *Wordt er gebruik gemaakt van materialen (foto's, voorwerpen, opgezet exemplaar,...)? Dieren in de Ardennen: identiteitskaart maken

30 Het is niet zo dat …omdat … iets waar isiemand dat zegt iets altijd zo ishet in dit geval wel klopt A de oorzaak is van BA en B tegelijk voorkomen iets geldt voor elke teamliddit het ‘gemiddelde antwoord’ is iedereen ervan overtuigd isenkele teamleden dit denken iets zo iswe het nog niet anders meemaakten iemand gelijk heefthij zinvolle argumenten aanbrengt Redeneerfouten… naar Jan Vanhoof – Hoe maak ik zelf een zelfevaluatie-instrument?

31 IDP: output school opvolgen

32 Resultaten bij overstap SO


Download ppt "Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 15 september 2012 Johan Kets Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google